Waterschade

Water kan zichtbare en onzichtbare schade aan voertuigen veroorzaken die de veiligheid in het verkeer – voor de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers - in het gevaar kunnen brengen. In de zomer van 2021 hebben veel voertuigen waterschade opgelopen in de overstromingen en hoosbuien in Limburg en elders in Europa.

ABS baan testcentrum RDW Lelystad

Maar ook op andere momenten lopen voertuigen waterschade op doordat ze te water raken of met grote hoeveelheden water in aanraking komen. Dat is enorm vervelend voor de eigenaren van de auto’s, motorfietsen, caravans of bromfietsen. Het is een enorm gedoe en de eigenaar krijgt soms te maken met reparaties, keuringen, demontage en de bijbehorende kosten. Het water kan zelfs op lange termijn schade veroorzaken die op de meest onverwachte momenten aan het licht kan komen. De RDW wil mensen zo goed mogelijk helpen om de zaken te regelen en ijvert ervoor dat voertuigen alleen de weg op gaan als ze veilig zijn. 

Zichtbare waterschade

Heeft uw voertuig in hoog water gestaan of is het zelfs door het water meegesleept? Dan is de schade meestal meteen duidelijk. Het voertuig is smerig, start niet meer of geeft ernstige storingen. Neem dan altijd contact op met je verzekeraar en informeer naar de voorwaarden die bij je polis horen. Heeft u alleen een WA-verzekering, dan bent u over het algemeen zelf verantwoordelijk voor het laten repareren van de schade en de kosten die daarbij horen. Bij een allrisk (WA casco) verzekering zet de verzekeraar een van de volgende acties in gang: 

  • Als het niet veilig is om verder te rijden, dan kan de politie of schade-expert het voertuig een rijverbod geven. Het voertuig mag dan niet meer op de weg komen. U moet het voertuig eerst laten repareren en daarna laten keuren bij de RDW. Op de pagina ‘Keuren auto na schade’ leest u meer over dit proces.
  • Als het voertuig niet meer te repareren is, dan wordt het voertuig totaal verloren verklaard. Vanwege het ernstige veiligheidsrisico gebeurt dat sowieso met voertuigen die onder water hebben gestaan. Soms kunnen het voertuig of onderdelen ervan nog verhandeld worden. In andere gevallen moet uw voertuig worden gesloopt. Uw verzekeraar verwijst u naar een demontagebedrijf dat het papierwerk regelt. Het is belangrijk dat u een vrijwaringsbewijs krijgt. De demontage kan ook in het buitenland plaatsvinden.
  • Als de kosten voor reparatie te hoog zijn, dan wordt het voertuig in de regel als economisch totaalverlies beschouwd. Uw verzekeraar vertelt u welke regeling er dan getroffen wordt. 

Is uw voertuig bij een overstroming verdwenen of beschadigd, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor verdere praktische hulp en informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over vermissing van caravans die door het hoge water zijn meegenomen, auto’s die door waterschade total loss zijn, of om brommers die door de stroming uit de stalling zijn meegesleurd. 

Verborgen waterschade

Een voertuig dat met grote hoeveelheden water in aanraking is gekomen, kan er van buiten goed uitzien, maar toch schade hebben. Dan spreken we van verborgen waterschade. Water kan namelijk ook gevolgen hebben voor onderdelen onder de motorkap. Dat kan al gebeuren als een voertuig door een kniehoge plas water heeft gereden. Het vervuilde water kan mechanische problemen veroorzaken in de aandrijflijn (motor, versnellingsbak, differentieel), maar zeker ook in de elektronica waar moderne voertuigen vol mee zitten. Zo komt het voor dat het ABS-systeem na verloop van tijd niet meer werkt, het rijhulpsysteem niet normaal reageert of dat airbags niet meer werken. Neem bij twijfel over de veiligheid altijd eerst contact op met je garage voordat je met je voertuig weer de weg op gaat en zorg dat de schade gerepareerd wordt. 

Heeft u alleen een WA-verzekering, dan bent u over het algemeen zelf verantwoordelijk voor het laten repareren van de schade en de kosten die daarbij horen. De RDW adviseert met klem om alleen nog met een veilig voertuig de weg op te gaan. Omwille van de veiligheid van de chauffeur, de berijders en medeweggebruikers is reparatie altijd het veiligst.

Reparatie na waterschade

Heeft het voertuig zo’n waterschade dat het bij de RDW gekeurd moet worden? En wilt u het voertuig met waterschade laten repareren en weer gebruiken? Dan zult u aan moeten tonen dat alle elektronische veiligheidscomponenten zijn vervangen. Daar hoort bij dat u bij de schadekeuring de herkomst van de componenten kunt aantonen. Dat doet u door vervangen onderdelen te tonen en facturen van de nieuwe onderdelen te laten zien.. Doet u dit niet, dan blijft het voertuig een veiligheidsrisico. De RDW keurt het voertuig dan niet goed. Onder de elektronische componenten vallen onder meer de computers, sensoren, bedrading, servomotoren van rem- en stuurbekrachtiging, airbags en gordelspanners, onderdelen van rijhulpsystemen (ADAS) en accupakketten. Dit wordt gecontroleerd tijdens een schadekeuring bij de RDW. Pas na goedkeur mag u met uw voertuig weer veilig de weg op.

Auto met waterschade kopen of verkopen

  • Heeft u een voertuig met waterschade dat een gevaar voor de verkeersveiligheid kan opleveren? En wilt u dit voertuig verkopen? Maak dan voldoende duidelijk dat het voertuig waterschade heeft of laat het voertuig repareren voordat u het te koop aanbiedt. Doet u dit niet, dan kan de koper ervoor kiezen om de aankoop van de auto ongedaan te maken of een coulanceregeling te eisen.
  • Koopt u een voertuig met zichtbare waterschade? Zorg er dan voor dat de zichtbare en onzichtbare schade hersteld wordt voordat u weer de weg op gaat.
  • Koopt u bij een dealer een voertuig dat achteraf waterschade blijkt te hebben zonder dat u dat verteld is of had kunnen weten? Dan kunt u de aankoop van het voertuig ongedaan maken of een coulanceregeling eisen. 

Hoe ziet u of een voertuig (verborgen) waterschade heeft?

Zoals gezegd is waterschade niet altijd met het blote oog vast te stellen. Dat geldt helemaal voor waterschade die zich pas op lange termijn voordoet. Desondanks kunt u een aantal controles uitvoeren die u meer zekerheid kunnen geven. Laat u bij twijfel adviseren door een expert of laat een (aankoop)keuring uitvoeren.

  • Hoe ruikt het voertuig? Waterschade laat vaak een schimmelachtige, aardse geur achter.
  • Controleer het interieur, de buitenkant, het chassis en onder de motorkap op sporen van waterschade. Denk aan verkleuringen in de stoelen, lijnen op vreemde plaatsen of merkwaardige vervormingen. Kijk waar mogelijk ook in de kokers onder de auto.
  • Controleer het voertuig goed op roest. Voertuigen met waterschade hebben meestal meer last van roestvorming dan auto’s uit hetzelfde bouwjaar of van corrosie op plekken waar dat normaal gesproken niet voorkomt.