Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:
 1. Voordat de burger het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij een schriftelijk verzoek naar ons. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
  - Naam zoals vermeld op het rijbewijs
  - Adres
  - Geboortedatum
  - Handtekening
 2. De burger stuurt het verzoek naar:
  RDW
  Ter attentie van Unit Rijbewijzen
  Postbus 9000
  9640 HA Veendam
 3. De burger krijgt binnen 10 werkdagen na ontvangst bij ons bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
 4. De burger vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
 5. Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
 6. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de burger een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Let op:

 • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
 • Heeft de burger een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de burger opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
 • Voor burgers zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met inlogfunctionaliteit te krijgen. Deze groep vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente via een 394 formulier (burgers zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland) en krijgt standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed