Aanvrager woont in Nederland

Voorwaarden

 1. Aanvrager woont in Nederland en heeft EU/EVA-nationaliteit óf een geldige verblijfstitel.
 2. Aanvrager moet zelf verschijnen.

Benodigde documenten

 • formulier nummer 3E 0393
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto 
 • een verklaring van vermissing opgemaakt door de gemeente of een
  proces-verbaal opgemaakt door de politie

Procesbeschrijving

Meer informatie vindt u in de procesbeschrijving Rijbewijzen. Deze heeft u per e-mail van de RDW ontvangen.

Extra informatie

 • Het oude rijbewijs is pas ongeldig als de verklaring van vermissing door de gemeente of het proces-verbaal is opgemaakt door de Nederlandse politie.
 • Als de klant het rijbewijs heeft teruggevonden, dan moet hij dit bij u (de gemeente) inleveren. U moet het rijbewijs dan vernietigen.
 • Bij twijfel over de identiteit moet u het aanvraagformulier van het eerder afgegeven rijbewijs raadplegen.

Aanvrager heeft geen vaste woon- of verblijfplaats

Voorwaarden

 1. Aanvrager woont in Nederland maar is niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en in het bezit is van een rijbewijs óf
 2. Aanvrager is een buitenlandse student die wel in Nederland woont en is ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs, maar niet in Nederland in de BRP staat ingeschreven

In overige situaties waarbij de aanvrager niet is ingeschreven in de BRP, moet u de klant verwijzen naar de RDW.

Benodigde documenten

 • formulier nummer 3E 0394
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto
 • proces-verbaal opgemaakt door de politie of een verklaring van vermissing van de gemeente.
 • een bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de aanvrager het laatst stond ingeschreven
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen verblijft in Nederland.
 • een geregistreerde Verklaring van Geschiktheid als een medische keuring vereist is.

Procesbeschrijving

Meer informatie vindt u in de procesbeschrijving Rijbewijzen. Deze heeft u per e-mail van de RDW ontvangen.

Aanvrager woont in EU/EVA land

Als de aanvrager woont in een andere lidstaat van de EU/EVA, dan moet de klant in dit land een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Dit kan niet bij de Nederlandse gemeente.

Aanvrager woont buiten de EU/EVA

Als de aanvrager buiten de EU/EVA woont, dan moet de klant bij de RDW een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar de website van de RDW of de RDW Klantenservice.