Connected automated vehicle

Connected automated vehicles staan volop in de belangstelling. Het is een combinatie van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologieën en verkeers- en vervoerstechniek. Dit maakt het mogelijk om veiliger, sneller en duurzamer van A naar B te reizen. In het actuele dossier Connected automated vehicles vindt u meer nieuws en achtergrondinformatie.

Uitstoot dieselauto’s

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door sjoemelsoftware in dieselauto’s. Deze software manipuleert de testen die de RDW en zijn Europese collega-instanties afnemen. Hierdoor is er veel aandacht gekomen voor dieselauto’s die op de weg meer slechte stoffen uitstoten dan in de testsituatie. In dit dossier lees je wat de rol van de RDW is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Duurzame mobiliteit

In Nederland willen we graag schone, stille en zuinige voertuigen op de weg. Duurzame mobiliteit is voor de RDW daarom een belangrijk streven. Dat is complexer dan het misschien lijkt. Want zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en vice versa. Hoe stimuleert de RDW duurzame mobiliteit? Daarover gaat dit dossier.

Bijzondere bromfietsen

Voordat ze de openbare weg op mogen, moeten bromfietsen worden toegelaten op basis van Europese regelgeving. De RDW is in Nederland de instantie die voertuigen beoordeelt en toelaat. Soms passen innovatieve voertuigen niet in deze regelgeving. Denk aan de elektrische steps die je steeds vaker in het straatbeeld ziet. Voor de toelating van bijzondere bromfietsen gelden andere regels dan voor gewone bromfietsen. Lees meer in dossier bijzondere bromfietsen.

Handhaven met menselijke maat

Elk voertuig moet verzekerd zijn. Auto’s, bedrijfswagens en zware aanhangwagens moeten ook een geldige APK hebben. De RDW controleert dit en handhaaft hierop. We hebben daarbij oog voor de situatie van mensen en respect voor hun omstandigheden. Dat is niet alleen prettiger voor hen, maar het maakt onze handhaving ook effectiever. Lees meer in het dossier Handhaven met menselijke maat.

Terugroepacties

Iedereen wil veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Nu én in de toekomst. Veilige auto’s zijn hierbij van groot belang. Voertuigen met een defect als gevolg van een ontwerp- of constructiefout moeten daarom zo snel mogelijk worden hersteld. De RDW ziet erop toe dat autoproducenten dit zorgvuldig doen en stimuleert autobezitters om gehoor te geven aan een oproep voor zo’n terugroepactie. In het dossier Terugroepacties, lees je de laatste ontwikkelingen op dit gebied.