Informatieveiligheid

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Deze missie omvat ook het beschermen van persoonsgegevens en andere gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. U moet ervan uit kunnen gaan dat die bij de RDW in veilige en vertrouwde handen zijn. Daarom beschermen wij alle gegevens goed en behandelen ze zorgvuldig. Bovendien beveiligen we ze in die mate, dat ieders privacy gewaarborgd blijft. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van onze activiteiten op dit gebied.

Veiligheidtips

Ondanks alle zorg en inzet kunnen er onveilige situaties ontstaan. Zo proberen cybercriminelen op slinkse wijze gegevens zoals wachtwoorden of codes te achterhalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via phishingmail en nagemaakte websites. U vindt daarom ook tips om de veiligheid te waarborgen. Bekijk de video over privacy.

Touchscreen met multimedia iconen


Privacy

De RDW beheert een aantal belangrijke registers in de mobiliteit, zoals het kentekenregister en het rijbewijsregister. Om ons werk te kunnen doen, hebben wij soms persoonsgegevens van u nodig. Wij beschermen die gegevens goed en behandelen ze zorgvuldig. Bovendien vragen we alleen om persoonsgegevens die nodig zijn voor ons werk – en nooit om meer. In onze privacyverklaring leest u hoe de RDW dat doet, wat uw privacyrechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.


Datalekken

Heeft u het idee dat de RDW niet goed met persoonsgegevens is omgesprongen? Meld dat dan bij de RDW. Wij onderzoeken of het om een zogeheten datalek gaat en nemen maatregelen als dat nodig is. Op de pagina Melden van datalekken leest u wat een datalek precies is en hoe u dat kunt melden.


Phishing mail

Bij een valse e-mail (bijvoorbeeld een zogenaamde ‘phishing e-mail’) lijkt het alsof de e-mail door de RDW is verzonden. Ook de RDW is er al eens slachtoffer van geworden dat valse mails uit naam van de RDW zijn verzonden. Op de pagina over het Security Operations Center staat hoe u een phishing e-mail kunt herkennen en wat u moet doen als u er eentje heeft gekregen die van de RDW afkomstig lijkt te zijn.


Kwetsbaarheid

Heeft u een kwetsbaarheid in de ICT-systemen van de RDW gevonden? Dan hoort de RDW dit graag van u. De RDW kan zo snel mogelijk de benodigde maatregelen treffen. Op de pagina over het Security Operations Center vindt u informatie hoe u het beste kunt handelen.


Security Operations Center

Het Security Operations Center van de RDW bewaakt 24 uur per dag het gegevensverkeer van en naar de RDW. Ze hebben veel ervaring met informatieveiligheid. Bij urgente veiligheidszaken kunt u met het SOC contact opnemen.


Nieuws


Links