Buitenlands rijbewijs omwisselen

Wil een burger een buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? U leest hier wat u moet weten en welke documenten u moet opsturen.

Voorwaarden voor omwisseling

 • De aanvrager staat ingeschreven in de BRP.
 • De aanvrager heeft een geldig identiteits- of verblijfsdocument.
 • Het rijbewijs:
  • komt uit de Europese Unie (EU)/Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of
  • komt uit een land waar Nederland een overeenkomst mee heeft of
  • is van een aanvrager die voor werk naar Nederland komt en valt onder de 30%-regeling van de Belastingdienst. 
 • Het rijbewijs moet geldig zijn. Een EU/EVA rijbewijs mag wel verlopen zijn.
 • Is het rijbewijs kwijt? Kijk dan bij Buitenlands rijbewijs kwijt of gestolen.
 • De aanvrager kan het EU/EVA rijbewijs vernieuwen of vervangen. Dit heeft invloed op hoe lang het rijbewijs geldig is.
  Maakt u geen keuze op het aanvraagformulier? Dan kiest de RDW de meest voordelige keuze voor de aanvrager. 

  Deze documenten moet u opsturen bij een omwisseling van een rijbewijs uit EU/EVA:

  • Aanvraagformulier
  • Kleurenpasfoto
  • Het buitenlandse rijbewijs. Is het een rijbewijs met tekens die niet in Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld in het Grieks? Stuur dan ook een originele vertaling van een Nederlands beëdigde tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat mee.
  • Heeft de aanvrager nog een oud Nederlands rijbewijs? Stuur dit ook op.
  • Is er een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig van het CBR? Stuur dit ook op. Bekijk op de pagina Medische keuring wanneer een Verklaring van Geschiktheid nodig is.
  • Heeft de aanvrager een verlopen rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Stuur dan een originele verklaring mee van de afgevende instantie. Daarin moet staan dat zij geen bezwaar heeft tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.
 • Nederland heeft met een aantal landen die niet bij de EU of EVA horen een overeenkomst gesloten. Deze landen voldoen aan de Europese rijbewijsrichtlijn (2006/126/EG). Rijbewijzen uit die landen kunnen omgewisseld worden. 
  Kijk hier welke landen dat zijn.

  De aanvrager kan het rijbewijs alleen omwisselen als het rijbewijs geldig is voor de categorieën die bij het land vermeld staan in de tabel. 

  Stuur het volgende met de aanvraag mee:

  • Aanvraagformulier
  • Kleurenpasfoto
  • Het buitenlandse rijbewijs. Is het een rijbewijs met tekens die niet in Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld in het Japans? Stuur dan ook een originele vertaling van een Nederlands beëdigde tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat mee.
  • Heeft de aanvrager nog een oud Nederlands rijbewijs? Stuur dit ook op.
  • Een Verklaring van Geschiktheid (VvG) van het CBR. Hier vindt u meer informatie over de medische keuring
  • Bewijs dat de aanvrager in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte heeft gewoond. Bewijs is bijvoorbeeld een kopie van het paspoort (ook de lege pagina's), een bewijs van in- of uitschrijving van het land van afgifte of een werkgeversverklaring samen met salaris- of belastingdocumenten.
 • Is de aanvrager voor werk in Nederland (kennismigrant) en valt deze onder de 30%-regeling van de Belastingdienst? Dan kan een rijbewijs uit elk land worden omgewisseld. Dat geldt ook voor partners en kinderen die op hetzelfde adres wonen. De werkgever moet een ‘Beschikking 30%-regeling’ (verklaring) van de Belastingdienst aan de aanvrager geven, waarin staat dat de werknemer onder de 30%-regeling valt. 

  Stuur het volgende met de aanvraag mee:

  • Aanvraagformulier
  • Kleurenpasfoto
  • Het buitenlandse rijbewijs. Is het een rijbewijs met tekens die niet in Nederland worden gebruikt, bijvoorbeeld in het Japans? Stuur dan ook een originele vertaling van een Nederlands beëdigde tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat mee.
  • Heeft de aanvrager nog een oud Nederlands rijbewijs? Stuur dit ook op. 
  • Een Verklaring van Geschiktheid (VvG) van het CBR. Hier vindt u meer informatie over de medische keuring
  • Een geldige ‘Beschikking 30%-regeling' van de Belastingdienst.
  • Bewijs dat de aanvrager in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte heeft gewoond. Bewijs is bijvoorbeeld een kopie van het paspoort (ook de lege pagina's), een bewijs van in- of uitschrijving van het land van afgifte of een werkgeversverklaring samen met salaris- of belastingdocumenten.
 • Kan het buitenlandse rijbewijs niet omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs? Dan moet de aanvrager theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR om aan een Nederlands rijbewijs te komen.

  De aanvrager kan nog een tijd gebruik maken van het buitenlandse rijbewijs. Hoe lang precies is afhankelijk van het land waar het rijbewijs is gehaald. Meer informatie over rijden met een buitenlands rijbewijs

   
 • Tijdens de omwisselingsaanvraag heeft de aanvrager tijdelijk geen rijbewijs. De aanvrager maakt zelf de keuze om tijdens de aanvraag wel of niet te blijven rijden. Voor rijden in een voertuig is een geldig rijbewijs nodig.
  Stopt de politie de aanvrager als bestuurder? Dan moet deze het rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als de aanvrager dit niet kan. De kans dat de politie de aanvrager stopt, is klein als deze zich aan de verkeersregels houdt.
  Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of de aanvrager een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan de aanvrager om dit risico wel of niet te nemen.

  In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat de hoogte van boete voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

  Paspoort of identiteitskaart mee

  Als de aanvrager wel gaat rijden, raden wij aan om een document mee te nemen waarmee te bewijzen is wie de aanvrager is (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort of identiteitskaart.

  Verzekering

  Heeft de aanvrager een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan is de aanvrager gewoon verzekerd. Ook al kan de aanvrager het rijbewijs op dat moment niet laten zien. De aanvrager kan voor meer informatie contact opnemen met de verzekeraar.

  In andere landen rijden

  In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed