• (Link) Kan ik een buitenlands vakbekwaamheidsdocument omwisselen voor een Verklaring van Vakbekwaamheid?

  Ja, dat kunt u doen via het formulier dat u kunt vinden in het artikel Omwisselen document van vakbekwaamheid op de website van de RDW. U stuurt het ingevulde formulier naar de RDW. Nadat de RDW de aanvraag heeft behandeld, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief dat de Verklaring van Vakbekwaamheid is geregistreerd. U kunt vervolgens het rijbewijs omwisselen bij de gemeente voor een rijbewijs met code vakbekwaamheid.

 • (Link) Hoe weet de politie dat ik een code vakbekwaamheid moet hebben?

  De politie kan aan de hand van de eerste afgiftedatum voor de categorie C of D zien of iemand een code 95 op het rijbewijs moet hebben of dat iemand vrijstelling heeft tot 2015 of 2016.

 • (Link) Wat houdt de uitzondering voor gerichte beroepsopleidingen (ROC-leerlingen) exact in?

  Vanaf 19 januari 2013 is voor rijbewijscategorie C een Verklaring Van Vakbekwaamheid (VVV) verplicht als iemand nog geen 21 jaar is. Er geldt echter een uitzondering voor leerlingen van gerichte beroepsopleidingen voor chauffeur beroepsgoederenvervoer (Vakschool/ ROC-leerlingen). Zij kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling vakbekwaamheid. Dit proces loopt via de RDW. Het betreft een éénmalige vrijstelling voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar voor Nederlands grondgebied.

  De leerling moet door de ROC / Vakschool waar hij staat ingeschreven het aanvraagformulier ‘Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar" in laten vullen en ondertekenen. Dit verzoekt stuurt hij daarna naar de RDW.

  De RDW beoordeelt de aangeleverde stukken en neemt een besluit tot toekenning of weigering van het verzoek. De aanvrager ontvangt hierover per brief bericht. Met het positieve besluit van de RDW kan de aanvrager het rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

 • (Link) Hoe houd ik de code vakbekwaamheid?

  Om de code vakbekwaamheid te houden, moet u nascholing volgen. Code 95 heeft een einddatum op uw rijbewijs. Als u voor de einddatum 35 nascholingsuren heeft gevolgd, wordt de code voor 5 jaar verlengd.

  Het CBR (afdeling CCV) registreert de uren van de nascholing. Bij 35 nascholingsuren registreert het CBR een Verklaring van Vakbekwaamheid (VvV) in het rijbewijzenregister. 

  De nascholing geldt voor de categorieën C en D. Heeft u beide categorieën, dan hoeft u maar 1 keer 35 uur nascholing te volgen.

 • (Link) Hoe krijg ik de code vakbekwaamheid?

  Als u slaagt voor het rijexamen C, C1, D en D1 en u hebt uw basiskwalificatie gehaald, dan registreert het CBR een verklaring van geschiktheid (VvG), verklaring van rijvaardigheid (VvR) en verklaring van vakbekwaamheid (VvV) in het rijbewijzenregister. Bij de afgifte van het rijbewijs komt dan code 95 achter de categorie te staan. De einddatum is 5 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van uw rijbewijs. 

  Als u niet binnen een half jaar na registratie uw rijbewijs aanvraagt, wordt de einddatum 5 jaar na de datum van registratie van de verklaring van vakbekwaamheid. De basiskwalificatie behaalt u per categorie. 

  Had u al voor 10 september 2008 categorie D en voor 10 september 2009 categorie C op uw rijbewijs, dan hoeft u geen Basiskwalificatie Vakbekwaamheid te behalen. Om bij verlenging/vernieuwing van het rijbewijs code 95 op het rijbewijs te krijgen, moet u 35 nascholingsuren volgen. U heeft hiervoor de tijd tot 7 jaar na invoering van de code vakbekwaamheid. 

 • (Link) Wat is de code vakbekwaamheid?

  Staat op uw rijbewijs ‘code 95’, dan bent u in het bezit van de code vakbekwaamheid. Deze code is in de plaats gekomen van het papieren chauffeursdiploma. Code 95 betekent dat de rijbewijshouder geschikt is bevonden (vakbekwaam) om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een rijbewijscategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C, C1, D en D1 noodzakelijk is.

  Informatie over de code vakbekwaamheid vindt u op deze link opent in een nieuw vensterde site van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

 • (Link) Ik heb al categorie C of D op mijn rijbewijs, hoe kom ik aan de code vakbekwaamheid?

  Staat categorie D al van voor 10-09-2008 op uw rijbewijs of categorie C al van voor 10-09-2009 , dan hoeft u geen Basiskwalificatie Vakbekwaamheid te behalen. Om code 95 op uw rijbewijs te krijgen, moet u wel nascholing volgen. U heeft hiervoor 7 jaar de tijd na de invoering van de code vakbekwaamheid. Als u binnen 7 jaar uw nascholing haalt krijgt u de volgende einddatum bij code 95 op uw rijbewijs:

  • Categorie C: 10-09-2021 (einddatum nascholing 2016 + 5 jaar)
  • Categorie D: 10-09-2020 (einddatum nascholing 2015 + 5 jaar)

  Iedere beroepschauffeur met rijbewijscategorie D moet op 10-09-2015 code 95 op het rijbewijs hebben om zijn beroep uit te mogen voeren. Voor de beroepschauffeur met rijbewijscategorie C is die datum 10-09-2016.

 • (Link) Ik had al categorie C op 10 september 2009 en haal nu mijn CE, krijg ik nu code 95?

  Als u geen nascholing hebt gevolgd, krijgt u géén code 95 op uw rijbewijs vermeld. Is de eerste afgiftedatum van voor 10-09-2009 dan blijft u wel vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie. U kunt bij controle door bijvoorbeeld de politie uw chauffeursdiploma laten zien. De politie kan van uw rijbewijs afleiden dat u bent vrijgesteld. Zodra u de nascholing hebt gevolgd en opnieuw een rijbewijs aanvraagt, krijgt u de code vermeld (ook bij CE). De einddatum van de code 95 is dan 10-9-2021.

 • (Link) Ik heb omwisselingscode 70 op het rijbewijs, ben ik nog steeds vrijgesteld voor het chauffeursdiploma?

  Nee, u moet aan de huidige voorwaarden van Vakbekwaamheid voldoen, zoals iedere beroepschauffeur.