Tijdelijke werkwijze

Deze werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten digitaal aangeleverd worden. RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordelen de aanvragen. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een aanvullend fysiek onderzoek. De RDW voert daarnaast steekproeven uit om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren.

Doorlooptijd en verwachtingen

Het is op dit moment erg druk. Het verwerken van uw aanvraag duurt daardoor langer. Onze klantenservice kan over de doorlooptijd van uw aanvraag geen informatie geven. Wij doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Voorwaarden voor deelname

 • Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;
 • Het voertuig heeft de voertuigcategorie:
  - personenauto (M1);
  - lichte bedrijfsauto (N1, N2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg);
  - lichte aanhangwagen (O1, O2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg);
  - twee of driewieler (L1e-L7e).
 • U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur. 

Gebruik app 'RDW Fotohulp Voertuig'

Voor het maken van de foto’s die u hieronder moet uploaden bij een kentekenaanvraag van personenauto’s (M1), kunt u gebruik maken van de RDW Fotohulp Voertuig app. In deze app maakt u de foto’s met de instructies die erbij staan. Hierdoor is de kans kleiner dat u foto’s stuurt die niet voldoen aan de door de RDW gestelde eisen.  

De app is te downloaden via de Apple Appstore en de Google Playstore.

Verantwoordelijkheid erkenninghouder

De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke importprocedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht, na afgifte van het kentekenbewijs, onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen.

Het proces

1. U zet het aanvraagproces in gang door de onderstaande stappen te volgen.

LET OP!

 1. Toevoegen bijlagen: de grootte van de bestanden SAMEN mag niet groter zijn dan 15 MB. Als de bestanden groter zijn krijgt u een foutmelding en kan het formulier niet worden verstuurd! Wanneer u meerdere aanvragen achter elkaar doet, sluit dan na iedere aanvraag de browser (bv. Chrome, IE, Firefox, Safari) en start deze daarna opnieuw. Het aanvraagformulier moet binnen een half uur na openen naar ons verzonden worden. Na een half uur krijgt u een foutmelding en wordt de aanvraag niet aan ons verzonden. Geen afbeelding van een identiteitsbewijs toevoegen bij de bedrijfspas en/of digitale machtiging. 
 2. De RDW stelt vast of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast beoordelen we of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke procedure en beoordelen we de individuele aanvraag voor inschrijving. Als er na deze controles verder in het proces nog aanvullende informatie of een fysieke beoordeling nodig is, dan neemt de RDW contact met u op.
 3. Als u aan de voorwaarden voldoet en het betreft een van de bovengenoemde voertuigcategorieën en het gebruikte voertuig heeft een geharmoniseerd Europees kentekenbewijs met daarop de Europese typegoedkeuring (K.), Variant (D.2) en Uitvoering (D.2) vermeldt, ga dan naar de dienst Versnelde individuele inschrijving (VIA). Als u nog niet geautoriseerd bent, neem dan contact op met uw lokale keuringsstation. Voor meer informatie zie: Nederlands kenteken aanvragen voor gebruikte auto’s vanuit EU-landen
 4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs. Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs 6 maanden te bewaren en daarna te vernietigen, hier wordt toezicht op gehouden door de Toezichthouder Bedrijven. Tot 2 november 2020 was het verplicht om het originele buitenlandse kentekenbewijs op te sturen naar de RDW, maar die verplichting is komen te vervallen. Valt een voertuig in een steekproef en/of moet het op een keuringsstation verschijnen, neem dan het originele buitenlandse kentekendocument mee.

Overzicht veelgestelde vragen