Tijdelijke werkwijze

Deze nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten digitaal aangeleverd worden. RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordelen de aanvragen. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een aanvullend fysiek onderzoek. De RDW voert daarnaast steekproeven uit om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren.

Doorlooptijd en verwachtingen

Normaal gesproken zou een dergelijke nieuwe procedure enkele weken of maanden getest worden. Vanwege de urgentie is dat nu niet mogelijk. Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals gebruikelijk onder normale omstandigheden. Wij doen er alles aan om uw aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Voorwaarden voor deelname

 • Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;
 • Het voertuig heeft de voertuigcategorie:
  - personenauto (M1);
  - lichte bedrijfsauto (N1, N2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg);
  - lichte aanhangwagen (O1, O2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg);
  - twee of driewieler (L1e-L7e).
 • Het voertuig betreft geen schadevoertuig als bedoeld in artikel 1.1 Regeling voertuigen; 
 • Het voertuig komt overeen met de gegevens op het buitenlandse kentekenbewijs uit een EU-of EVA-land en/of komt overeen met certificaat van overeenstemming.
 • U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur.
 • U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op naar de RDW.

Verantwoordelijkheid erkenninghouder

De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke importprocedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht, na afgifte van het kentekenbewijs, onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen.

Het proces

1. U zet het aanvraagproces in gang door de onderstaande stappen te volgen.

LET OP!

 1. Toevoegen bijlagen: de grootte van de bestanden SAMEN mag niet groter zijn dan 15 MB. Als de bestanden groter zijn krijgt u een foutmelding en kan het formulier niet worden verstuurd! Wanneer u meerdere aanvragen achter elkaar doet, sluit dan na iedere aanvraag de browser (bv. Chrome, IE, Firefox, Safari) en start deze daarna opnieuw. Het aanvraagformulier moet binnen een half uur na openen naar ons verzonden worden. Na een half uur krijgt u een foutmelding en wordt de aanvraag niet aan ons verzonden. Geen afbeelding van een identiteitsbewijs toevoegen bij de bedrijfspas en/of digitale machtiging. 
 2.  De RDW stelt vast of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast beoordelen we of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke procedure en beoordelen we de individuele aanvraag voor inschrijving. Als er na deze controles verder in het proces nog aanvullende informatie of een fysieke beoordeling nodig is, dan neemt de RDW contact met u op.
 3. Als u aan de voorwaarden voldoet en het betreft een personenauto (M1) en het gebruikte voertuig heeft een geharmoniseerd Europees kentekenbewijs met daarop de Europese typegoedkeuring (K.), Variant (D.2) en Uitvoering (D.2) vermeldt, ga dan naar de dienst Versnelde individuele inschrijving (VIA). Als u nog niet geautoriseerd bent, neem dan contact op met uw lokale keuringsstation. Voor meer informatie zie: Nederlands kenteken aanvragen voor gebruikte auto’s vanuit EU-landen. 
 4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs. Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs aangetekend op te sturen. Om u niet op kosten te jagen, mag u zo veel mogelijk buitenlandse kentekenbewijzen bij elkaar in 1 enveloppe doen. Let op: Het buitenlandse kentekenbewijs moet wel binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bij de RDW binnen zijn. Op basis van de wegenverkeerswet 1994 artikel 51a lid 2 onder b en het Kentekenreglement artikel 25b lid 1 kan de RDW na deze 2 weken de tenaamstelling vervallen verklaren en is het kentekenbewijs niet meer geldig. 

Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt u op naar: 

RDW
t.a.v. afdeling VRD, COVID
Postbus 30000
9640 RA Veendam

Overzicht veelgestelde vragen