• (Link) Is rechtstreekse instroom in de categorie A mogelijk?

  Vanaf 13 juli 2017 is het mogelijk om rechtstreeks in te stromen in de categorie A. Vanaf 21 jaar kan een burger hiervoor een theorie- en praktijkexamen afleggen. Is de bestuurder jonger dan 24 en behaalt hij zijn categorie A? Dan krijgt hij een code 80 achter de categorie A vermeldt tot zijn 24e. De code 80 betekent “Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motoren van de categorie A, jonger dan 24”. Is de bestuurder al langer dan 2 jaar in het bezit van de categorie A2, maar nog wel jonger dan 24 en behaalt hij categorie A? Dan kan hij een rijbewijs A aanvragen zonder de code 80. 

 • (Link) Als ik A-licht heb gehaald voor 19 januari 2013, mag ik dan op een motor rijden van 35 kW?

  In de oude situatie mocht op een motor worden gereden tot 25 kW. In de nieuwe situatie mag op een motor worden gereden tot 35 KW, maar deze mag niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen. Iedereen die A-licht heeft behaald mag zelf kiezen welke situatie voor hem of haar van toepassing is.

 • (Link) Is rechtstreekse instroom in de categorie A2 mogelijk?

  Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om rechtstreeks in te stromen in te categorie A2. Vanaf 20 jaar kan hiervoor een theorie- en praktijkexamen worden afgelegd. Als de bestuurder al minstens 2 jaar in het bezit is van categorie A1, dan hoeft alleen een praktijkexamen te worden afgelegd.

 • (Link) Wat is het doel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?

  Het hoofddoel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn is om de regels rond het verkrijgen van een rijbewijs op Europees niveau meer gelijk te trekken, zodat inwoners van alle lidstaten zoveel mogelijk dezelfde kennis en vaardigheden bezitten. 

  Daarnaast zorgt de derde richtlijn dat er een uniform Europees model rijbewijs komt op creditcard formaat en verbetert het de kennis en kunde van de rijexaminatoren. Ook is het nieuwe rijbewijs beter te beschermen tegen fraude.

 • (Link) Moet ik ook een nieuw rijbewijs aanvragen?

  Als uw rijbewijs op 19 januari 2013 geldig was, verandert de nieuwe regelgeving daar niets in. Uw huidige rijbewijs blijft geldig. U hoeft alleen een nieuw rijbewijs aan te vragen als de geldigheidsduur verloopt of als het om andere redenen noodzakelijk is.

 • (Link) Hoe weet ik of voor mij de nieuwe of de oude categoriebeschrijving geldt?

  Op de achterkant van uw rijbewijs staan de categorieën vermeld. Achter het plaatje van de categorie staat een datum. Dit is de datum van afgifte van de categorie. Daarachter staat de datum tot wanneer de categorie geldig is. Als de datum van afgifte van de categorie voor 19 januari 2013 ligt, gelden de bevoegdheden van voor deze datum. Behalve als de nieuwe bevoegdheden voor u gunstiger zijn, want dan gelden de nieuwe voorwaarden.