Duurzame mobiliteit

In Nederland willen we graag schone, stille en zuinige voertuigen op de weg. Duurzame mobiliteit is voor de RDW daarom een belangrijk streven. Dat is complexer dan het misschien lijkt. Want zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en vice versa. Hoe stimuleert de RDW duurzame mobiliteit? Daarover gaat dit dossier.

Rol RDW

De RDW controleert of voertuigen voldoen aan milieueisen. Zoals de uitstoot van schadelijke stoffen, het produceren van geluid, maar ook de verwerking van het voertuig aan het eind van de levenscyclus. De informatieverstrekking uit de RDW-registers is een bron voor besluitvorming en handhaving. Ook draagt de RDW nationaal en internationaal bij aan de ontwikkeling van toekomstige milieueisen, effectieve handhaving van deze eisen, en kennisdeling over bijvoorbeeld alternatieve aandrijvingen en efficiënt gebruik van voertuigen.  

Het blijft balanceren

Het lijkt een open deur: duurzaamheid. Wie is daar tegen? Maar de realiteit blijkt weerbarstig. Zuinige auto’s zijn niet altijd schoon en het omgekeerde is ook waar. Of neem autobanden. Een band met een behoorlijk profiel en slap rubber remt het beste. Maar zo’n band maakt veel herrie en veroorzaakt veel fijnstof. Het blijft dus altijd balanceren tussen veiligheid, comfort en duurzaamheid.  

Drie prioriteiten

De RDW draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de Europese regelgeving over schone lucht. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW 3 thema’s gekozen waar op korte termijn veel winst te behalen is: betere banden, milieuzones in de stad en slimmer parkeren. Bij de achtergronden vind je meer informatie over deze thema’s.


Nieuws


Achtergronden


Links