RDW registreert kilometerstanden

Wij registreren sinds 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Wij houden ook toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. Alle door de RDW-erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om kilometer/tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. Wij beheren het register met tellerstanden en geven op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een stand. Door een stand vaker te registreren, kan er minder makkelijk mee gefraudeerd worden. Daardoor wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde standen.

Tellerfraude

Het terugdraaien van de kilometerteller van een auto, wordt tellerfraude genoemd. In Nederland werken we al meer dan 25 jaar aan het terugdringen van tellerfraude. Dit komt helaas - ondanks het verbod hierop sinds 2014- nog altijd voor. Als de teller van een tweedehands auto is teruggedraaid, dan kan dat vervelende gevolgen voor de koper van dat voertuig hebben. Een auto met een teruggedraaide teller is namelijk duurder in aanschaf én in onderhoud. Dat komt omdat de auto dan meer kilometers heeft gereden dan de koper op basis van de kilometerstand denkt. 


Registreren van tellerstanden 

25.000 RDW-erkende bedrijven registreren de tellerstand bij APK, opname in bedrijfsvoorraad, wisselingen van eigenaar, ingrijpende technische wijzigingen aan het voertuig, export, demontage en reparatie, onderhoud en bandenwissel. Door de standen op verschillende meetmomenten te vergelijken, valt het sneller op als een teller is teruggedraaid. 


Inzicht in tellerstanden

Wij bieden verschillende producten om inzicht te krijgen in (het oordeel over) de tellerstanden die we geregistreerd hebben. Zo kan de eigenaar/houder van een voertuig een RDW-Voertuigrapport aanvragen, waarmee hij mogelijke kopers inzicht en zekerheid kan bieden. De koper zelf kan de verkoper om het RDW-Voertuigrapport vragen. Daarnaast bieden wij de koper nog andere manieren om een kilometerstand te controleren. 
Is de bij ons geregistreerde kilometerstand van een auto onjuist? Dan is het belangrijk om deze te laten corrigeren door het bedrijf dat de tellerstand heeft geregistreerd of door ons.


Tellerfraude bij import

In Nederland is een goed functionerend systeem van tellerregistratie en –informatie. In de ons omringende landen heeft alleen België een vergelijkbaar goed systeem. Met België wisselt Nederland ook gegevens uit. Andere Europese landen hebben zo’n systeem niet. Let daarom goed op bij het invoeren van een auto uit het buitenland. Zie onze tips hiervoor. 


Registratie van vóór 2014

Wij registreren tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens sinds 1 januari 2014. Sinds die datum houden we ook toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. We hebben de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de registratie van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens op het rapport dat wij verstrekken als deze afkomstig zijn van metingen van vóór 1 januari 2014.


Meer informatie 

Heeft deze informatie u geholpen?