BOEV2a en Experimenteerwet

De ontwikkelingen op het gebied van (deels) geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen zetten zich voort. Fabrikanten die innoveren moeten aantonen dat hun autonome voertuiginnovaties veilig zijn.

BOEV2a

De werkwijze die de afgelopen jaren is ontwikkeld voor het valideren van geautomatiseerde en (deels) zelfrijdende voertuigen in het Besluit Ontheffingen Exceptioneel Vervoer 2a (BOEV2a) vormt hierbij een stevige basis. Bij de BOEV2a-werkwijze coördineren we een onderzoeksproces met alle betrokkenen. We beginnen met het vaststellen van de onderzoeksdoelstellingen en een uitgebreide risicoanalyse op voertuig, weg en gedrag. Daarna volgen testen op de testbaan en praktijkproeven op de openbare weg.

Als er aangetoond kan worden dat er veilig getest kan worden op de openbare weg, dan kan men een ontheffing ontvangen. Het gebruik van de ontheffing wordt gemonitord door de RDW. De opgedane kennis kan leiden tot aanpassingen van beleid en regelgeving voor reguliere toelating op nationaal, Europees en internationaal niveau. Deze BOEV2a-werkwijze is ook inzetbaar voor het beoordelen van andere voertuiginnovaties.

Experimenteerwet

Nederland heeft daarnaast de Experimenteerwet ingevoerd. Deze wet maakt het mogelijk dat er tests met zelfrijdende voertuigen worden gedaan zonder dat er een bestuurder in het voertuig. De monitoring van het voertuig vindt plaats op afstand, bijvoorbeeld in een control-room. Onder strikte voorwaarden mag er getest worden met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Aanvragen voor het rijden zonder bestuurder komen binnen bij de RDW. De RDW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen het proces in. De RDW bereidt de vergunningverlening voor waarna het ministerie besluit over de vergunningsverlening.

Tarieven

De RDW hanteert een gematigd tarievenbeleid op basis van kostendekkendheid. De hoogte van de tarieven zijn wettelijk vastgesteld. Bij innovatie zijn in de opstartfase kennis- en ontwikkelingskosten hoog. Deze interne uren worden niet doorbelast aan de aanvrager. 

Overzicht van aanvragen

De RDW heeft een overzicht (pdf, 88kb) opgesteld van alle ontheffingen die tot nu toe zijn afgegeven. In dit overzicht staat onder andere om wat voor type voertuig het gaat, wat voor type innovatieve techniek onder ontheffing zal worden getest, , voor hoeveel voertuigen de ontheffing geldt, kosten die door de RDW zijn gemaakt en doorberekend, de toezichtcriteria, etc. In het overzicht wordt niet ingegaan op eventuele marktgevoelige informatie. 

 

Heeft deze informatie u geholpen?