Perspagina registratie (land)bouwvoertuigen

Op 1 januari 2021 is de registratie van (land)bouwvoertuigen van start gegaan. Nieuwe (land)bouwvoertuigen krijgen vanaf die datum een kenteken. Land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken die voor 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn geregistreerd.
Om eigenaren van deze voertuigen te bereiken, loopt er een communicatiecampagne. Een gedeelte van het campagnemateriaal dat in deze wordt ingezet, kunt u als journalist downloaden en vrij van rechten gebruiken voor media-uitingen. U kunt de middelen downloaden op de perspagina 'Beeldmateriaal'.