Dossiers

APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een begrip in Nederland. De keuring bevordert de verkeersveiligheid en beschermt het milieu. De RDW controleert of voertuigen voldoen aan de APK-plicht. In het dossier APK lees je meer achtergrondinformatie over hoe wij toezicht houden, een aantal tips over onderhoud, hoe registercontrole werkt en meer nieuws en achtergrondinformatie.

Lichte elektrische voertuigen (LEV's)

Voor LEV’s is (nog) geen Europese typegoedkeuring vereist. Daarom werkt de RDW samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het SWOV aan een nationaal toelatingskader voor dit type voertuigen. De technische eisen, de afgifte van de goedkeuring en het toezicht hierop wordt geregeld binnen dit kader. Zo kunnen LEV’s veilig worden toegelaten tot de weg en legaal gebruikt worden in de openbare ruimte. Lees in ons dossier meer wat het LEV-kader inhoudt. 

Connected automated vehicle

Connected automated vehicles staan volop in de belangstelling. Het is een combinatie van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologieën en verkeers- en vervoerstechniek. Dit maakt het mogelijk om veiliger, sneller en duurzamer van A naar B te reizen. In het dossier Connected automated vehicles vind je meer nieuws en achtergrondinformatie.

Emissie- en duurzaamheidslaboratorium

De RDW onderzoekt de mogelijkheid van een emissie- en duurzaamheidslaboratorium op het terrein van het toekomstige Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) in Flevoland. In dit lab gaat de RDW alle emissie- en duurzaamheidsaspecten van de voertuigen onderzoeken om zo te borgen dat voertuigen blijvend aan de gestelde eisen voldoen. Lees in ons dossier meer over het emissie- en duurzaamheidslaboratorium. 

Emissietesten van voertuigen die al in gebruik zijn

De RDW heeft sinds 2020 een nieuwe rol van toezichthouder op milieueisen. Naast de invoering van verscherpte milieueisen is, mede door de dieselfraude, de toelating van nieuwe voertuigen en het toezicht daarop flink aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem, genaamd 'in-service conformity' ingevoerd. Dat houdt in dat de RDW emissietesten uitvoert bij voertuigen die al in gebruik zijn. Dit gebeurt bij voertuigen van verhuurbedrijven, leasemaatschappijen en particulieren. Deze actieve manier van toezicht houden op fabrikanten heeft een preventieve werking op het voorkomen van emissie overschrijdingen. Meer over o.a. de samenwerking met TNO en de risicoanalyse lees je in het dossier

Kilometerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om kilometer/tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registreren. Wij beheren het register met tellerstanden en geven op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een stand. Lees meer in dit dossier over onder andere registratie en fraude met tellerstanden. 

Voertuigautomatisering

Het niveau van automatisering in voertuigen voor het ondersteunen of vervangen van rijtaken van de bestuurder neemt steeds verder toe. Toepassing van software in voertuigen is al tientallen jaren aan de orde. Meer over ADS, ADAS, onduidelijkheid over de werking en gebruik en de rol van de RDW lees je in het dossier Voertuigautomatisering

Rijhulpsystemen

Moderne auto’s zijn met de komst van rijhulpsystemen (ook wel Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) een stuk technologischer geworden. Software speelt hierbij steeds nadrukkelijker een rol. Rijhulpsystemen kunnen een bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren. Hierbij spelen ook omgeving en menselijk gedrag een belangrijke rol. Lees meer in het dossier Rijhulpsystemen

Voertuigcriminaliteit

Auto’s en andere voertuigen zijn dikwijls onderwerp van criminaliteit zoals bij diefstal. Maar voertuigen worden ook ingezet bij zware criminaliteit zoals overvallen en liquidaties. Wij richten onze processen zo in dat criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook helpen we de politie en andere handhavers, binnen de kaders van de wet, bij het opsporen van criminaliteit die met voertuigen te maken heeft. Lees meer in het dossier voertuigcriminaliteit.

Dieselvoertuigen

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door sjoemelsoftware in dieselauto’s. Deze software manipuleert de testen die wij en onze Europese collega-instanties afnemen. Hierdoor is aandacht gekomen voor dieselauto’s die op de weg meer slechte stoffen uitstoten dan in de testsituatie. In het dossier Dieselvoertuigen lees je wat onze rol is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Duurzame mobiliteit

In Nederland willen we schone, stille en zuinige voertuigen op de weg. Duurzame mobiliteit is voor ons daarom een belangrijk streven. Dat is complexer dan het lijkt. Want zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en vice versa. Hoe stimuleren wij duurzame mobiliteit? Daarover gaat het dossier Duurzame mobiliteit.

Bijzondere bromfietsen

Voordat ze de openbare weg op mogen moeten bromfietsen worden toegelaten op basis van Europese regelgeving. Wij zijn in Nederland de instantie die voertuigen beoordeelt en toelaat. Soms passen innovatieve voertuigen niet in deze regelgeving. Denk aan de elektrische steps die je vaker in het straatbeeld ziet. Voor de toelating van bijzondere bromfietsen gelden andere regels dan voor gewone bromfietsen. Lees meer in het dossier Bijzondere bromfietsen.

Typegoedkeuringen

De RDW krijgt regelmatig vragen over de toelating van voertuigen op de openbare weg. Wat zijn de regels voor het toelaten van voertuigen en hoe zorgen we dat het wegverkeer in Nederland is veilig en blijft? Het toelaten van voertuigen is één van onze kerntaken. Lees meer in het dossier Typegoedkeuringen

Handhaven met menselijke maat

Elk voertuig moet verzekerd zijn. Auto’s, bedrijfswagens en zware aanhangwagens moeten ook een geldige APK hebben. Wij controleren dit en handhaven hierop. We hebben daarbij oog voor de situatie van mensen en respect voor hun omstandigheden. Dat is niet alleen prettiger voor hen, maar maakt onze handhaving ook effectiever. Lees meer in het dossier Handhaven met menselijke maat.

Informatieveiligheid

Wij staan voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Deze missie omvat ook het beschermen van persoonsgegevens en andere gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Je moet ervan uit kunnen gaan dat die bij ons in veilige en vertrouwde handen zijn. Daarom beschermen wij alle gegevens goed en behandelen ze zorgvuldig. Bovendien beveiligen we ze in die mate dat ieders privacy gewaarborgd blijft. In het dossier Informatieveiligheid vind je een handig overzicht van onze activiteiten op dit gebied.