Dossiers

APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) bevordert de verkeersveiligheid en beschermt het milieu. Wij controleren of voertuigen voldoen aan de APK-plicht. Lees meer in ons dossier APK over hoe wij toezicht houden, een aantal tips over onderhoud, hoe registercontrole werkt.

Lichte elektrische voertuigen (LEV's)

Voor LEV's zijn (nog) geen Europese typegoedkeuring vereist. Daarom werken wij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aan een nationaal toelatingskader voor dit type voertuigen. De technische eisen, afgifte van goedkeuring en het toezicht hierop wordt geregeld binnen dit kader. Zo kunnen we LEV's veilig toelaten tot de openbare weg en kan men deze legaal gebruiken in de openbare ruimte. Lees meer in het dossier Lichte elektrische voertuigen over wat het LEV-kader inhoudt.

Connected automated vehicle

Connected automated vehicles staan volop in de belangstelling. Het is een combinatie van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologie en verkeers- en vervoerstechniek. Dit maakt het mogelijk om veiliger, sneller en duurzamer van A naar B te reizen. Lees meer in het dossier Connected automated vehicles.

Controle uitstoot voertuigen in gebruik

Sinds 2020 hebben de Europese typegoedkeuringsautoriteiten (zoals de RDW) naast het reguliere toezicht op fabrikanten een nieuwe taak: het houden van toezicht op milieueisen in de gebruiksfase van een voertuig. Mede door dieselfraude, zijn de eisen en wijze van testen voor toelating van nieuwe voertuigen én het toezicht op voertuigen in gebruik, aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem, 'in-service conformity' ingevoerd. Dat houdt in dat de Europese typegoedkeuringsautoriteiten (waaronder de RDW) controleren of de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen van voertuigen die al in gebruik zijn, voldoet aan de gestelde eisen tijdens het gebruik. Lees meer in het dossier Controle uitstoot voertuigen in gebruik

Cybersecurity

Voertuigen bevatten tegenwoordig miljoenen regels aan code. Nu voertuigen steeds digitaler worden, krijgt veiligheid een nieuwe dimensie. Eind 2021 reden er al zo’n 100 miljoen connected cars op de weg – in 2025 zullen dit er 200 miljoen zijn. Daarnaast vormen cyberaanvallen op voertuigen een risico voor bestuurders, passagiers en andere weggebruikers. Dat maakt cybersecurity een zaak van nationaal en internationaal belang. Lees in het dossier cybersecurity hoe de RDW vroegtijdig inzag dat toenemende digitalisering en cybercrime invloed heeft op de veiligheid. 

Emissie- en duurzaamheidslaboratorium

Wij onderzoeken de mogelijkheid van een emissie- en duurzaamheidslaboratorium op het terrein van het toekomstige Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) in Flevoland. In dit lab gaan wij alle emissie- en duurzaamheidsaspecten van de voertuigen onderzoeken om zo te borgen dat voertuigen blijvend aan de gestelde eisen voldoen. Lees meer in ons dossier Emissie- en duurzaamheidslaboratorium.

Wij zijn toezichthouder op milieueisen. Naast de invoering van verscherpte milieueisen is, mede door de dieselfraude, de toelating van nieuwe voertuigen en het toezicht aangescherpt. Dat houdt in dat wij emissietesten uitvoeren bij voertuigen die al in gebruik zijn. Deze actieve manier van toezicht houden op fabrikanten heeft een preventieve werking op het voorkomen van emissie-overschrijdingen. Lees meer in ons dossier Emissietesten van voertuigen.

Kilometerstanden

Alle door ons erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om kilometer/tellerstanden van personenauto's, motorfietsen en lichte bedrijfsauto's (tot en met 3.500 kg) te registreren. Wij beheren het register met tellerstanden en geven op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een stand. Lees meer in ons dossier Kilometerstanden over onder andere registratie en fraude met tellerstanden.

Voertuigautomatisering

Het niveau van automatisering in voertuigen voor het ondersteunen of vervangen van rijtaken van de bestuurder neemt steeds verder toe. Toepassing van software in voertuigen is al tientallen jaren aan de orde. Meer over ADS, ADAS, onduidelijkheid over de werking en gebruik en onze rol lees je in ons dossier Voertuigautomatisering.

