Wegwijzer Bijzondere bromfietsen

Voordat voertuigen de openbare weg op mogen, moeten ze worden toegelaten op basis van Europese of nationale regelgeving.

Of en hoe een innovatief voertuig wordt toegelaten tot de weg, is afhankelijk van verschillende kenmerken van het voertuig. Bijzondere bromfietsen hebben specifieke kenmerken waardoor ze niet kunnen vallen onder de toelatingsregels voor reguliere bromfietsen. Zo schrijven de toelatingsregels voor reguliere bromfietsen bijvoorbeeld voor dat er een zadel op de bromfiets moet zitten. Bij veel bijzondere bromfietsen is dit niet het geval.


Wat is een bijzondere bromfiets?

Een bijzondere bromfiets is een (innovatief) licht en langzaam voertuig met specifieke kenmerken waardoor het geen reguliere bromfiets is. Deze voertuigen worden daarom toegelaten onder de toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen.


Wat zijn kenmerken van een bijzondere bromfiets?

Een bijzondere bromfiets komt niet voor een Europese typegoedkeuring in aanmerking omdat deze buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU)168/2013 valt en:

  • rijdt niet harder dan 25 km;
  • heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW;
  • is geen gehandicaptenvoertuig, elektrische fiets met trapondersteuning of bromfiets.

Op zoek naar informatie over de bijzondere bromfiets?


Informatie voor (toekomstige) gebruikers van bijzondere bromfietsen

Met welke bijzondere bromfietsen mag je in Nederland de weg op?
Je mag in Nederland met een bijzondere bromfiets de openbare weg op als hij daarvoor toegelaten is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lichte langzame voertuigen die niet aan de eisen voor de reguliere bromfiets of die van de bijzondere bromfiets kunnen voldoen zoals monowheels, hoverboards en elektrische skateboards mogen niet op de openbare weg gebruikt worden. Op dit moment zijn er 17 voertuigen die als bijzondere bromfiets zijn toegelaten:

  • Zappy3
    Deze aanwijzing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat geldt alleen nog voor de Zappy3.

Welke verkeersregels gelden er voor een bijzondere bromfiets?

Alle voertuigen die deelnemen aan het verkeer moeten zich aan bepaalde regels houden. Zo werken we met elkaar aan veilig verkeer. Ook een bijzondere bromfiets moet zich houden aan de geldende verkeersregels voor bestuurders en het voertuig moet voldoen aan alle wettelijke eisen.  

Wat is de rol van de RDW bij het toelaten van een bijzondere bromfiets?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist of een bijzondere bromfiets wordt toegelaten tot de weg. De aanvraag komt binnen bij het ministerie. Als deze aanvraag compleet is, vraagt  het ministerie vervolgens de RDW om het voertuig en het productieproces te beoordelen. De RDW geeft hierover advies aan de minister waarna de minister besluit of het voertuig de weg op mag.


Informatie voor producenten van bijzondere bromfietsen

Om het voertuig op de openbare weg toe te laten, moet een aanvraag worden ingediend om het voertuig aan te wijzen. Stappenplan voor de toelating van een bijzondere bromfiets.

Stap 1) U wilt een nieuw type voertuig op de markt brengen.  
Als het voertuig niet in aanmerking kan komen voor een  Europese typegoedkeuring, kan er bekeken worden of het voertuig op de markt kan worden gebracht onder de voorwaarden die gelden voor bijzondere bromfietsen. Om het voertuig op de openbare weg toe te laten, moet een aanvraag worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wie kan een aanvraag indienen?
Een fabrikant, importeur of distributeur die aan de eisen in het kader voldoet kan een aanvraag indienen.  

Stap 2) Hoe dient een aanvrager een verzoek tot toelating in?  
De melding van een verzoek tot toelating kan ingediend worden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via het  contactformulier Rijksoverheid. Daarna vindt een intakegesprek plaats tussen het ministerie en de aanvrager. In dit gesprek wordt het proces van aanvraag, de verwachtingen en de vertrouwelijkheid besproken. Om u voor te bereiden op uw aanvraag kunt u in dit overzicht (pdf, 278kb) zien welke documenten u zal moeten versturen als u een officiële aanvraag gaat doen. 

De aanvrager moet o.a. aantonen dat het voertuig veilig is gebouwd, veilig is in gebruik en dat elk volgend voertuig overeenkomt met het voertuig dat is aangeboden voor toelating. De RDW toetst op verzoek van het ministerie verschillende aspecten van de aanvraag, voert een technische keuring uit en rapporteert hierover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Verantwoordelijkheid van de aanvrager
De aanvrager is verantwoordelijk voor de veiligheid van elk voertuig. De aanvrager moet bij de verkoop van het voertuig aan de koper aangeven hoe het voertuig op de openbare weg gebruikt mag worden en welke verkeersregels er gelden. De RDW zal toezicht houden op het productieproces.  

De aanvrager heeft diverse verplichtingen, waaronder het in stand houden van een kwaliteitssysteem dat garandeert dat alle geproduceerde voertuigen dezelfde kwaliteit hebben als het goedgekeurde voertuig, het melden van voorgenomen wijzigingen aan het voertuig aan het ministerie en een register bijhouden van geproduceerde voertuigen.  

Stap 3) De toelating tot de weg?
De minister neemt binnen 4 weken na het RDW-advies een besluit. Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een brief met het besluit en daarin de voorwaarden waaronder het voertuig is toegelaten. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de aanwijzing.

Kosten
De kosten voor testen of beoordelingen voorafgaand aan de aanvraag komen voor rekening van de aanvrager. Ook de kosten van de technische keuring van het voertuig, de beoordeling van het kwaliteitssysteem en de kosten van toezicht door de RDW zijn voor de aanvrager. Dergelijk keuringen zijn maatwerk, er gelden geen vaste tarieven. De uiteindelijke kosten worden berekend aan de hand van het geldend uurtarief van 128 euro per uur.


Veelgestelde vragen over bijzondere bromfietsen

1) Moet een bijzondere bromfiets verzekerd worden?
Ja, een bijzondere bromfiets die in gebruik is, dient verzekerd te zijn.  

2) Mijn voertuig staat niet op de lijst met op de weg toegestane bijzondere bromfietsen, mag ik er wel mee op de openbare weg rijden?
Nee, dat mag niet. Het is verboden een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b, eerste lid, aanhef, dat niet is aangewezen, op de weg te gebruiken of te laten staan. Bron: Wegenverkeerswet1994Een dergelijk voertuig dat niet is aangewezen als bijzondere bromfiets, mag alleen gebruikt worden op een eigen terrein dat daadwerkelijk fysiek is afgesloten voor het overige verkeer. Dat is dus bijvoorbeeld een privéterrein dat volledig is omsloten met een hek.     

3) Hoe worden bijzondere bromfietsen toegestaan op de Nederlandse weg?
Een fabrikant doet een aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een dossier van testrapporten, verschillende verklaringen, documentatie over een kwaliteitssysteem alsmede van een volledig ingevuld inlichtingenformulier en bijhorende documenten. Bekijk hiervoor het overzicht van de te versturen documenten (pdf, 278kb). Hierna begint het beoordelingsproces, waarna uiteindelijk een aan- of afwijzing van de minister volgt. Een  besluit tot aanwijzing  wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Pas na zo’n aan aanwijzing door de minister zijn de bijzondere bromfietsen daadwerkelijk op de weg toegestaan.  

4) Wat maakt een bijzondere bromfiets een bijzondere bromfiets?
Een bijzondere bromfiets is een (innovatief) licht en langzaam voertuig met specifieke kenmerken waardoor het geen reguliere bromfiets is . Deze voertuigen vallen daarom onder de toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen.  

5) Wat is de rol van de RDW bij het toelaten van een bijzondere bromfiets?
De minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist of een bijzondere bromfiets wordt toegelaten tot de weg. De aanvraag komt binnen bij het ministerie, vervolgens vraagt het ministerie de RDW om het voertuig en het productieproces te beoordelen. Dit doet de RDW aan de hand van het toelatingskader bijzondere bromfietsen. De RDW rapporteert de bevindingen en adviseert de minister over gevonden aandachtspunten waarna de minister besluit of het voertuig de weg op mag.  

6) Wat is de doorlooptijd van de beoordeling door de RDW?
Iedere bijzondere bromfiets is anders en heeft andere kenmerken. Hierdoor is de beoordeling maatwerk en kan de doorlooptijd variëren. De RDW beoordeelt zowel het voertuig als het productieproces afzonderlijk.  

7) Mag ik met een hoverboard en ander speelgoed zoals elektrische skateboards en monowheels op de openbare weg rijden?
Wil je weten wat de regels zijn voor het gebruik van monowheels, hoverboards en elektrische skateboards? Kijk dan op rijksoverheid.nl.

8) Heeft een bijzondere bromfiets een kenteken?     
Voor een bijzondere bromfiets vraag je geen kenteken aan, een verzekeringsplaatje- of sticker is wel verplicht. 


Nieuws- en achtergrondinformatie


Handige documenten en links

Advies RDW over kader voor toelating Bijzondere bromfietsen
In juni 2019 heeft de RDW het Definitief adviesrapport Bijzondere bromfietsen opgeleverd. Het advies is een bijlage bij Kamerstukken over de voortgang van de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed