Bij eerste aanvraag of categorie-uitbreiding moet:

  1. de aanvrager ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) ;
  2. de aanvrager 185 dagen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag in Nederland woonachtig zijn geweest.