Rijhulpsystemen

Moderne auto’s zijn met de komst van rijhulpsystemen (ook wel Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) een stuk technologischer dan voorheen. Software speelt hierbij steeds nadrukkelijker een rol. Rijhulpsystemen kunnen een bijdrage aan de verkeersveiligheid leveren. Hierbij spelen ook omgeving en menselijk gedrag een belangrijke rol. Lees meer in ons dossier Rijhulpsystemen.

Tolheffing

Het kabinet wil vanaf 2024 tol heffen op de nieuwe Blankenburgverbinding (regio Rotterdam). En later ook op de nog aan te leggen snelweg ViA15 (regio Arnhem-Nijmegen). Dankzij tolheffing kan men deze wegen nu al aanleggen. Beide wegen zorgen voor kortere reistijden en een betere bereikbaarheid van de regio's Rotterdam en Arnhem-Nijmegen. Lees meer in ons dossier Tolheffing

Voertuigcriminaliteit

Auto’s en andere voertuigen zijn dikwijls onderwerp van criminaliteit zoals bij diefstal. Maar zware criminelen zetten voertuigen ook in bij overvallen en liquidaties. Wij richten onze processen in zodat criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook helpen we de politie en andere handhavers, binnen de kaders van de wet, bij het opsporen van criminaliteit die met voertuigen te maken heeft. Lees meer in ons dossier Voertuigcriminaliteit.

Dieselvoertuigen

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door sjoemelsoftware in dieselauto’s. Deze software manipuleert de testen die wij en onze Europese collega-instanties afnemen. Hierdoor is aandacht gekomen voor dieselauto’s die op de weg meer slechte stoffen uitstoten dan in de testsituatie. In ons dossier Dieselvoertuigen lees je wat onze rol is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Duurzame mobiliteit

In Nederland willen we schone, stille en zuinige voertuigen op de weg. Duurzame mobiliteit is voor ons daarom een belangrijk streven. Dat is complexer dan het lijkt. Want zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en vice versa. Hoe stimuleren wij duurzame mobiliteit? Lees hier meer over in ons dossier Duurzame mobiliteit.

Bijzondere bromfietsen

Wij zijn in Nederland de instantie die voertuigen beoordeelt en toelaat op de openbare weg. Soms passen innovatieve voertuigen niet in deze regelgeving. Denk aan de elektrische steps die je vaker in het straatbeeld ziet. Voor de toelating van bijzondere bromfietsen gelden andere regels dan voor gewone bromfietsen. Lees meer in ons dossier Bijzondere bromfietsen.

Software-updates

Voertuigen bevatten tegenwoordig miljoenen regels aan code. Nu voertuigen steeds digitaler worden, krijgt veiligheid een nieuwe dimensie. Aanvallen op autosystemen, in het bijzonder in de smart- en connected voertuigen, vormen een risico voor de bestuurder, passagiers en andere weggebruikers. Software-updates spelen dan ook een steeds crucialere rol in het functioneren van het voertuig én de veiligheid op de weg. Lees meer in dossier software-updates over de set van regels en instrumenten waarmee we de veiligheid van de digitalisering van voertuigen kunnen beoordelen.

Typegoedkeuringen

Wij krijgen regelmatig vragen over de toelating van voertuigen op de openbare weg. Wat zijn de regels voor het toelaten van voertuigen en hoe zorgen we dat het wegverkeer in Nederland is veilig en blijft? Het toelaten van voertuigen is een van onze kerntaken. Lees meer in ons dossier Typegoedkeuringen

Handhaven met menselijke maat

Elk voertuig moet verzekerd zijn. Auto’s, bedrijfswagens en zware aanhangwagens moeten ook een geldige APK hebben. Wij controleren dit en handhaven hierop. We hebben daarbij oog voor de situatie van mensen en respect voor hun omstandigheden. Dat is niet alleen prettiger voor hen, maar maakt onze handhaving ook effectiever. Lees meer in ons dossier Handhaven met menselijke maat.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed