• (Link) Wanneer moet ik het formulier 394 Aanvraag Nederlands Rijbewijs invullen?

  Het formulier ‘Aanvraag Nederlands rijbewijs’ moet u invullen als:

  • u in Nederland woont en u heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, of 
  • u een buitenlandse student bent, in Nederland woont en niet staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) voor persoonsgegevens.

  Het formulier kunt u niet gebruiken voor het omwisselen van categorieën. 

 • (Link) Wanneer moet ik mijn Nederlandse rijbewijs inleveren?

  Bij het uitreiken van uw nieuwe rijbewijs moet u het oude inleveren.

 • (Link) Ik ben geslaagd voor mijn praktijkexamen, wanneer kan ik naar het gemeentehuis om het rijbewijs aan te vragen?

  Als u vandaag bent geslaagd, kunt u de volgende werkdag het rijbewijs bij uw gemeente aanvragen. De reden hiervan is dat het CBR de Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) en bijbehorende Verklaring van Geschiktheid (VvG) naar de RDW moet sturen.

 • (Link) Hoe lang mag ik met een geldig buitenlands rijbewijs in Nederland rijden?

  Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en staat u ingeschreven in Nederland? Dan mag u hier nog 15 jaar mee blijven rijden in Nederland (na afgifte van het buitenlandse rijbewijs). Dit geldt voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar gerekend vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs.

  Is deze periode voorbij of is de periode dat u hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment van uw inschrijving in Nederland? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs vanaf de datum van uw inschrijving. 

  Heeft u een geldig rijbewijs uit een ander land dan een EU- of EVA-land, dan mag u met dat rijbewijs nog 185 dagen in Nederland rijden vanaf de datum dat u bent ingeschreven in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie (GBA).

  Zorgt u ervoor dat u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs voordat de periode afloopt waarin u met het buitenlandse rijbewijs in Nederland mag rijden. Uw gemeente kan u informeren of u het buitenlandse rijbewijs kunt omwisselen of dat u een rijexamen moet afleggen.

 • (Link) Welke rijbewijzen zijn er en wat mag je ermee besturen?

  Er zijn zes categorieën rijbewijzen: A, AM, B, C, D en E. Op de pagina’s  en ‘Categorieën op het rijbewijs van 2006 tot 2013’ staan de variaties op deze rijbewijzen en wat u met het rijbewijs mag besturen.

 • (Link) Hoe bepaal ik of de pasfoto voldoet voor de rijbewijsaanvraag?

  De sjabloon van BPR, waarmee u kunt bepalen of een pasfoto voldoet aan de eisen van de Fotomatrix model 2006, kunt u ook gebruiken in het rijbewijs aanvraagproces.

  U moet dan rekening houden met het volgende:

  • Voor het rijbewijs is alleen de "maatvoering vanaf 11 jaar" van toepassing.
  • Voor de controle van de positie van de ogen moet u "het hoekje in het groene cirkeltje" op de sjabloon exact op het hoekje (┌) rechtsonder naast de tekst "pasfoto aanvrager" leggen. De verticale lijnen op de sjabloon zullen dan de grijze vlakjes in het midden doorkruisen.
  • Op het fotoformulier staan linksonder en rechts ter hoogte van het aanvraagnummer ook twee plussen (+), deze twee tekens zijn bedoeld voor het positioneren van de RDW backofficescanner. Deze tekens moet u niet gebruiken voor het positioneren van de sjabloon.
 • (Link) Waarom staat er op een aanvraagformulier bij de vermeldingen (bijvoorbeeld) code 01.06 en komt op het rijbewijs alleen code 01 te staan?

  Op het rijbewijs komen de hoofdcodes te staan. De subcodes komen alleen op het rijbewijs als dat volgens de Europese regelgeving verplicht is. In het rijbewijzenregister en op de aanvraagformulieren staan de volledige codes vermeld. Op het rijbewijs wordt code 01.06 in dit voorbeeld afgekort naar 01.

 • (Link) Als de aanvrager een eigen verklaring naar het CBR heeft gestuurd, hoe weet hij dan of het CBR een verklaring van geschiktheid afgeeft?

  De aanvrager ontvangt van het CRB een brief over de afgifte van de VvG. De behandelingsduur van de aanvraag VvG bij het CBR kan verschillend zijn (maximaal 4 maanden).

 • (Link) Is categorie AM ook ongeldig als het rijbewijs is ingevorderd?

  Nee. Is het rijbewijs ingevorderd, dan zijn alle categorieën ongeldig, behalve de categorie AM. Het brommerrijbewijs (categorie AM) kent geen eisen van geschiktheid. Het is daarom niet mogelijk om het brommerrijbewijs in te vorderen.

  Als na de invordering een onderzoek van geschiktheid volgt en de persoon blijkt niet geschikt te zijn, dan verklaart het CBR het hele rijbewijs behalve de categorie AM ongeldig. Als de rijbewijshouder echter naar een EMA-cursus, onderzoek van geschiktheid of onderzoek van rijvaardigheid moet en hij werkt niet mee, dan verklaart het CBR het gehele rijbewijs inclusief categorie AM ongeldig.

  Pas op het moment dat de ontzegging van de rijbevoegdheid is afgelopen, kan de persoon weer rijlessen volgen en een rijexamen aanvragen.