Herindeling

Er zijn verschillende varianten mogelijk van een gemeentelijke herindeling. Als de numerieke code van de gemeente -de gemeentecode- wijzigt, dan moet u dit in ieder geval doorgeven aan de RDW. Een overzicht van de gemeentecodes kunt u vinden op deze link opent in een nieuw vensterde website van het CBS. De RDW onderscheidt de volgende situaties waarin de gemeentecode wijzigt:

  • De naam van uw gemeente wijzigt en daardoor krijgt uw gemeente een nieuwe gemeentecode.
  • Uw gemeente gaat fuseren met een andere gemeente. De samenwerking vindt straks plaats onder een al bestaande gemeentenaam en gemeentecode.
  • Meerdere zelfstandige gemeenten gaan fuseren en gaan verder onder een nieuwe gemeentenaam en gemeentecode.

Wat heeft de RDW van u nodig

U ontvangt een brief van de RDW met als onderwerp: ‘Informatie gemeentelijke herindeling’ In deze brief staat een toelichting op het vragenformulier.(word doc; Informatie gemeentelijke herindeling) Aan de hand van deze toelichting kunt u nagaan of u zelf ook nog iets moet regelen.

Vragenformulier

U vult het vragenformulier ‘Vragen informatie gemeentelijke herindeling’ 2B0979a in en stuurt het op naar de RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.

  • Via dit formulier kunt u ook aangeven dat u nieuwe backofficestations wilt bestellen. Dit is noodzakelijk als er door de naamwijziging afgiftelocaties bijkomen.

Herinneringsbrief wijziging

Als u de gegevens op de herinneringsbrief wilt veranderen, dan vult u ook het formulier ‘Wijziging gegevens gemeente(locatie)herinneringsbrief rijbewijzen’ in.

Betalingsgegevens bij wijziging

U geeft de eventuele nieuwe betalingsgegevens voor de facturering door aan de RDW, Afdeling F&C , Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

Smartcards vervangen

Met de smartcards die u nu heeft kunt u voor de nieuwe gemeente geen aanvragen meer doen. U moet nieuwe smartcards aanvragen. U vult het formulier ‘Smartcardformulieren aanvragen’ in om voor alle medewerkers die in dienst blijven nieuwe smartcards aan te vragen. De RDW zorgt ervoor dat u in de nieuwe situatie rijbewijzen af kunt geven.

Belangrijk

  • U moet de herindeling minimaal 3 maanden van tevoren aan de RDW doorgeven. Anders kan de RDW niet garanderen dat u in de nieuwe situatie rijbewijzen af kunt geven.

Overzicht benodigde formulieren

Hieronder vindt u een overzicht van alle formulieren die u nodig heeft om de wijziging bij de RDW door te geven en te regelen.