Aanvraag Nederlands rijbewijs met linnen rijbewijs

Het is mogelijk dat een aanvrager een rijbewijs aanvraagt op grond van een linnen rijbewijs. De afhandeling van het linnen rijbewijs vindt plaats bij de RDW.

Voorwaarden

 1. Het linnen rijbewijs is afgegeven na 30 juni 1980 én heeft zijn geldigheid niet verloren voor 30 juni 1985.
 2. Aanvrager staat ingeschreven bij uw gemeente.

Benodigde documenten

 • Formulier nummer 3E 0397
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Kleurenpasfoto 
 • Proces-verbaal opgemaakt door de politie of een verklaring van vermissing van de gemeente
 • Verklaring waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de houder door bijzondere omstandigheden de aanvraag niet vóór 1 juni 1996 kon indienen of heeft ingediend

Procesbeschrijving

Meer informatie over wat u moet doen bij de aanvraag van een linnen rijbewijs tot het moment dat de aanvraag wordt afgesloten vindt u in de Procesbeschrijving Omwisseling linnen rijbewijs. De aanvraag is afgesloten als het aanvraagformulier met pasfoto en handtekening is aangemaakt en verwerkt in het backoffice station en de bij de aanvraag horende stukken zijn verzonden naar de RDW.

Belangrijk

 • het vaststellen van identiteit
 • het controleren van gegevens (waaronder bestendigheid en maatregelen) in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • het controleren van gegevens in het rijbewijzenregister CRB,
 • het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier,
 • na verwerking in het backoffice station moet u de aanvraag en de naar de RDW sturen.