Herafgifte rijbewijs na ongeldig verklaring

In dit artikel worden alle artikelen genoemd die van toepassing kunnen zijn bij een ongeldig rijbewijs.

In de periode tussen de aanvraag en uitreiking van het nieuwe rijbewijs kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor u geen nieuw rijbewijs mag uitreiken. U moet altijd het CRB raadplegen of er geen belemmeringen zijn. Als er belemmeringen zijn, dan mag u het rijbewijs niet uitreiken. Het nieuwe rijbewijs blijft bij de afgevende instantie.

Hieronder kunt u lezen in welke situaties een rijbewijs ongeldig is. Deze regelgeving staat in artikel 112, 1e lid van de WVW’94.

Verlies van geldigheid:

Bij onderstaande situaties wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig:

 • Invordering
 • Rijontzegging
 • Schorsing
 • Inneming
 • Uitreiking van een nieuw of vervangend rijbewijs
 • Nieuw of vervangend rijbewijs dat niet binnen 3 maanden na de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen, is uitgereikt (artikel 123a WVW’94)
 • Wijziging van de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats of datum van geboorte of het geslacht van de houder (artikel 123, 1e lid WVW’94)
 • Aangifte van vermissing van het rijbewijs bij de politie (de aangiftedatum is bepalend en niet het moment dat de gemeente de aangifte in het CRB registreert) (artikel 123, 1e lid WVW’94)

De laatste 2 situaties zijn in de wet opgenomen om misbruik met de documenten te voorkomen. Bovendien sluit dit aan bij de paspoortwetgeving.

Inname oude rijbewijs

Geldt de belemmering voor het rijbewijs dat nog in bezit is, dan moet u het oude rijbewijs innemen. U moet het oude rijbewijs niet nazenden aan de vorderende instantie. Vindt uitreiking niet binnen 3 maanden plaats, dan vervalt het rijbewijs van rechtswege.

Registreren ontvangstdatum bij gedeeltelijke (partiële) ongeldigheid van het rijbewijs

Bij een gedeeltelijke (partiële) ongeldigheid zijn niet alle categorieën op het rijbewijs ongeldig verklaard. Dit komt voor bij vorderingsprocedures van het CBR Divisie Vorderingen. Deze registreert de ongeldigverklaring en vordert het rijbewijs. De houder moet zijn rijbewijs inleveren en een nieuw rijbewijs aanvragen voor de nog geldige categorieën. Na een gedeeltelijke (partiële) ongeldigheid moet u de ontvangstdatum van de opgelegde maatregel in het systeem registreren.

Houder woont in Nederland

Wat heeft u nodig?

Voor de aanvraag van herafgifte na een ongeldigverklaring heeft u de volgende documenten nodig:

 • Formulier nummer 3E 0390 voor een nieuwe aanvraag of 3E 0393 voor een vernieuwing
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Pasfoto
 • Bij een nieuwe aanvraag geregistreerde Verklaring van Geschiktheid en Verklaring van Rijvaardigheid
 • Bij een vernieuwing: het rijbewijs en een Verklaring van Geschiktheid en een medische keuring is vereist

Houder heeft geen vaste woon- of verblijfplaats

Voorwaarde:

 1. Aanvrager heeft zijn hoofdverblijf in Nederland maar is niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen

Benodigde documenten:

 • Formulier nummer 3E 0394
 • Het rijbewijs
 • geldig identiteitsbewijs
 • pasfoto
 • Een bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de aanvrager het laatst stond ingeschreven.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen verblijft in Nederland
 • Een Verklaring van Geschiktheid indien een medische keuring vereist is
 • Verklaring van Rijvaardigheid indien noodzakelijk ( ongeldig code A en R)

Procesbeschrijving:

U stuurt de aanvraag per post naar de RDW en scant deze niet in in de backoffice. Dit is een groot verschil met de procedure van een algemene rijbewijsaanvraag. Belangrijk: U moet de identiteit van de persoon vaststellen, gegevens controleren (waaronder bestendigheid en maatregelen) in de BRP en het CRB, stukken controleren en het aanvraagformulier aanmaken.

Houder woont binnen EU/EVA

Als de aanvrager woonachtig is in een andere lidstaat van de EU/EVA, dan moet de klant in dit land een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Dit kan niet bij de Nederlandse gemeente.

Houder woont buiten EU/EVA

Als de aanvragen woonachtig is buiten de EU/EVA, dan moet de klant bij de RDW een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar www.rdw.nl of de RDW Klantenservice.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed