Dieselvoertuigen

Sinds 2019 hebben eigenaren van bepaalde dieselvoertuigen te maken met nieuwe milieumaatregelen in Nederland. Het doel van deze maatregelen is om de aanschaf en het gebruik van vervuilende dieselvoertuigen te ontmoedigen zodat minder schadelijke stoffen in de lucht komen. De regels die hieruit zijn voortgevloeid zijn gebaseerd op de (milieu)gegevens van het voertuig die in het kentekenregister staan. In dit dossier leest u wat onze rol is, hoe u uw voertuiggegevens kunt inzien en wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom dieselvoertuigen.

Wat is onze rol?

Als een fabrikant een nieuwe dieselauto op de markt wil brengen, wordt deze eerst uitvoerig getest door een Europese voertuigautoriteit zoals de RDW. Er wordt onder meer getest op de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx, deeltjes en CO2. Als een dieselauto is goedgekeurd door ons of een andere voertuigautoriteit van de Europese Unie, mag deze in de Europese Unie worden verkocht en de openbare weg op. De waarde van (milieu)gegevens staat dan in het gratis toegankelijk kentekenregister.


Hoe kan ik mijn voertuiggegevens inzien?

Wij registreren voertuiggegevens in het kentekenregister. Met de Kentekencheck of de app ‘RDW Voertuig’, kunt u door het invoeren van een Nederlands kenteken gratis niet-privacygevoelige gegevens over een voertuig opvragen.


Ontwikkelingen


Ontwikkeling 1: Milieuzones

Een aantal Nederlandse gemeenten (waaronder Utrecht, Amsterdam en Arnhem) hebben een deel van hun gemeente ingericht als milieuzone. Dit betekent dat vervuilende dieselvoertuigen die milieuzone niet in mogen rijden. Dit betreft over het algemeen dieselvoertuigen van 15 jaar en ouder.

Wij sturen momenteel namens de gemeenten brieven naar eigenaren van vervuilende dieselvoertuigen, wonend in de regio waar een milieuzone geldt, om hun hiervan op de hoogte te brengen.

Eén systeem

Sinds 1 januari 2020 hanteert Nederland één systeem voor milieuzones. In alle gemeenten dezelfde verkeersborden voor milieuzones gebruikt. Zo weten weggebruikers waar ze aan toe zijn.


Ontwikkeling 2: In- en uitbouwen roetfilter

Nieuwe dieselvoertuigen hebben een roetfilter om aan de milieueisen te kunnen voldoen. Een roetfilter vangt voor een groot deel de roetdeeltjes op die ontstaan als de motor draait, ook wel fijnstof genoemd. Een roetfilter wordt bij nieuwe voertuigen door de fabrikant van het voertuig geplaatst.    

Roetfilter verplicht

Sinds mei 2018 moet bij een dieselvoertuig een roetfilter aanwezig zijn waar de gemeten deeltjesmassa kleiner of gelijk is aan 0,005 g/km. Dit geldt ook voor een dieselvoertuig waar de milieuclassificatie gelijk of groter is dan Euro 6 of Euro VI.  

Roetfilter afwezig

Heeft uw voertuig geen roetfilter (meer)? Dan wordt uw voertuig sinds mei 2018 op dit punt afgekeurd. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om het door de fabrikant geplaatste roetfilter uit oudere voertuigen te verwijderen. U moet dit aan ons doorgeven. Lees meer hierover op de pagina: Het roetfilter van uw voertuig verwijderen.


Ontwikkeling 3: Deeltjesteller bij APK

Bij de APK wordt gecontroleerd of een roetfilter daadwerkelijk aanwezig is (zie ook ‘Ontwikkeling 2: In- en uitbouw van roetfilter’). Tot op heden doet een keurmeester dat door op het oog te kijken of het roetfilter aanwezig is.  

Deeltjesteller

De invoering van de deeltjestellertest in de APK is  verzet naar 1 januari 2023. Vanaf deze datum moet er een deeltjesteller gebruikt worden bij de periodieke keuringen van dieselvoertuigen met een roetfilter. Met deze test stelt een keurmeester vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan. Deze methode is betrouwbaarder dan de huidige manier van controleren.


Ontwikkeling 4: Onderzoek bestaande voertuigen

De RDW heeft 30 type voertuigen onderzocht die eerder door de RDW waren goedgekeurd. Uit het onderzoek blijkt dat 16 van deze voertuigen opvallend meer schadelijke stoffen uitstoten op de weg dan in een testsituatie. 

Nader onderzoek

Naar 2 typen hebben wij verder onderzoek gedaan omdat de fabrikant niet aannemelijk kon maken waarom de afwijking onder de toegestane uitzonderingen valt. Onderzoek wijs uit dat deze 2 typen nog steeds niet aan de juiste eisen voldoen. Lees meer in het nieuwsbericht: Onderzoek diesel en terugroepacties.


Ontwikkeling 5: Verbeterde testen

Eerdere testmethoden op een rollenbank in een laboratorium voorspelden niet goed wat de werkelijke uitstoot van een voertuig op de openbare weg was. De Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) is daarom de nieuwe testprocedure om uitlaatgasemissies van personenauto’s te bepalen.  

Real Driving Emission-test

Deze procedure geldt sinds 1 september 2018 voor alle nieuwe personenauto’s en sinds 1 september 2019 voor alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens. Voor controle op vervuilende emissies is een nauwkeurige vastgelegde laboratoriumtest minder effectief. Daarom wordt aanvullend een praktijktest gedaan onder normale rijomstandigheden op de weg genaamd de Real Driving Emission-test (RDE). Wij maken deze meer realistische waarden voor iedereen inzichtelijk door ze toe te voegen aan de online voertuiginformatie op deze website.


Achtergronden

Hoe werkt een terugroepactie?
Terugroepacties gaan normaliter uit van de fabrikant. Bijvoorbeeld als een voertuig onveilig is. Wij informeren hierover en houden toezicht.

Hoe werkt een reguliere test voor een typegoedkeuring? 
Wij werken nauw samen met technische diensten die zijn erkend om typekeuringen uit te voeren. Hoe gaat zo’n proces in zijn werk?

Veelgestelde vragen over het dieselschandaal 
Antwoord op de meest gestelde vragen over de gemanipuleerde software. Zoals: Om welke voertuigen gaat het? Wat betekent dit voor het fiscaal voordeel van consumenten?

Heeft deze informatie u geholpen?