Emissie- en duurzaamheids­laboratorium

De RDW onderzoekt de mogelijkheid van een emissie- en duurzaamheidslaboratorium op het terrein van het toekomstige multimodale kennis- en testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur (MITC) in Flevoland. In dit lab gaat de RDW alle emissie- en duurzaamheidsaspecten van de voertuigen onderzoeken om zo te borgen dat voertuigen blijvend aan de gestelde eisen voldoen.

emissietest

De Europese Unie verplicht al haar lidstaten vanaf 2021 om controles op conformiteit van voertuigen uit te voeren. Door middel van testen wordt gecontroleerd of de emissies van voertuigen nog overeenkomen met de gemeten emissies op basis waarvan de goedkeuring van het voertuig is afgeven. In Nederland voert de RDW deze taak uit en is dit momenteel aan het opschalen. 

Door middel van periodiek toezicht wordt bepaald of voertuigen nog voldoen aan de gestelde voorschriften waaronder emissies. De RDW heeft op dit moment geen eigen testfaciliteiten om deze testen uit te voeren en is voor deze taak afhankelijk van derden die deze testen in het buitenland verrichten. Daarom is de RDW voornemens hiervoor een laboratorium te ontwikkelen op de nieuwe locatie van het RDW-testcentrum in Marknesse.


Nieuwe normen

Er is allerlei nieuwe (internationale) wet- en regelgeving in de maak over de beperking van de uitstoot door voertuigen. Dit mede naar aanleiding van schandalen in het verleden en de gevraagde bijdrage van de automotive sector aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa en Nederland. Momenteel moeten nieuwe personenauto’s en bestelwagens voldoen aan de Euro 6-eisen. Euro 6 beschrijft hoeveel een voertuig maximaal mag uitstoten. 

In 2025 komen er aangescherpte eisen (Euro 7-norm) waaraan nieuwe auto’s moeten voldoen. Emissielimieten worden aangescherpt, rijcondities verbreed en nieuwe stoffen gemeten zoals ammoniak. Naast emissies door verbranding van brandstof stoten voertuigen ook emissies uit door het gebruik ervan. Hiervoor is aanvullende regelgeving in ontwikkeling zoals fijnstofemissies van remvoeringen en banden. Ook voor elektrische auto’s worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de duurzaamheid van batterijen. 

De komende jaren ontwikkelen autofabrikanten ook meer en meer elektrisch aangedreven voertuigen en wordt er gewerkt aan voertuigen op waterstof. Ook deze voertuigen moeten blijvend voldoen aan de gestelde eisen en roepen tegelijkertijd nieuwe vragen op. De RDW wil antwoord kunnen geven op die vragen. 


Emissie- en duurzaamheidslab

Voor de uitvoering van de gestelde taken en om de nieuwe normen en situaties te kunnen controleren met behulp van testen, werkt de RDW aan een emissie- én duurzaamheidslaboratorium op het nieuwe RDW-testcentrum in Marknesse. Het lab wordt nadrukkelijk neergezet als duurzaamheidslaboratorium om ook de vraagstukken van de nieuwe type voertuigen goed te kunnen beantwoorden. Denk aan banden en remslijtage, rijhulpsystemen, camera’s en sensoren, autonoom rijden en levensduur van accu’s en de actieradius van elektrische auto’s. 


Samenwerking

In het nieuwe emissie- en duurzaamheidslaboratorium wil de RDW graag met andere partijen samenwerken. Er wordt momenteel gekeken naar een mogelijke samenwerking met TNO. TNO heeft op dit moment een testmogelijkheid voor zware voertuigen in Helmond. In het nieuwe laboratorium zullen alleen lichte voertuigen worden getest. De RDW streeft naar een zo spoedig mogelijke realisatie van het laboratorium. Naar verwachting is deze uiterlijk medio 2025 beschikbaar. 

Heeft deze informatie u geholpen?