Bijzondere bromfiets

Niet altijd passen nieuwe, innovatieve voertuigen in de reguliere wet- en regelgeving. Zoals de elektrische steps of de sta-driewielers. Om ruimte te maken voor dit soort innovaties, heeft het ministerie van IenW voor deze bijzondere voertuigen de ‘Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen’ opgesteld. Voor de toelating (‘aanwijzing’) gelden andere regels dan voor reguliere bromfietsen.  

Wat zijn de kenmerken van een bijzondere bromfiets?

Een bijzondere bromfiets valt niet binnen een Europese typegoedkeuring en:

  • rijdt niet harder dan 25 km/h;
  • moet 2, 3 of 4 wielen hebben;
  • heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW;
  • is geen gehandicaptenvoertuig.  

Hoe worden bijzondere bromfietsen toegelaten in het verkeer?

Fabrikanten van bijzondere bromfietsen dienen een verzoek tot aanwijzing in bij het ministerie van IenW. De minister vraagt de RDW te beoordelen of het betreffende voertuig voldoet aan de eisen. De minister kan ook andere organisaties vragen het voertuig te onderzoeken, bijvoorbeeld op verkeersveiligheid. De minister beoordeelt de rapporten en besluit of het voertuig wordt toegelaten in het verkeer. De fabrikant is verantwoordelijk voor de productveiligheid.  

Hoe verloopt de toelating van andere voertuigen?

In de meeste andere gevallen gaat een fabrikant als hij een nieuw voertuig op de markt wil brengen eerst naar de RDW of een andere Europese typegoedkeuringsinstantie. Als is vastgesteld dat het voertuig aan de Europese regelgeving voldoet én als het productieproces is beoordeeld en akkoord bevonden, wordt een typegoedkeuring afgegeven. Hiermee wordt gewaarborgd dat elk geproduceerd exemplaar net zo veilig is als het goedgekeurde voertuig. De fabrikant blijft na de toelating verantwoordelijk voor de productveiligheid. De RDW kan de fabrikant een terugroepactie opleggen als er een defect aan het voertuig is dat vaker voorkomt en kan leiden tot lichamelijk letsel.

Advies over kader voor toelating Bijzondere bromfietsen

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW een rapport met een voorlopig advies en handelingsperspectief Bijzondere bromfietsen opgesteld. Dit advies gaat over de wenselijkheid van een aanpassing van het kader voor de toelating en het veilig gebruik op de weg van licht gemotoriseerde voertuigen, voor zover deze niet onder Europese regelgeving (kunnen) vallen. De minister heeft gevraagd om vooruitlopend op het definitieve advies van de RDW een handelingsperspectief voor de korte termijn te schetsen. Lees hier het rapport DocumentVoorlopig advies herziening kader toelating bijzondere bromfietsen (pdf, 797kb). In maart 2019 verwacht de RDW de definitieve rapportage te kunnen toesturen aan de minister.


Links