Tijdelijke tolheffing

Luchtfoto Maasdeltatunnel Zuid

Het kabinet wil vanaf 2024 tol heffen op de nieuwe Blankenburgverbinding (regio Rotterdam). En later ook op de nog aan te leggen snelweg ViA15 (regio Arnhem-Nijmegen). Dankzij tolheffing kan men deze wegen nu al aanleggen. Beide wegen zorgen voor kortere reistijden en een betere bereikbaarheid van de regio's Rotterdam en Arnhem-Nijmegen. Ook dragen de wegen eraan bij dat belangrijke economische centra, zoals de Rotterdamse haven, goed bereikbaar zijn.

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de RDW, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Rijkswaterstaat werken samen in het mogelijk maken en heffen van de tol.

   De 4 partijen hebben elk hun eigen rol:

  • Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor tijdelijke tolheffing en stelt onder andere de prijzen vast.
  • De RDW heft de tol op de nieuwe verbindingen. Ook voert de RDW de regie op het heffen van tol.
  • Het CJIB int de eenmalige betalingen en doet de incasso van niet-betaalde eenmalige tol.
  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de weginrichting, zoals het plaatsen van de uitleesapparatuur en de verkeersborden.

  Als de nieuwe verbindingen geopend zijn, spelen ook de toldienstverleners een belangrijke rol. Dit zijn commerciële partijen waar weggebruikers een abonnement kunnen afsluiten, zodat ze automatisch tol betalen op de wegen waar dat geldt.

  De RDW heeft voor deze taak een nieuwe divisie Tolheffing opgericht. Deze divisie werkt aan betrouwbare en gebruiksvriendelijke heffingssystemen, richt een klantenservice in en verzorgt de communicatie over de introductie van tolheffing.

 • Waarom tijdelijke tolheffing?

  De aanleg van de Blankenburgverbinding en de ViA15 kost veel geld. De Rijksoverheid heeft niet genoeg geld om deze wegen op korte termijn aan te leggen. Door tol te heffen, kan men deze wegen nu al aanleggen. De tolheffing is tijdelijk en eindigt in 2030. Dan voert de Rijksoverheid waarschijnlijk  ‘Betalen naar Gebruik’ in. Uitgangspunt bij tolheffing is dat weggebruikers de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een route mét of zonder tol.

  Hoe werkt tolheffing?

  In Nederland is het mogelijk tol te heffen op openbare wegen via een speciale wet. Hiervoor is in 2016 de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 aangenomen. Begin 2023 heeft de Tweede Kamer ook de wijzigingswet 'Tijdelijke Tolheffing' aangenomen. Tolheffing kan de Rijksoverheid alleen inzetten als het gaat om een nieuwe verbinding zoals een openbare weg, tunnel of brug. Ook moeten de weggebruiker kunnen kiezen voor een andere route zonder tol. De opbrengst dekken een gedeelte van de kosten.

  Registratie via kentekenherkenning

  Camera’s boven de weg registreren de kentekens van voorbijkomend wegverkeer. Tolpoorten, slagbomen of aparte kastjes in een auto zijn niet nodig: de weggebruiker kan zo doorrijden. Betalen gebeurt via een abonnement of door een eenmalige betaling vooraf of achteraf. Het bedrag voor een tolpassage is nog niet vastgesteld. De voorlopige prijzen zijn € 1,32 voor personenauto's, motoren en lichte bedrijfswagens en € 7,94 voor een enkele rit voor vrachtwagens. Vrachtwagens gaan vanaf 2026 vrachtwagenheffing betalen. Op wegen waar ze al tol betalen, hoeven zij geen vrachtwagenheffing te  betalen.

 • De Blankenburgverbinding verbindt de A15 bij Rozenburg met de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen. De weg gaat waarschijnlijk eind 2024 open waarmee dan ook de tolheffing start. De ViA15 is een nieuwe snelweg die de A15 bij Bemmel met de A12 bij Zevenaar verbindt. Het is nog niet duidelijk wanneer de Rijksoverheid deze snelweg opent. Dit hangt af van een uitspraak van de Raad van State over de aanleg van deze snelweg.
 • Vanaf mei testen wij op de A12 de apparatuur voor kentekenherkenning die we willen gebruiken voor tolheffing op de Blankenburgverbinding bij Rotterdam. De apparatuur voor kentekenherkenning wordt medio mei aangebracht op een portaal over de weg bij hectometerpaaltje 49 bij Woerden in de richting van Utrecht. Dit is de vaste testlocatie van Rijkswaterstaat voor dit type testen. De test wordt op borden langs de weg aangekondigd. Weggebruikers die niet willen dat hun kenteken voor testdoeleinden tijdelijk wordt vastgelegd, kunnen de testlocatie vermijden door afslag 14 (Woerden) te nemen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed