Met welke processen en begrippen krijgt u straks mogelijk te maken?

 • Typegoedkeuring
 • Keuring op RDW keuringsstation
 • Conformiteit van Productie
 • Certificaat van Overeenstemming en Individueel goedkeuringscertificaat

Typegoedkeuring

Een voertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben waarmee wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften wordt voldaan. Er zijn drie soorten goedkeuringen:

 • Europese typegoedkeuring. Deze is geldig voor registratie in alle Europese lidstaten en de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland). Europese typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
 • Nationale kleine serie typegoedkeuring. Deze is alleen geldig voor registratie in Nederland. Deze vorm van typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
 • Individuele goedkeuring (voor één voertuig). Deze vorm van goedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland.

Meer informatie over het proces en de stappen voor het behalen vaneen typegoedkeuring vindt u op onze site. Daar vindt u ook het aanvraagformulier voor een typegoedkeuring.

Typegoedkeuring voor deelonderwerp

Naast een typegoedkeuring voor een voertuig is het ook mogelijk om een typegoedkeuring aan te vragen voor één van de deelonderwerpen van een voertuig (bijvoorbeeld het remsysteem of een onderrijbeveiliging/stootbalk). Een voertuig dat geen (of een gedeeltelijke) typegoedkeuring heeft, kan voor registratie alleen individueel door de RDW worden goedgekeurd.


Keuring op RDW keuringsstation

Wilt met ingang van 1 januari 2021 een ongebruikt, niet eerder geregistreerd voertuig of een al eerder in het buitenland geregistreerd (land)bouwvoertuig in Nederland  laten registreren? Dan geldt het volgende:

 • Bij de invoer van een voertuig in Nederland moet het voertuig altijd gezien worden op een keuringsstation van de RDW.
 • Als bij het voertuig een Europees Certificaat van Overeenstemming (CvO) aanwezig is, wordt het voertuig in principe alleen geïdentificeerd en vervolgens geregistreerd.
 • Heeft het voertuig een nationale goedkeuring (nationale kleine serie-CvO of een Individueel Goedkeuringscertificaat) van een ander land dan wordt het voertuig op het keuringsstation geïdentificeerd. Ook wordt gekeken op welke aspecten en hoe het voertuig in het land van herkomst is gekeurd. De RDW neemt de goedkeuringsaspecten over die overeenkomen met de Nederlandse eisen. Zijn er eisen die ontbreken of niet overeenkomen, dan beoordeelt de RDW deze aspecten zelf.
 • Als u geen gegevens van het voertuig kunt verstrekken, dan zal het voertuig volledig worden gekeurd als individueel voertuig.
 • Voor mobiele machines is het in Nederland niet mogelijk om een typegoedkeuring te krijgen. Er is namelijk nog geen regelgeving die hierin voorziet voor deze categorie voertuigen. Mobiele machines kunnen op dit moment in Nederland alleen individueel worden goedgekeurd.
 • Als het voertuig wordt goedgekeurd of de buitenlandse goedkeuring kan worden overgenomen, dan kunt u gelijktijdig een registratie aanvragen.

Keuring op locatie

De mogelijkheid bestaat, indien uw bedrijf voldoet aan de door de RDW gestelde eisen, dat het voertuig tegen betaling ook op locatie kan worden gekeurd/geïdentificeerd.


Conformiteit van Productie

Voorwaarde voor het verkrijgen van een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is dat een fabrikant moet aantonen dat de voertuigen, systemen en onderdelen die hij in serie produceert in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Deze procedure wordt Conformiteit van Productie (CoP) genoemd.


Certificaat van Overeenstemming en Individueel goedkeuringscertificaat

Bij elk voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is de fabrikant verplicht om een Certificaat van Overeenstemming (CvO) te verstrekken. Een voertuig dat is getest en voldoet aan de eisen voor individuele goedkeuring krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) van de RDW. Een CvO of IGC is nodig om een voertuig in het kentekenregister in te schrijven. Die eis geldt voor elk voertuig dat na 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen. Wanneer een voertuig eerder is geregistreerd in een andere Europese lidstaat of één van de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie zal de goedkeuring die de basis was voor die registratie worden beoordeeld.