Terugroepacties

Iedereen wil veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Nu én in de toekomst. Veilige auto’s zijn hierbij van groot belang. Voertuigen met een defect als gevolg van een ontwerp- of constructiefout moeten daarom zo snel mogelijk worden hersteld. De RDW ziet erop toe dat autoproducenten dit zorgvuldig doen en stimuleert autobezitters om gehoor te geven aan een oproep voor zo’n terugroepactie. In het dossier Terugroepacties, lees je de laatste ontwikkelingen op dit gebied.


Wat is een terugroepactie?

Een terugroepactie werkt zo: een producent ontdekt een mogelijk defect of gevaar aan een voertuig en organiseert een terugroepactie. Hij meldt dit vervolgens aan de RDW. De producent roept de voertuigen terug via een brief aan de autobezitters, zodat de voertuigen gerepareerd kunnen worden. De RDW ziet toe op het correct uitvoeren van de terugroepacties door de producent en publiceert de gegevens in het Terugroepregister. De RDW levert informatie aan producenten over in Nederland geregistreerde voertuigen en hun eigenaren.


RDW helpt producenten met beter uitvoeren van acties

De RDW doet er alles aan om de het aantal herstelde voertuigen te laten stijgen. In de komende jaren werkt de RDW samen met de brancheverenigingen, autoproducenten en -distributeurs aan een aantal verbeteringen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de informatiesystemen, waardoor de RDW, producenten en distributeurs altijd inzicht hebben in de juiste en actuele status van terugroepacties. En precies weten welke voertuigen die in Nederland rondrijden nog niet zijn hersteld.

Samen met de producenten en de branche verbetert de RDW daarnaast de communicatie met de autobezitters. De brieven die de producent stuurt, kunnen vaak helderder en begrijpelijker. Ook willen we dat autobezitters op meerdere momenten geïnformeerd worden over een terugroepactie: zoals tijdens de APK, bij het importeren of overschrijven van hun voertuig, of bij het wijzigen van het kenteken. Zo stimuleren we de autobezitter gehoor te geven aan een oproep.


Verbeteren effectiviteit van terugroepacties

 Een voertuigeigenaar is niet verplicht om gehoor te geven aan een terugroepactie. Het is voor de RDW als goedkeuringsinstantie en toezichthouder onacceptabel dat niet alle voertuigen uiteindelijk hersteld worden en daarmee voertuigen aan het verkeer deelnemen die mogelijk onveilig zijn. Deze voertuigen vormen niet alleen een gevaar voor de gebruiker zelf, maar ook voor andere (kwetsbare) verkeersdeelnemers en de omgeving. Het voorstel vanuit de RDW is om, als sluitstuk van het terugroepingsproces, een verplichting tot herstel van het voertuig in te voeren voor de voertuigeigenaar. In het geval dat een voertuig niet binnen een bepaalde termijn is hersteld, zou dit tot een verbod voor het rijden op de weg moeten leiden. Om dit voorstel te kunnen realiseren zijn wijzigingen in wet, processen en informatievoorziening nodig. De komende periode wordt samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gekeken naar de gevolgen van dit voorstel en de wijze waarop deze nieuwe wettelijke verplichting vorm kan krijgen.


NieuwsDocumenten


Achtergronden

  • Hoe werkt een terugroepactie?
    Terugroepacties gaan normaliter uit van de autoproducent. Bijvoorbeeld als een voertuig onveilig is. De RDW informeert hierover en houdt toezicht.
  • Terugroepregister
    Details over alle terugroepacties vanaf 1 november 2012. U kunt zoeken op merk, type of datum.