Voor de afhandeling van een rijbewijsaanvraag heeft de RDW de volgende stukken nodig:

  • Een origineel en volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Het originele rijbewijs;

En als dit van toepassing is:

  • Een verklaring van de buitenlandse autoriteiten; (het buitenlandse rijbewijs is vermist, gestolen of verlopen)
  • Een proces-verbaal/bewijs van vermissing opgesteld door de Nederlandse politie; (het rijbewijs is gestolen of verloren)
  • Eventueel een vertaling van het rijbewijs. (het rijbewijs is opgesteld in een niet Westerse taal)

In de praktijk gebeurt het vaak dat gemeenten begeleidende brieven, kopieën van legitimatiebewijzen, uittreksels uit het BRP, kopieën van de aanvraagformulieren of van de gehele aanvraag meesturen. Dit zijn papieren die overbodig zijn voor de aanvraag. Minder papier betekent minder afval en kosten. Dit is een stuk milieuvriendelijker, kosten efficiënter en dit past in de visie van de RDW over MVO.

Het verzoek aan u is dan ook om alleen de benodigde documenten mee te sturen om zo samen te werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.