APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een begrip in Nederland. De keuring bevordert de verkeersveiligheid en beschermt het milieu. Er wordt bij de APK onder meer gekeken naar de remmen, de wielophanging en de verlichting. Ook de kilometerstand van een auto wordt geregistreerd bij een APK.   

Jaarlijks worden er ongeveer 7,7 miljoen APK-keuringen voor personenauto’s uitgevoerd en bijna 300.000 voor zware voertuigen. Deze periodieke keuringen worden gedaan door zo’n 10.000 garagebedrijven die hiervoor een erkenning van de RDW hebben.


Tips

Consumenten kunnen uit bijna 10.000 bedrijven kiezen om een keuring te laten doen. Bezoek daarom een garage waar je vertrouwen in hebt en waar je je prettig bij voelt. En maak vooraf duidelijke afspraken.

Een APK-keuring is geen onderhoudskeuring, het is een keuring op wettelijke veiligheids- en milieueisen. Neem banden. Het bandenprofiel is heel belangrijk voor de veiligheid, dus daar zijn APK-normen voor. Als de banden aan die normen voldoen, worden ze goedgekeurd voor de APK. Wordt er echter veel met de auto gereden, waardoor de banden meer slijten, dan moeten de banden wellicht vervangen worden vóór de volgende APK-keuring. De juiste bandenspanning is belangrijk voor de veiligheid en het milieu en wordt daarom ook gecontroleerd in de APK. De meeste banden lopen echter heel langzaam leeg, daarom is het belangrijk om minstens elke 2 maanden je bandenspanning te controleren en niet te wachten tot de volgende APK-keuring. Kijk voor meer tips op onze website.


Toezicht door RDW

Op alle APK-keuringen voert de RDW steekproefsgewijs controles uit. Onze steekproefcontroleurs bekijken dan of de APK-keuring goed is uitgevoerd. Garagebedrijven én APK-keurmeesters worden risico-gestuurd gecontroleerd door de RDW. Goed presterende garages krijgen minder vaak een steekproef opgelegd en minder goed presterende autobedrijven juist vaker. Zo verhogen we, samen met de branche, de kwaliteit van de APK in Nederland.  

Garagebedrijven en APK-keurmeesters die regelmatig fouten maken kunnen hun bevoegdheid om APK-keuringen uit te voeren, verliezen. Garages en keurmeesters die het heel bont maken kunnen door de RDW uitgesloten worden van de bevoegdheid om te keuren.  De wijze waarop de RDW toezicht houdt, is beschreven in het Toezichtsbeleid van de RDW. Bedrijven die APK-keuringen uitvoeren moeten voldoen aan regels en de RDW houdt daar toezicht op. In het Toezichtsbeleid van de RDW is beschreven hoe we dit doen. 


Regelgeving en overleg

De RDW neemt in Europa namens Nederland deel aan overleg over de Europese regelgeving in de APK. De Europese lidstaten werken de Europese regels uit in Nationale regelgeving. De stichting Overlegorgaan APK (SO APK) adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland.  Deelnemers zijn alle bij de APK betrokken partijen. De APK-keurmeesters zijn gebonden aan regelgeving. Welke eisen en regels er gelden voor het APK-keuren van een voertuig kun je zien in de Online APK regelgeving.


Registercontrole

De RDW controleert of voertuigen voldoen aan de APK-plicht. Het doel is een zo veilig en schoon mogelijk voertuigpark, en dus zo min mogelijk niet-APK-gekeurde voertuigen in de samenleving. Dit is in het belang van de veiligheid voor alle weggebruikers. Ook de andere voertuigverplichtingen (verzekering en wegenbelasting) worden gecontroleerd.


APK 1, 2 en straks ook 3

Naast de APK voor zware voertuigen, de APK 1, en die voor personenauto’s, de APK 2, wordt in  2021 de APK 3 verwacht. Bepaalde trekkers moeten dan gekeurd worden.


Computers op wielen

De ont­wikkelingen op het gebied van geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen blijven doorgaan. Er komt steeds meer software in nieuwe auto’s en er komen steeds meer systemen die ondersteuning bieden bij het rijden. Als deze voertuigen 4 jaar zijn, moeten ze ook APK-gekeurd worden. Internationaal werkt de RDW aan APK-eisen voor die auto’s van de toekomst.


Nieuws


Links


Achtergrond

Met de komst van de APK in Nederland zijn niet alleen ‘de wrakken van de weg’ uit het straatbeeld verdwenen, het verkeer is er veiliger en milieuvriendelijker door geworden. De invoering van de APK in Nederland ging niet zonder slag of stoot. Als in 1981 de APK voor zware voertuigen, de APK 1, wordt ingevoerd, is dat het eindpunt van lange discussies over de noodzaak en vorm van een periodieke keuring voor alle motorvoertuigen. Vandaag de dag is de APK niet meer weg te denken en is er (internationaal) waardering voor het Nederlandse systeem. Toch is er in de tussenliggende jaren regelmatig discussie in de samenleving geweest over het nut en de noodzaak van de APK. In deze tijdlijn met mijlpalen in de historie van de APK in Nederland lees je hier meer over.