Emissietesten van voertuigen die al in gebruik zijn

De RDW heeft sinds 2020 een nieuwe rol van toezichthouder op milieueisen. Naast de invoering van verscherpte milieueisen is, mede door de dieselfraude, de toelating van nieuwe voertuigen en het toezicht daarop flink aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem, genaamd 'in-service conformity' ingevoerd. Dat houdt in dat de RDW emissietesten uitvoert bij voertuigen die al in gebruik zijn. Dit gebeurt bij voertuigen van verhuurbedrijven, leasemaatschappijen en particulieren. Deze actieve manier van toezicht houden op fabrikanten heeft een preventieve werking op het voorkomen van emissie overschrijdingen. 

Duidelijkheid over uitstoot

Bij het monitoren van emissies bij bestaande voertuigen kijken we vooral naar schadelijke gassen die zij uitstoten, zoals koolmonoxide en stikstofoxide. Een emissietest is de enige manier om daar duidelijkheid over te krijgen. Op basis van de testresultaten stelt de RDW jaarlijks een verslag op voor de Europese Commissie.

emissie uitstoot dieselvoertuig


Samenwerking met TNO

TNO voert de metingen uit, in opdracht van de RDW. Zij doet dat samen met 2 emissielaboratoria in Duitsland. Afhankelijk van de testen die moeten worden uitgevoerd en de herkomst van de voertuigen, wordt een voertuig in Nederland of in Duitsland getest. Tijdens deze testen wordt vastgesteld of de uitlaatgassen voldoen aan de eisen die de Europese wet stelt. Afhankelijk van de verbrandingsmotor (diesel/benzine), kunnen in totaal 4 testen uitgevoerd worden aan de voertuigen die zijn geselecteerd. Deze testen bestaan uit de volgende categorieën:

  1. Type I test: WLTP test in het lab;
  2. Type Ia test: Real Driving Emissions (op de openbare weg);
  3. Type 4 test: EVAP test in het lab;
  4. Type 6 test: Cold test in het lab.

Risicoanalyse 

We testen minimaal 3 en maximaal 10 voertuigen per zogeheten voertuigfamilie. Een voertuigfamilie omvat alle auto’s die gebruikmaken van (onder andere) dezelfde motor, aandrijflijn en die in hetzelfde gewichtsklasse vallen. Om de juiste modellen te selecteren die getest moeten worden, hebben we samen met TNO een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan selecteren we de voertuigen die daadwerkelijk worden getest.

Deze voertuigen worden in de eerste instantie geselecteerd bij verhuur- en leasebedrijven, maar we benaderen ook particuliere voertuigbezitters. Wij vragen aan de eigenaar van het voertuig of zij willen meewerken of we emissietesten mogen uitvoeren. Hiervoor krijgt de eigenaar een vergoeding. Ook is er voor de testperiode vervangend vervoer geregeld.


Afwijkingen

Op basis van de metingen stelt TNO rapporten op. De RDW beoordeelt de rapporten en vervolgens koppelen we de resultaten en eventuele bevindingen terug naar de fabrikant.   Als uit de test blijkt dat een voertuig niet aan de gestelde eisen voldoet, dan heeft dit geen gevolgen voor het voertuig of de eigenaar. Als bij meerdere voertuigen van hetzelfde merk of model afwijkingen worden geconstateerd, dan spreken wij de fabrikant hierop aan. Dit kan leiden tot een terugroepactie of aanpassingen van nog te leveren nieuwe voertuigen van dit type. In uitzonderlijke gevallen leidt het tot aanpassingen van voertuigen die al in gebruik zijn.

Rapporten

Zoals vastgelegd in de Europese regelgeving, publiceren wij onderstaande rapporten over 2020 en 2021. Dit betreffen de afgeronde onderzoeken. De nog lopende onderzoeken zullen worden toegevoegd zodra ook deze zijn afgerond. 


Links