Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Milieu

MVO is een manier van ondernemen waarbij de organisatie zich verantwoordelijk toont voor de impact van haar activiteiten op de maatschappij en het milieu. De RDW neemt in al zijn processen de principes van MVO mee. Het speelt binnen de totale bedrijfsvoering een steeds belangrijkere rol. Dit doet de RDW om bij te dragen aan een leefbare wereld, maar ook om als Partner in Mobiliteit een voorbeeldrol aan te nemen. Per jaar krijgen wij duizenden rijbewijsaanvragen binnen en dit gaat gepaard met veel papierwerk.

Voor de afhandeling van een rijbewijsaanvraag heeft de RDW de volgende stukken nodig:

  • Een origineel en volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Het originele rijbewijs;

En als dit van toepassing is:

  • Een verklaring van de buitenlandse autoriteiten; (het buitenlandse rijbewijs is vermist, gestolen of verlopen)
  • Een proces-verbaal/bewijs van vermissing opgesteld door de Nederlandse politie; (het rijbewijs is gestolen of verloren)
  • Eventueel een vertaling van het rijbewijs. (het rijbewijs is opgesteld in een niet Westerse taal)

In de praktijk gebeurt het vaak dat gemeenten begeleidende brieven, kopieën van legitimatiebewijzen, uittreksels uit het BRP, kopieën van de aanvraagformulieren of van de gehele aanvraag meesturen. Dit zijn papieren die overbodig zijn voor de aanvraag. Minder papier betekent minder afval en kosten. Dit is een stuk milieuvriendelijker, kosten efficiënter en dit past in de visie van de RDW over MVO.

Het verzoek aan u is dan ook om alleen de benodigde documenten mee te sturen om zo samen te werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed