Nederlands rijbewijs kwijt of gestolen

Als een Nederlands rijbewijs is vermist of gestolen, dan is het afhankelijk van de situatie hoe u moet handelen.

Aanvrager woont in Nederland

Voorwaarden

 1. Aanvrager woont in Nederland en heeft EU/EVA-nationaliteit óf een geldige verblijfstitel.
 2. Aanvrager moet zelf verschijnen.

Benodigde documenten

 • formulier nummer 3E 0393
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto 
 • een verklaring van vermissing opgemaakt door de gemeente of een
  proces-verbaal opgemaakt door de politie

Online verlies of diefstal melden

Heeft de klant online bij ons de diefstal of vermissing gemeld? Dan staat de registratie in het Centraal Rijbewijzenregister. De verklaring van vermissing of het proces-verbaal is niet nodig. Meer informatie leest u in het artikel Rijbewijs kwijt of gestolen.

Procesbeschrijving

Meer informatie vindt u in de procesbeschrijving Rijbewijzen. Deze heeft u per e-mail van de RDW ontvangen.

Extra informatie

 • Het oude rijbewijs is pas ongeldig als de verklaring van vermissing door de gemeente of het proces-verbaal door de Nederlandse politie is opgemaakt of als de klant zelf de diefstal of vermissing bij ons heeft gemeld.
 • Als de klant het rijbewijs heeft teruggevonden, dan moet hij dit bij u (de gemeente) inleveren. U moet het rijbewijs dan vernietigen.
 • Bij twijfel over de identiteit moet u het aanvraagformulier van het eerder afgegeven rijbewijs raadplegen.

Aanvrager heeft geen vaste woon- of verblijfplaats

Voorwaarden

 1. Aanvrager woont in Nederland maar is niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en in het bezit is van een rijbewijs óf
 2. Aanvrager is een buitenlandse student die wel in Nederland woont en is ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs, maar niet in Nederland in de BRP staat ingeschreven

In overige situaties waarbij de aanvrager niet is ingeschreven in de BRP, moet u de klant verwijzen naar de RDW.

Benodigde documenten

 • formulier nummer 3E 0394
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto
 • proces-verbaal opgemaakt door de politie of een verklaring van vermissing van de gemeente.
 • een bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de aanvrager het laatst stond ingeschreven
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen verblijft in Nederland.
 • een geregistreerde Verklaring van Geschiktheid als een medische keuring vereist is.

Online verlies of diefstal melden

Heeft de klant online bij ons de diefstal of vermissing gemeld? Dan staat de registratie in het Centraal Rijbewijzenregister. De verklaring van vermissing of het proces-verbaal is niet nodig. Meer informatie leest u in het artikel Rijbewijs kwijt of gestolen.

Procesbeschrijving

Meer informatie vindt u in de procesbeschrijving Rijbewijzen. Deze heeft u per e-mail van de RDW ontvangen.

Aanvrager woont in EU/EVA land

Als de aanvrager woont in een andere lidstaat van de EU/EVA, dan moet de klant in dit land een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Dit kan niet bij de Nederlandse gemeente. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar de website van de RDW.

Aanvrager woont buiten de EU/EVA

Als de aanvrager buiten de EU/EVA woont, dan moet de klant bij de RDW een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar de website van de RDW.

Heeft deze informatie u geholpen?