Buitenlands rijbewijs kwijt of gestolen

Als een buitenlands rijbewijs is vermist of gestolen, dan is het afhankelijk van de situatie hoe u moet handelen.

Aanvrager had rijbewijs uit de EU/EVA, voormalige Nederlandse Antillen of Aruba

Het afgifteproces van een nieuw rijbewijs is vergelijkbaar met dat van een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs. Er zit alleen een verschil in de benodigde documenten.

Benodigde documenten

  • Formulier nummer 3E 0397
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Kleurenpasfoto 
  • Proces-verbaal opgemaakt door de politie of een verklaring van vermissing van de gemeente.
  • Verklaring van buitenlandse autoriteiten: origineel, recent en gewaarmerkt.

Procesbeschrijving:

Het subproces in de procesbeschrijving beschrijft wat u moet doen vanaf het moment van de aanvraag voor omwisseling van een buitenlands rijbewijs tot het moment dat de aanvraag is afgesloten.

Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) (waaronder bestendigheid en maatregelen) en het rijbewijzenregister CRB, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier.

De aanvraag is afgesloten als het aanvraagformulier met pasfoto en handtekening is aangemaakt en verwerkt in het Backoffice station en de aanvraag met bijbehorende stukken is verzonden naar de RDW.

Meer informatie vindt u in de procesbeschrijving Omwisseling buitenlands rijbewijs. Deze procesbeschrijving heeft u per e-mail van de RDW ontvangen.Aanvrager had rijbewijs van buiten EU/EVA, voormalige Nederlandse Antillen of Aruba

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor een Nederlands rijbewijs. U moet contact opnemen met de RDW Helpdesk.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed