Dossiers

Intelligente transportsystemen

Intelligente Transport Systemen (ITS) staan volop in de belangstelling. ITS is een combinatie van telecommunicatie, elektronica, informatietechnologieën en verkeers- en vervoerstechniek. Dit maakt het mogelijk om veiliger, sneller en duurzamer van A naar B te reizen. In het actuele dossier Intelligente transportsystemen vindt u meer nieuws en achtergrondinformatie.

Uitstoot dieselauto’s

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door sjoemelsoftware in dieselauto’s. Deze software manipuleert de testen die de RDW en zijn Europese collega-instanties afnemen. Hierdoor is er veel aandacht gekomen voor dieselauto’s die op de weg meer slechte stoffen uitstoten dan in de testsituatie. In dit dossier lees je wat de rol van de RDW is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Terugroepacties

Iedereen wil veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Nu én in de toekomst. Veilige auto’s zijn hierbij van groot belang. Voertuigen met een defect als gevolg van een ontwerp- of constructiefout moeten daarom zo snel mogelijk worden hersteld. De RDW ziet erop toe dat autoproducenten dit zorgvuldig doen en stimuleert autobezitters om gehoor te geven aan een oproep voor zo’n terugroepactie. In het dossier Terugroepacties, lees je de laatste ontwikkelingen op dit gebied.