Omwisselen buitenlands rijbewijs voor Nederlands rijbewijs

In een aantal gevallen kan een buitenlands rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs.

EU/EVA rijbewijs of rijbewijs uit land met overeenkomst

Voorwaarden:

 1. Aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 2. Aanvrager heeft een geldige verblijfstitel
 3. Het rijbewijs is afkomstig uit een EU/EVA land of één van de landen waarmee Nederland een overeenkomst heeft rondom omwisseling van buitenlandse rijbewijzen.

Benodigde documenten:

 • Formulier nummer 3E 0397a
 • Rijbewijs
 • Kleurenpasfoto 
 • Een geregistreerde Verklaring van Geschiktheid als een medische keuring vereist is.

Procesbeschrijving:

Voor meer informatie over wat u als gemeente moet doen bij een aanvraag voor omwisseling van een buitenlands rijbewijs gaat u naar de procesbeschrijving 'Omwisseling buitenlands rijbewijs.

Belangrijk

 • Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens (waaronder bestendigheid en maatregelen) in de Basisregistratie Personen (BRP) en het rijbewijzenregister CRB, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier.
 • U moet het buitenlandse rijbewijs samen met het aanvraagformulier en de benodigde documenten naar de RDW sturen. U mag het buitenlandse rijbewijs niet aan de klant meegeven.
 • Bij beschadiging van het rijbewijs beoordeelt de RDW of er bijvoorbeeld een verificatie bij de buitenlandse instanties nodig is. U kunt de aanvraag gewoon in behandeling nemen.

EU/EVA rijbewijs

Aanvrager heeft bij de aanvraag voor het omwisselen van zijn buitenlandse rijbewijs de keuze uit het vernieuwen of vervangen van zijn rijbewijs. Bij het vervangen van het rijbewijs hoeft de aanvrager geen Verklaring van Geschiktheid te overleggen.

EU/EVA rijbewijs vernieuwen

Kiest de aanvrager voor het vernieuwen van het buitenlands rijbewijs? Dan geeft de RDW het Nederlandse rijbewijs voor de maximale geldigheidsduur af. De categorieën AM, A1, A2, A, B en BE worden afgegeven met een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. Voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE geldt een maximale geldigheidsduur van 5 jaar. Heeft het CBR een Verklaring van Geschiktheid afgegeven met een beperkte geldigheid? Dan kan de geldigheidsduur afwijken.

EU/EVA rijbewijs vervangen

Kiest de aanvrager ervoor om het rijbewijs te vervangen? Dan krijgt hij voor de resterende geldigheid op zijn buitenlands rijbewijs een Nederlands rijbewijs. Hierbij geldt een maximum van 10 jaar voor de categorieën A1, A2, A, B en BE en een maximum van 5 jaar voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE. Om een EU/EVA rijbewijs te kunnen vervangen moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn voor alle categorieën.
 • Er mogen geen belemmeringen aanwezig zijn op het buitenlandse rijbewijs;
 • Er mogen geen tekstuele beperkingen/vermeldingen op het buitenlandse rijbewijs vermeld staan.

Niet EU/EVA rijbewijs en GEEN overeenkomst

U kunt aangeven dat de klant nog 185 dagen na inschrijving in de BRP in Nederland mag rijden met het buitenlandse rijbewijs. De klant moet in deze tijd een Nederlands theorie- en praktijkexamen halen om in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar het CBR.

30% belastingregel

Als de houder onder de 30% belastingregeling valt, kan ongeacht het land van herkomst het rijbewijs worden omgewisseld. Dit geldt ook voor de partners en kinderen woonachtig op hetzelfde adres. Verwijs de klant naar de afdeling personeelszaken van zijn/haar werkgever. Klanten kunnen hier informeren of zij voor deze regeling in aanmerking komen.

Belangrijk

U moet het rijbewijs per post naar de RDW sturen, na verwerking in de Backoffice. Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens (waaronder bestendigheid en maatregelen) in BRP en het CRB, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier.