Wegwijzer bijzondere bromfietsen

Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom de toelating van bijzondere bromfietsen. Tot 1 januari 2024 had de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de bevoegdheid om bijzondere bromfietsen toe te laten tot het verkeer. Voordat voertuigen de openbare weg op mogen, moeten ze worden toegelaten op basis van Europese of nationale regelgeving.

Geparkeerde Segways

In zijn algemeenheid geldt dat voertuigen moeten voldoen aan Europese of nationale regelgeving, voordat ze de openbare weg op mogen. Voor de bijzondere bromfietsen is vanaf 1 januari 2024 een nationale typegoedkeuring nodig. Deze nationale typegoedkeuring is ontstaan omdat de bijzondere bromfietsen worden gezien als innovatieve voertuigen met specifieke kenmerken. Hierdoor vallen ze niet onder dezelfde toelatingsregels als normale bromfietsen. Een bijzondere bromfiets heeft bijvoorbeeld geen zadel.

 • Een bijzondere bromfiets is een (innovatief) licht en langzaam voertuig met specifieke kenmerken waardoor het geen reguliere bromfiets is. Deze voertuigen worden daarom toegelaten onder de toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen.
 • Een bijzondere bromfiets heeft een nationale typegoedkeuring en:

  • rijdt niet harder dan 25 kilometer per uur.
  • heeft een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4kW.
  • is geen gehandicaptenvoertuig, elektrische fiets met trapondersteuning of bromfiets.
  • is verzekeringsplichtig.

  Per 1 januari 2025 geldt er een kentekenplicht voor de bijzondere bromfiets.

 • Met welke bijzondere bromfietsen mag je in Nederland de weg op?

  De minister van IenW heeft voor 1 januari 2024 een aantal bijzondere bromfietsen aangewezen voor toelating tot het verkeer op de weg in Nederland. De volgende 17 voertuigen zijn als aangewezen bijzondere bromfiets toegelaten:

  Handelsvoorraad

  Fabrikanten van bijzondere bromfietsen met een aanwijzing mogen de voertuigen op basis van deze aanwijzing nog tot uiterlijk 31 december 2026 in de handel brengen. Ná 31 december 2026 mogen aangewezen bijzondere bromfietsen uitsluitend nog in de handel worden gebracht als ze zijn opgenomen in een handelsvoorraad, die hoort bij de aanwijzing van de fabrikant.

  Nationale typegoedkeuring

  Vanaf 1 januari 2024 is de RDW de goedkeuringsinstantie voor de toelating van bijzondere bromfietsen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 nieuwe bijzondere bromfietsen alleen nog toegelaten kunnen worden tot het verkeer als deze onder een nationale typegoedkeuring zijn geproduceerd.

 • Alle voertuigen die deelnemen aan het verkeer moeten voldoen aan specifieke regels en technische eisen. Zo werken we met elkaar aan veilig verkeer. Ook een bestuurder van een bijzondere bromfiets moet zich houden aan de geldende verkeersregels:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U moet de bijzondere bromfiets verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).
  • U plakt de sticker van de verzekeraar op de bijzondere bromfiets.
  • U moet op het fietspad of fiets/bromfietspad rijden.
  • U gebruikt de rijbaan indien een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
  • U moet zo veel mogelijk rechts rijden.
  • U mag niet op de stoep rijden.
  • U heeft geen rijbewijs nodig.
  • U hoeft geen helm op.
 • Met ingang van 1 januari 2025 gaat de kentekenplicht gelden voor alle bijzondere bromfietsen. Heeft u een aangewezen bijzondere bromfiets? Dan mag u daar gebruik van blijven maken. U moet dan per 1 januari 2025 uw aangewezen bijzondere bromfiets laten registreren in het kentekenregister van de RDW. Tot die tijd moet u de verzekeringssticker op het voertuig plakken. Na de aanvraag tot registratie moet u een kentekenplaat op het voertuig bevestigen.

 • Wilt u nieuwe bijzondere bromfietsen produceren? Dan moet u een aanvraag indienen bij de RDW voor een nationale typegoedkeuring. Dit kan vanaf 1 januari 2024. Met de typegoedkeuring kunnen de voertuigen gebruikt worden op de openbare weg. Ook kunnen ze vanaf 1 januari 2025 geregistreerd worden.

  Voorwaarden

  Om een nationale typegoedkeuring te kunnen krijgen, gelden er 3 voorwaarden:

  1. De bijzondere bromfiets kan geen Europese typegoedkeuring krijgen (EU kaderverordening nr. 168/2013).
  2. De bijzondere bromfiets voldoet aan de technische eisen (uitgelegd in het toelatingskader in de Regeling voertuigen en de beleidsregels voor bijzondere bromfietsen).
  3. U als fabrikant voldoet aan een aantal kwaliteitseisen.

  Aanvraag nationale typegoedkeuring

  Zo vraagt u een nationale typegoedkeuring voor een bijzondere bromfiets aan:

  1. U geeft via e-mail aan dat u een nationale typegoedkeuring bij ons wilt aanvragen.
  2. Schrijf hierin:
   - Uw contactgegevens.
   - Dat u een aanvraag indient voor een nationale typegoedkeuring voor een bijzondere bromfiets.
  3. Stuur zoveel mogelijk documentatie mee van het voertuig waarvoor u de aanvraag doet.
  4. Wij registreren uw aanmelding. U ontvangt hiervan binnen 2 weken een bevestiging per e-mail. Wij nemen dan contact met u op over het vervolg.

  Aanvraag in 2 delen

  Let op: De aanvraag bestaat uit 2 onderdelen. Houdt u daarom rekening met het volgende:

  • Over het voertuig: Wij maken afspraken met u over de technische beoordeling van het voertuig waarvoor u de typegoedkeuring aanvraagt.
  • Over u als fabrikant: Onderdeel van de aanvraag is onze beoordeling op de Conformiteit van Productie (CoP) van de wijze waarop u het voertuig produceert. Naast de technische beoordeling van het voertuig moet u als fabrikant van bijzondere bromfietsen zijn toegelaten. U kunt anders geen nationale typegoedkeuring krijgen.

  De eerste stap van de aanvraag is dat we met u een intakegesprek plannen. In dit gesprek worden het proces van de aanvraag, de verwachtingen en de vertrouwelijkheid besproken.

  Verantwoordelijkheid van de aanvrager

  Als aanvrager heeft u verschillende verplichtingen. Zo moet u een kwaliteitssysteem hebben en onderhouden. Dit systeem moet garanderen dat alle geproduceerde voertuigen dezelfde kwaliteit hebben als het goedgekeurde voertuig. Daarnaast moet u voorgenomen wijzigingen aan het voertuig aan ons melden en een register bijhouden van geproduceerde voertuigen. Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van elk voertuig. Wij houden toezicht op het productieproces.

  Kosten

  De kosten voor testen of beoordelingen van de aanvraag komen voor rekening van de aanvrager. Ook de kosten van de technische keuring van het voertuig, de beoordeling van het kwaliteitssysteem en de kosten van ons toezicht zijn voor u. Dit soort keuringen zijn maatwerk, er gelden geen vaste tarieven. We berekenen de uiteindelijke kosten met het geldend uurtarief. Dit staat in het tarievenbesluit van de RDW.

  • Moet ik een bijzondere bromfiets verzekeren?

   Ja, een bijzondere bromfiets die in gebruik is, moet WA verzekerd zijn. Het voertuig moet voorzien zijn van een verzekeringssticker. Vanaf 1 januari 2025 gaat er ook een kentekenplicht gelden voor bijzondere bromfietsen. Vanaf dan moeten deze voertuigen een kenteken hebben in plaats van een verzekeringssticker.
  • Mijn voertuig staat niet op de lijst met aangewezen bijzondere bromfietsen, mag ik er wel mee op de openbare weg rijden?

   Nee, dat mag niet, tenzij uw voertuig een nationale typegoedkeuring heeft. Het is verboden een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b, eerste lid, aanhef, dat niet is aangewezen, op de weg te gebruiken of te laten staan. Bron: Wegenverkeerswet 1994. Een dergelijk voertuig dat niet is aangewezen als bijzondere bromfiets, mag alleen gebruikt worden op een eigen terrein dat daadwerkelijk fysiek is afgesloten voor het overige verkeer. Dat is bijvoorbeeld een privéterrein dat volledig is omsloten met een hek.
  • Hoe worden bijzondere bromfietsen toegestaan op de Nederlandse weg?

   Een fabrikant doet een aanvraag bij de RDW. De fabrikant moet hierbij een dossier van testrapporten, verschillende verklaringen en documentatie over een kwaliteitssysteem meesturen. Ook is een volledig ingevuld inlichtingenformulier met bijhorende documenten noodzakelijk. Bent u fabrikant? Dan kunt u dit inlichtingenformulier aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Hierna begint het beoordelingsproces. Pas wanneer het proces succesvol is doorlopen mag een fabrikant de bijzondere bromfiets onder een nationale typegoedkeuring produceren. Hierna is de bijzondere bromfiets daadwerkelijk op de Nederlandse weg toegestaan.
  • Wat maakt een bijzondere bromfiets een bijzondere bromfiets?

   Een bijzondere bromfiets is een (innovatief) licht en langzaam voertuig met specifieke kenmerken waardoor het geen reguliere bromfiets is. Deze voertuigen vallen daarom onder de huidige  toelatingsregels voor bijzondere bromfietsen. Deze toelatingsregels gelden tot 1 januari 2024. Vanaf dan gelden nieuwe toelatingsregels, die zijn opgenomen in de Regeling voertuigen.
  • Wat is de rol van de RDW bij het toelaten van een bijzondere bromfiets?

   Vanaf 1 januari 2024 besluit de RDW of een bijzondere bromfiets wordt toegelaten tot de weg. Dit doen wij aan de hand van het toelatingskader zoals opgenomen in de Regeling voertuigen en de beleidsregel bijzondere bromfietsen. 
  • Wat is de doorlooptijd van de beoordeling door de RDW?

   Iedere bijzondere bromfiets is anders en heeft andere kenmerken. Hierdoor is de beoordeling maatwerk en kan de doorlooptijd variëren. Wij beoordelen zowel het voertuig als het productieproces afzonderlijk.
  • Mag ik met een hoverboard en ander speelgoed zoals elektrische skateboards en monowheels op de openbare weg rijden?

   Wil je weten wat de regels zijn voor het gebruik van monowheels, hoverboards en elektrische skateboards? Kijk dan op rijksoverheid.nl.
  • Heeft een bijzondere bromfiets een kenteken?

   Voor een bijzondere bromfiets gaat vanaf 1 januari 2025 een kentekenplicht gelden. Tot die tijd is een verzekeringsplaatje- of -sticker verplicht.
 • Advies RDW over kader voor toelating Bijzondere bromfietsen

  In juni 2019 leverden wij het Definitief adviesrapport Bijzondere bromfietsen op. Het advies is een bijlage bij Kamerstukken over de voortgang van de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Heeft deze informatie u geholpen?