• (Link) Te laat geleverde spoedaanvragen

  Voor spoedaanvragen die te laat op de gemeentelocatie zijn afgegeven, moet de gemeente de betaalde spoedleges van € 34,10 terug betalen aan de rijbewijshouders. 

  De gemeente verzamelt deze te late spoedaanvragen en declareert de spoedleges maandelijks bij de unit Rijbewijzen van de RDW. In de declaraties moeten de redenen van terugbetaling en de rijbewijs- of aanvraagnummers staan vermeld. De RDW brengt ze in mindering op de maandrekening via een aparte creditnota.

 • (Link) Duidelijke handtekening op het nieuwe rijbewijs.

  Voor een duidelijke handtekening op het nieuwe rijbewijs is het belangrijk dat de aanvrager met een goede zwarte pen (vooral geen blauwe) een duidelijke handtekening op het aanvraagformulier zet. Let op: dit mag niet met een zwarte stift (marker)! Verstrek de aanvrager bij voorkeur een pen die u ook gebruikt bij de aanvraagformulieren voor de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart (NIK).

  De handtekening moet zo groot mogelijk zijn, maar wel binnen het kader passen. Maak daarom gebruik van de sjabloon voor "handtekening aanvrager" ( BZK Model 2006). Laat de burger hiervoor even de tijd nemen, dat komt de uiteindelijke leesbaarheid van het document ten goede.

 • (Link) Foutmelding na het scannen

  Een aanvraagformulier kan na het scannen in de BackOffice applicatie een foutmelding geven als een handtekening of andere informatie tegen of door de 2 kruisjes op het formulier staat.

  De bedoelde kruisjes staan links onderaan het aanvraagformulier oftewel rechts naast de pasfoto. Ziet u er daarom op toe dat de handtekening of andere informatie correct op het aanvraagformulier wordt geplaatst.

 • (Link) Witte streep op gescande foto

  Als op de in de BackOffice gescande foto een verticale witte streep is te zien, dan is vermoedelijk de glasplaat van de scanner vuil. 

 • (Link) Wat kunt u doen als u problemen heeft met het scannen van meerdere aanvraagformulieren tegelijk in de NRD Backoffice?

  Als u in de NRD-BackOffice slechts 1 formulier tegelijkertijd kunt scannen, kan de oorzaak een ‘bol’ aanvraagformulier zijn. Tijdens het printen in de frontoffice is het formulier mogelijk warm geworden en daardoor bol gaan staan.

  U kunt zelf testen of het probleem door een ‘bol’ formulier wordt veroorzaakt, door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Zet na het uitvoeren van uw dagelijkse scans de PC en de scanner uit.
  2. Ontkoppel de scanner van de PC (haal de USB-kabel uit de scanner).
  3. Zet de scanner weer aan.
  4. Plaats een stapeltje van circa 10 ongebruikte A4-tjes in de scanner (de scanner zal het eerste formulier pakken, maar niet scannen).
  5. Zet de scanner uit.
  6. Zet de scanner weer aan.
  7. De scanner zal nu alle formulieren in één keer "verwerken"
  8. Krijgt u hierbij geen ‘vastloper’, dan is het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een ‘bol’ aanvraagformulier.

  De enige oplossing (afgezien van het gebruiken van een andere printer) is dat u het papier 'glad strijkt'.

  Krijgt u tijdens het verwerken van de scans (de laatste stap) wel een ‘vastloper’, neemt u dan contact op met de helpdesk van de RDW. Vergeet u niet om na afloop van bovenstaande test, de USB-kabel weer aan te sluiten.

 • (Link) Aanvragen met verkeerde status

  Via het aanvraagformulier 3E 397 Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs kunt u een aanvraag voor een rijbewijs doorsturen naar de RDW. Het gaat daarbij om de processen:

  • omwisseling buitenlands rijbewijs
  • omwisseling militair rijbewijs
  • omwisseling linnen rijbewijs.

  Het komt regelmatig voor dat de RDW aanvragen krijgt die niet de juiste status hebben. Deze aanvragen kan de RDW niet behandelen. 

  Aanvragen die u doorstuurt naar de RDW moeten:

  1. geregistreerd zijn door de gemeente (status 10)
  2. geaccordeerd zijn in de frontoffice (status 20)
  3. goedgekeurd zijn in de backoffice (status 30)

  Alleen dan kan de RDW voor de verdere afhandeling van de aanvraag zorgen. Als de stappen niet helemaal doorlopen zijn, maakt de RDW een aanhoudbesluit en stuurt de aanvraag terug naar de gemeente met de vraag om het gehele proces goed af te ronden