Corona

Het coronavirus treft ook de RDW en daarmee onze dienstverlening. Hier kun je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de maatregelen die wij hebben genomen om de cruciale dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. In het dossier vind je de veelgestelde vragen en de informatie die beschikbaar is in Engels.

Connected automated vehicle

Connected automated vehicles staan volop in de belangstelling. Het is een combinatie van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologieën en verkeers- en vervoerstechniek. Dit maakt het mogelijk om veiliger, sneller en duurzamer van A naar B te reizen. In het dossier Connected automated vehicles vind je meer nieuws en achtergrondinformatie.

Registratieplicht (land)bouwvoertuigen

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. In sommige gevallen ben je ook verplicht een kentekenplaat op het voertuig te monteren. Daarnaast geldt volgend jaar een APK-plicht voor trekkers die harder rijden dan 40 km/u. In het dossier Registratieplicht(land)bouwvoertuigen lees je meer over uitzonderingen, de registratie- en APK-plicht.

Rijhulpsystemen

Moderne auto’s zijn met de komst van rijhulpsystemen (ook wel Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) een stuk technologischer geworden. Software speelt hierbij steeds nadrukkelijker een rol. Rijhulpsystemen kunnen een bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren. Hierbij spelen ook omgeving en menselijk gedrag een belangrijke rol. Lees meer in het dossier Rijhulpsystemen

Voertuigcriminaliteit

Auto’s en andere voertuigen zijn dikwijls onderwerp van criminaliteit zoals bij diefstal. Maar voertuigen worden ook ingezet bij zware criminaliteit zoals overvallen en liquidaties. Wij richten onze processen zo in dat criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook helpen we de politie en andere handhavers, binnen de kaders van de wet, bij het opsporen van criminaliteit die met voertuigen te maken heeft. Lees meer in het dossier voertuigcriminaliteit.

Dieselvoertuigen

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door sjoemelsoftware in dieselauto’s. Deze software manipuleert de testen die wij en onze Europese collega-instanties afnemen. Hierdoor is aandacht gekomen voor dieselauto’s die op de weg meer slechte stoffen uitstoten dan in de testsituatie. In het dossier Dieselvoertuigen lees je wat onze rol is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Duurzame mobiliteit

In Nederland willen we schone, stille en zuinige voertuigen op de weg. Duurzame mobiliteit is voor ons daarom een belangrijk streven. Dat is complexer dan het lijkt. Want zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en vice versa. Hoe stimuleren wij duurzame mobiliteit? Daarover gaat het dossier Duurzame mobiliteit.

Bijzondere bromfietsen

Voordat ze de openbare weg op mogen moeten bromfietsen worden toegelaten op basis van Europese regelgeving. Wij zijn in Nederland de instantie die voertuigen beoordeelt en toelaat. Soms passen innovatieve voertuigen niet in deze regelgeving. Denk aan de elektrische steps die je vaker in het straatbeeld ziet. Voor de toelating van bijzondere bromfietsen gelden andere regels dan voor gewone bromfietsen. Lees meer in het dossier Bijzondere bromfietsen.

Handhaven met menselijke maat

Elk voertuig moet verzekerd zijn. Auto’s, bedrijfswagens en zware aanhangwagens moeten ook een geldige APK hebben. Wij controleren dit en handhaven hierop. We hebben daarbij oog voor de situatie van mensen en respect voor hun omstandigheden. Dat is niet alleen prettiger voor hen, maar maakt onze handhaving ook effectiever. Lees meer in het dossier Handhaven met menselijke maat.

Terugroepacties

Iedereen wil veilig aan het verkeer deelnemen. Nu én in de toekomst. Veilige auto’s zijn hierbij van groot belang. Voertuigen met een defect als gevolg van een ontwerp- of constructiefout moeten daarom zo snel mogelijk worden hersteld. Wij zien erop toe dat autoproducenten dit zorgvuldig doen en stimuleren autobezitters om gehoor te geven aan een oproep voor een terugroepactie. In het dossier Terugroepacties lees je de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Informatieveiligheid

Wij staan voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Deze missie omvat ook het beschermen van persoonsgegevens en andere gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Je moet ervan uit kunnen gaan dat die bij ons in veilige en vertrouwde handen zijn. Daarom beschermen wij alle gegevens goed en behandelen ze zorgvuldig. Bovendien beveiligen we ze in die mate dat ieders privacy gewaarborgd blijft. In het dossier Informatieveiligheid vind je een handig overzicht van onze activiteiten op dit gebied.