Invoering registratieplicht

Vanaf 1 januari 2021 geldt de invoering van de registratieplicht voor:

 • land- en bosbouwtrekkers;
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid;
 • mobiele machines (nieuwe categorie);
 • land- of bosbouwaanhangwagens;
 • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken.

Veranderingen

Ook fabrikanten, importeurs, distributeurs en handelaren van deze voertuigen krijgen te maken met veranderingen.

Veranderingen voor fabrikanten van mobiele machines

Als fabrikant van mobiele machines krijgt u vanaf 1 januari 2021 te maken met individuele goedkeuring en het individuele goedkeuringscertificaat. Een voertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben om aan te tonen dat aan de technische voorschriften wordt voldaan voor het de openbare weg op mag. Een individuele goedkeuring is geldig voor één voertuig. Een voertuig dat is goedgekeurd, krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat.

Veranderingen voor importeurs, dealers en handelaren van (land)bouwvoertuigen

Importeurs, dealers en handelaren van (land)bouwvoertuigen krijgen mogelijk te maken met erkenningen. Met een erkenning mag een bedrijf bepaalde diensten of handelingen uitvoeren. Wij geven een erkenning af als een bedrijf aan een aantal eisen voldoet. Aan een aanvraag van een erkenning of een bijbehorende bevoegdheid en handelaarskenteken zijn ook kosten verbonden. Wij houden toezicht op alle erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens.

Het aanvragen van een erkenning is mogelijk vanaf 1 oktober 2020. Naast aanvraagkosten zijn aan een erkenning ook jaarlijkse instandhoudingskosten verbonden. De tarieven zijn hier te vinden.

Om de erkenning begin januari 2021 te hebben, is het van belang deze vanaf 1 oktober 2020 zo snel mogelijk aan te vragen. Vraagt u na 15 november 2020 een erkenning aan, dan is de kans kleiner dat de aanvraag begin januari 2021 is afgehandeld. Een erkenning is niet altijd noodzakelijk, dit is afhankelijk van de toepassing en eventuele alternatieven.

Soorten erkenningen en voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de erkenningen waar u mogelijk mee te maken krijgt. Via de link vindt u de uitgebreide informatie over de erkenning en alle voorwaarden die daarbij horen.

Handelt u in voertuigen? Dan meldt u de voertuigen die uw eigendom zijn online aan in de bedrijfsvoorraad met de erkenning 'Bedrijfsvoorraad'. Wilt u het voertuig inschrijven zonder tenaam te stellen? Dan heeft u de erkenning 'Bedrijfsvoorraad' nodig. U heeft de erkenning 'Bedrijfsvoorraad' nodig om bepaalde bevoegdheden aan te vragen zoals het tenaamstellen van voertuigen.

U kunt ook zonder de erkenning 'Bedrijfsvoorraad' het voertuig op naam zetten van uw bedrijf. U moet dan ervoor zorgen dat het voertuig aan alle voertuigverplichtingen voldoet.

Bij verkoop van een voertuig moet het voertuig (in verband met de aansprakelijkheid) op naam van de koper worden gezet. Met de bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigbedrijf’ zet u zelf online het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar. Om deze bevoegdheid te verkrijgen heeft u de erkenning 'Bedrijfsvoorraad' nodig.

De bevoegdheid 'Tenaamstellen Voertuigbedrijf’ is niet noodzakelijk. Het tenaamstellen van een voertuig kan ook via onze website. De koper van een voertuig kan zelf ook het voertuig via een kentekenloket op naam laten zetten.

Met een voertuig uit de bedrijfsvoorraad de openbare weg op (voor bijvoorbeeld een proefrit) is mogelijk met het handelaarskenteken. U moet het handelaarskenteken verzekeren. Het handelaarskenteken zorgt ervoor dat het voertuig uit de bedrijfsvoorraad met dit kenteken is verzekerd. Om in aanmerking te komen voor een handelaarskenteken is een erkenning 'Bedrijfsvoorraad' noodzakelijk.

Wilt u een voertuig uit uw bedrijfsvoorraad exporteren? Dan moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd. Hiervoor moet u het voertuig bij ons aanmelden voor export. Met de bevoegdheid ‘Online Registratie Export Handelaren’ regelt u dat online. Om deze bevoegdheid te verkrijgen heeft u de erkenning 'Bedrijfsvoorraad' nodig.

Heeft u geen bevoegdheid 'Online Registratie Export Handelaren'? Dan exporteert u een voertuig via de RDW-balie in Zoetermeer en Veendam, óf via een bedrijf dat de erkenning 'Export Dienstverlening' heeft.

Wilt u de uitvoer regelen voor klanten die geen voertuig bij u hebben gekocht? Dan meldt u het voertuig online bij ons aan voor uitvoer via de erkenning ‘Export Dienstverlening’.


U bent inmiddels erkenninghouder

Als erkenninghouder krijgt u te maken met een uitbreiding van voertuigsoorten. De bestaande erkenningen en bevoegdheden worden vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met nieuwe voertuigsoorten.

Heeft u bijvoorbeeld de erkenning 'Bedrijfsvoorraad', dan kunt u vanaf 1 januari 2021 gekentekende voertuigen in de bedrijfsvoorraad aanmelden. Vervolgens kunt u deze op export zetten met de bevoegdheid OREH óf op naam zetten met de bevoegdheid 'Tenaamstellen Voertuigbedrijf'. Onderstaande voertuigen komen hiervoor in aanmerking:

 • land- en bosbouwtrekkers
 • mobiele machines
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid
 • land- en bosbouwaanhangwagens
 • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken.   

Handelaarskenteken

Maakt u al gebruik van het handelaarskenteken (lettercombinatie OA), dan kunt u dit gebruiken voor land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als ze worden getrokken door:

 • land- en bosbouwtrekkers;
 • mobiele machines;
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Voor land- en bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid komt een nieuw handelaarskenteken (lettercombinatie LH).