Periodiek keuren van APK-plichtige land- of bosbouwtrekker

Valt een land- of bosbouwtrekker onder de APK-plicht? Dan moet de trekker vier jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd. Is uw land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden.


Uitzonderingen APK-plicht land- of bosbouwtrekker

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers:

  • Op wielen met een maximum snelheid van 40 km/u of minder;
  • Op rupsbanden;
  • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.