Aanvraag rijbewijs en geen vaste woon- of verblijfplaats

Neemt u een aanvraag in behandeling van een burger die in Nederland woont, maar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven? Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en welke documenten u moet opsturen. 
  • Aanvrager woont in Nederland maar staat niet ingeschreven in de BRP óf
  • Aanvrager is een buitenlandse student die wel in Nederland woont en is ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs, maar staat in Nederland niet in de BRP ingeschreven

  In overige situaties waarbij de aanvrager niet staat ingeschreven in de BRP verwijst u de klant naar ons.

 • Documenten die u altijd opstuurt

  • Het volledig ingevulde en ondertekende originele aanvraagformulier 3E 0394.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs.
  • Het Nederlandse rijbewijs.
  • Een kleurenpasfoto.
  • Een bewijs van uitschrijving. (Kijk hiervoor bij Bewijs van uitschrijving) 
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland verblijft.

  De documenten moeten origineel zijn (tenzij anders is aangegeven).

  Student

  Studeert de aanvrager in Nederland, dan hebben wij ook een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling nodig. Uit het bewijs moet blijken dat de aanvrager is ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs of een andere school voor middelbaar, voortgezet of hoger onderwijs.

  Verklaring van Geschiktheid

  Soms is een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig van het CBR. Kijk op onze website wanneer een Verklaring van Geschiktheid nodig is.

  Verklaring van Rijvaardigheid

  Bij een eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs of bij uitbreiding van de categorie(ën) op een Nederlands rijbewijs, moet ook een Verklaring van Rijvaardigheid geregistreerd zijn.

 • Uitgeschreven uit een Nederlandse gemeente op of na 01-10-1994?

  De burger vraagt het bewijs van uitschrijving uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aan bij de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo of Zwolle.

  Uitgeschreven uit een Nederlandse gemeente voor 01-10-1994?

  De burger vraagt het bewijs van uitschrijving aan bij de gemeente Den Haag, Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag (bezoekadres: Spui 70 in Den Haag).

 • Is het rijbewijs kwijt of is het gestolen? Stuur dan het volgende bij de aanvraag op;

  • Een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs dat is opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie of
  • Een verklaring van vermissing van uw gemeente.

  Online verlies of diefstal melden

  Heeft de aanvrager online bij ons de diefstal of vermissing gemeld? Dan staat de registratie in het Centraal Rijbewijzenregister. De verklaring van vermissing of het proces-verbaal is niet nodig. Meer informatie leest u in het artikel Rijbewijs kwijt of gestolen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed