Voertuigcriminaliteit

Auto’s en andere voertuigen zijn dikwijls onderwerp van criminaliteit. Zoals diefstal uiteraard, maar voertuigen worden bijvoorbeeld ook ingezet bij zware criminaliteit als overvallen en liquidaties. De RDW richt zijn processen zo in dat criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook helpen we de politie en andere handhavers, binnen de kaders van de wet, bij het opsporen van criminaliteit die met voertuig te maken heeft. Zo dragen we bij aan veiligheid en rechtszekerheid op de weg en daarbuiten. 
 • Bij voertuigcriminaliteit denk je natuurlijk aan de diefstal van voertuigen. De afgelopen 10 jaar is die gedaald van 32 duizend auto’s in 1995 naar minder dan 11 duizend auto’s in 2019. Dit komt vooral doordat auto’s beter beveiligd zijn tegen diefstal, maar ook doordat het steeds moeilijker is een gestolen auto te verhandelen. Criminelen worden echter ook steeds gehaaider. Zo doen criminelen aan omkatten en klonen om gestolen voertuigen op de weg te krijgen. Ze zetten katvangers in om een voertuig te kunnen rijden zonder opgespoord te kunnen worden. En ze stelen en vervalsen kentekenplaten om niet getraceerd te kunnen worden. Criminelen stelen auto’s nu vooral vanwege de onderdelen, zoals airbags en navigatie. De handel in onderdelen is jaarlijks goed voor ruim 300 miljoen euro.

  Inbreker probeert autoportier te openen

 • Op 1 juni 2024 is de publiek-private samenwerking binnen het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) gestopt. Dit hebben de betrokken partijen RDW, Politie en de Vereniging Verbond van Verzekeraars (en daarbinnen het VbV) gezamenlijk besloten. De samenwerking tussen de betrokken partijen wordt op andere wijze voortgezet. De bestaande LIV-mailadressen en -telefoonnummers blijven voorlopig in gebruik voor vragen over: 

  • Opsporingsondersteuning. Reactief en proactief ondersteunen bij onderzoeken van opsporingsinstanties zoals de Nationale Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten. Het gaat dan om onderzoeken naar voertuigcriminaliteit en voertuigen.
  • Voertuigidentiteit en – informatie. Vragen kunnen gaan over voertuigfraude, identiteit, trends in diefstallen en ondermijning. Deze vragen worden op maat en naar deskundigheid afgehandeld. Of eventueel doorgezet naar andere interne of externe partijen.

  Bezoekadres

  Skagerrak 10
  9642 CZ Veendam

  Postadres

  Postbus 30 000
  9640 RA Veendam

  Contactgegevens

  Telefoonnummer: 088 008 74 56
  E-mail: [email protected]

 • Aangifte van gestolen gekentekende voertuigen doet u telefonisch bij het Aangifteloket gestolen voertuigen.

  Openingstijden: elke dag van 07.00 uur tot 23.00 uur
  Telefoonnummer: 088 008 74 44 (lokaal tarief)
  E-mail:  [email protected]

  Aangifte van een gestolen brom- en snorfiets regelt u via de website van de politie.

  Als er een bekende dader in beeld komt of er sprake is van een High Impact Crime wordt de aangever doorverwezen naar de lokale eenheid van de politie.
  De telefonische aangifte zorgt ervoor dat een gestolen gekentekend voertuig binnen een tijdsbestek van 30 minuten zowel nationaal als internationaal gesignaleerd kan worden. Hoe korter de tijd tussen de diefstal en de melding des te groter is de kans op terugvinden. Het opnemen van aangiften op deze wijze, draagt bij aan de effectiviteit en efficiency van het werkproces en kwaliteit van de opgenomen aangiften.

 • Gestolen voertuigen per categorie in 2023

   
  Voertuigcategorie Aantal Percentage t.o.v. 2022 Terugvindpercentage
  Personenauto's 5844 - 2% 47%
  Bedrijfswagens licht 1469 + 5% 46%
  Bedrijfswagens zwaar 56 + 30% 54%
  Motorrijwielen 1877 + 11% 22%
   Brom- & snorfietsen  10.012 - 20%   39%
  Aanhangers/Opleggers  581  + 4%  25%
  Land- en bosbouwtrekkers  79 - 2%   13%
   MMBS  77  + 71%  12%

  Diefstalcijfers per gemeente

  Op deze landkaart kunt u de diefstalcijfers per gemeente opzoeken. 

  Uitgebreide diefstalcijfers 2023

  Wilt u de uitgebreide diefstalcijfers van 2023? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

 • De RDW zet zich ervoor in om voertuigdiefstal terug te dringen. Dat doen we onder meer door:

  • Gestolen voertuigen registreren en die informatie beschikbaar te stellen, zowel nationaal als internationaal;
  • Het verkopen en exporteren van een als gestolen geregistreerd voertuig onmogelijk te maken;
  • Aankooptips geven om te voorkomen dat u een gestolen auto koopt.
 • Er zijn ook vormen van criminaliteit die de veiligheid van verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersovertredingen of het terugdraaien van tellerstanden. De RDW zorgt ervoor dat tellerstanden geregistreerd worden en geeft daarover informatie, zoals het RDW-Voertuigrapport. Ook komt het voor dat criminelen een voertuig bewust slecht repareren of zelfs van twee schadevoertuigen één voertuig maken op zo’n manier dat het voertuig niet meer veilig is. In 2016 gebeurde dat in een autobedrijf in het Limburgse Swalmen. De RDW ijvert er dan voor dat onveilige auto’s niet meer op de weg komen en helpt de politie om de daders te vinden.
 • Voertuigen zijn ook steeds vaker een middel dat bij andere vormen van criminaliteit gebruikt wordt. Denk aan overvallen, ramkraken en liquidaties. Voor opsporingsinstanties en handhavers is het erg handig dat voertuigen altijd op naam staan. Politie en andere handhavende partijen hebben voor onderzoeks- en opsporingsdoeleinden inzage in het kentekenregister. Zo kunnen gegevens van voertuigen en hun bewegingen leiden tot aanwijzingen in de opsporing.
  • Omkatten of klonen
   Op deze manieren proberen criminelen om gestolen voertuigen toch op naam te zetten.  
  • Misbruik kentekenplaten
   Dit kunt u doen als u denkt dat iemand uw kenteken gebruikt of uw kentekenplaten heeft gestolen.  
  • Online voertuiginformatie
   Zoek van ieder voertuig op of hij als gestolen geregistreerd staat (bij ‘Status van het voertuig’). 
  • Eucaris
   Het European CAR and driving licence Information System (Eucaris) is een door de RDW opgezet samenwerkingsverband en systeem waarmee de EU-landen transportgerelateerde informatie uitwisselen, bijvoorbeeld of een auto als gestolen staat geregistreerd.

Heeft deze informatie u geholpen?