Handhaven met menselijke maat

Elk motorvoertuig moet verzekerd zijn. Auto’s, bedrijfswagens, zware aanhangwagens en snelle tractoren moeten ook een geldige APK hebben. Wij controleren de verzekerings- en APK-plicht en handhaven hierop. We hebben daarbij oog voor de situatie van mensen en respect voor hun omstandigheden. Dat is niet alleen prettiger voor hen, maar het maakt onze handhaving ook effectiever.

Overleg medewerkers RDW

Steeds minder onverzekerde voertuigen 

We controleren de APK- en verzekeringsplicht door middel van een vergelijking tussen registers, zoals het kentekenregister en het verzekeringsregister. We wijzen eigenaren die er nog niet aan voldoen op de APK- en verzekeringsplicht. Zo dragen we bij aan veiligheid en rechtszekerheid. Dit is in het belang van alle weggebruikers. Als iemand onverzekerd een aanrijding veroorzaakt, kan dit nare gevolgen hebben. Voor de bestuurder en het slachtoffer. Sinds 2011 worden alle voertuigen gecontroleerd en dit heeft geleid tot een flinke daling van onverzekerde voertuigen. Zo waren er in 2011 nog 240.000 onverzekerde voertuigen en in 2023 nog maar 50.000. Terwijl het aantal verzekeringsplichtige voertuigen alleen maar is toegenomen.

____________________________________________________________________________

Oog voor de mens achter de boete

Sommige eigenaren van auto’s en brommers kwamen door de controles in problemen. Denk aan mensen die de brieven niet konden lezen of begrijpen of mensen die om andere redenen niet konden betalen. Zo stapelden bij sommige mensen de boetes zich op. Dat zorgde voor veel stress en verdriet. Samen met het CJIB en het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zijn we gaan zoeken naar manieren om rekening te houden met de mens achter het voertuig. We versturen herinnerings- en waarschuwingsbrieven, om mensen aan te sporen om hun voertuig te verzekeren of te laten keuren. In verschillende situaties waarschuwen we de eigenaren voordat ze een boete krijgen. Aan mensen bij wie een opeenstapeling van boetes dreigt, sturen we een brief waarin we vragen contact met ons op te nemen. Daarnaast nemen medewerkers contact op met mensen bij meerdere opeenvolgende boetes. Het doel van deze acties is om te zorgen dat mensen hun voertuig verzekeren of laten keuren en boetes te voorkomen.

____________________________________________________________________________

Nieuwe manieren om te communiceren

De RDW zoekt steeds naar nieuwe manieren om met zijn klanten te communiceren. Sinds kort versturen we in sommige gevallen een ansichtkaart. Hiermee wil de RDW op een opvallende manier mensen vragen contact met de RDW op te nemen. De ansichtkaart wordt eerst als experiment verzonden, maar gaat bij succes mogelijk vaker ingezet worden.

We zoeken steeds naar nieuwe manieren om met voertuigeigenaren te communiceren. Zo hebben we als experiment in sommige gevallen een ansichtkaart verstuurd. Vervolgens hebben we als experiment in sommige gevallen een sms verstuurd waarin we eigenaren vragen contact met ons op te nemen. We kijken nu of en hoe we het versturen van een sms in het reguliere proces kunnen inbedden.

____________________________________________________________________________

Achtergronden

WRR-Rapport ‘Weten is nog geen doen’
De wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) biedt in dit rapport een realistisch perspectief op de zelfredzaamheid van burgers. En de betekenis daarvan voor overheidsbeleid. Een pilot van de RDW wordt genoemd als positief voorbeeld.

WRR-rapport ‘Grip – het belang van persoonlijke controle’
De WRR benadrukt in dit rapport dat de overheid bij het maken en uitvoeren van beleid meer moet inzetten op het vergroten van de grip van burgers. Zij moeten zoveel mogelijk kunnen beschikken over de middelen, mogelijkheden en rechten om hun levensdoelen te kunnen realiseren. Wanneer mensen onvoldoende grip op hun leven ervaren, kan dat leiden tot meer gezondheidsproblemen, eerder overlijden, meer maatschappelijk onbehagen en mogelijk zelfs complotdenken.

Publicatie Nationale ombudsman 'Onderzoek naar het gijzelen van mensen die boetes wel willen, maar niet kunnen betalen.'
In 2014 ontving de Nationale ombudsman met regelmaat klachten van burgers die waren gegijzeld of gegijzeld dreigden te worden omdat zij hun boete(s) niet konden betalen. In januari 2015 ontving de ombudsman ook vanuit de politie signalen over het gijzelen van mensen die hun boetes niet kunnen betalen en welke (morele) dilemma’s dit voor de politiemensen opleverde. Daarnaast luidden kantonrechters begin januari 2015 opnieuw de noodklok. Al deze signalen bij elkaar waren voor de Nationale ombudsman reden om een onderzoek te starten naar de inzet van het dwangmiddel gijzeling bij niet betaalde verkeersboetes en strafbeschikkingen, waarbij hij zich speciaal richt op degenen die wel willen, maar niet kunnen betalen.

 ____________________________________________________________________________

Links van partners

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed