Wijzigingen binnen uw gemeente

Als uw gemeente binnen een herindeling valt, dan is het in veel gevallen niet meer mogelijk om via het backofficestation (dit is de digitale verbinding) contact te maken met de RDW. Ook zijn er verschillende zaken die u moet wijzigen. Zoals bijvoorbeeld de autorisaties van uw medewerkers en de inhoud van de herinneringsbrief die u naar uw klanten verstuurt als het rijbewijs gaat verlopen.

Herindeling

Er zijn verschillende varianten mogelijk van een gemeentelijke herindeling. Als de numerieke code van de gemeente -de gemeentecode- wijzigt, dan moet u dit in ieder geval doorgeven aan de RDW. Een overzicht van de gemeentecodes kunt u vinden op de website van het CBS. De RDW onderscheidt de volgende situaties waarin de gemeentecode wijzigt:

  • De naam van uw gemeente wijzigt en daardoor krijgt uw gemeente een nieuwe gemeentecode.
  • Uw gemeente gaat fuseren met een andere gemeente. De samenwerking vindt straks plaats onder een al bestaande gemeentenaam en gemeentecode.
  • Meerdere zelfstandige gemeenten gaan fuseren en gaan verder onder een nieuwe gemeentenaam en gemeentecode.

Wat heeft de RDW van u nodig

U ontvangt een brief van de RDW met als onderwerp: ‘Informatie gemeentelijke herindeling’ In deze brief staat een toelichting op het vragenformulier.(word doc; Informatie gemeentelijke herindeling) Aan de hand van deze toelichting kunt u nagaan of u zelf ook nog iets moet regelen.

Vragenformulier

U vult het vragenformulier ‘Vragen informatie gemeentelijke herindeling’ 2B0979a in en stuurt het op naar de RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.

  • Via dit formulier kunt u ook aangeven dat u nieuwe backofficestations wilt bestellen. Dit is noodzakelijk als er door de naamwijziging afgiftelocaties bijkomen.

Herinneringsbrief wijziging

Als u de gegevens op de herinneringsbrief wilt veranderen, dan vult u ook het formulier ‘Wijziging gegevens gemeente(locatie)herinneringsbrief rijbewijzen’ in.

Betalingsgegevens bij wijziging

U geeft de eventuele nieuwe betalingsgegevens voor de facturering door aan de RDW, Afdeling F&C , Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

Smartcards vervangen

Met de smartcards die u nu heeft kunt u voor de nieuwe gemeente geen aanvragen meer doen. U moet nieuwe smartcards aanvragen. U vult het formulier ‘Smartcardformulieren aanvragen’ in om voor alle medewerkers die in dienst blijven nieuwe smartcards aan te vragen. De RDW zorgt ervoor dat u in de nieuwe situatie rijbewijzen af kunt geven.

Belangrijk

  • U moet de herindeling minimaal 3 maanden van tevoren aan de RDW doorgeven. Anders kan de RDW niet garanderen dat u in de nieuwe situatie rijbewijzen af kunt geven.

Overzicht benodigde formulieren

Hieronder vindt u een overzicht van alle formulieren die u nodig heeft om de wijziging bij de RDW door te geven en te regelen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed