RDW sites en links

Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. In het LIV werken de RDW, de politie en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) met elkaar samen. Het LIV fungeert als centraal meldpunt, verstrekt informatie en adviezen en ondersteunt specifieke acties.
LIV_4
www.liv.nl 

Eucaris

We would like to introduce you to Eucaris, the European car and driving licence information system. Eucaris is a unique system that provides opportunities to countries to share their car and registration information, helping to fight car theft and registration fraud. Eucaris is developed by and for governmental authorities.
eucaris_1
www.eucaris.net 

EReg

EReg staat voor de “European Association of Vehicle & Driver Registration Authorities” en is een Europees samenwerkingsverband op het gebied van registratie en documentatie van voertuigen (en voertuigbestuurders).
Belangrijk doel van EReg is het realiseren van een intensievere Europese samenwerking en kennisuitwisseling, onder meer door het uitwisselen van good practices en het samenwerken aan actuele onderwerpen, zoals internationale uitwisseling van voertuig- en rijbewijsgegevens.
EReg_1
www.ereg-association.eu 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Informatie over de organisatie, de taken en de werkzaamheden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
IenM_1
www.rijksoverheid.nl 

Mijn.overheid.nl

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. MijnOverheid biedt digitaal toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Wilt u post van de overheid digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox. Deze maakt u aan op Mijn.Overheid.nl. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.
mijnoverheid_1
mijn.overheid.nl 

De Belastingdienst

Op de site van de Belastingdienst vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over de douane. Daarnaast treft u informatie aan over de euro en over vacatures bij de Belastingdienst.
Belastingdienst_1
www.belastingdienst.nl 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Informatie over rijopleidingen, het halen en houden van rijbewijzen, rijden in het buitenland etc.
CBR_1
www.cbr.nl 

Douane

De Douane controleert de goederenstromen die ons land en daarmee het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen, verlaten of worden doorgevoerd. De lucht- en zeehavens zijn de buitengrenzen van de Europese Unie en de werkzaamheden van de Douane vinden dan ook voor een belangrijk deel in het westen van Nederland plaats.
Douane_1
www.belastingdienst.nl 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Divisie Vervoer van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en bevordert een veilig gebruik van lucht, water en land voor het transport van personen en goederen. Op deze site is algemene informatie te vinden, informatie voor ondernemers en voor collega-inspectiediensten.
ILT_1
www.ilent.nl 

A2SP

A2SP levert de Nederlandse automobielbranche afmeldingen van APK, Online Registratie van de Bedrijfsvoorraad en andere gegevens van de RDW.
A2SP_1
www.a2sp.nl 

RDC Nederland

Al meer dan 50 jaar verleent en ontwikkelt RDC een breed scala aan diensten op het gebied van informatie, communicatie, marketing en automatisering aan de hand waarvan bedrijven in de automotive branche hun klanten sneller, beter en gerichter kunnen benaderen.

Homepage RDC
www.rdc.nl 

VWE

VWE bureau voor voertuigdocumentatie en –informatie is dienstverlener in de autobranche. VWE is RDW-provider en levert naast RDW-diensten ook kentekengerelateerde (management)informatie, exportdocumenten en –diensten en kortlopende autoverzekeringen. VWE streeft met zijn dienstverlening naar het stroomlijnen en vergemakkelijken van administratieve processen van bedrijven binnen de autobranche.
VWE_1
www.vwe.nl 

Vereniging Aanpak Tellerfraude

Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) is het samenwerkingscollectief van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB en VNA. VAT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de RDW om samen tellerfraude te bestrijden. VAT laat hierin de stem van de voertuigbranche en autobezitter horen en vult zo de private kant in van de publiek-private samenwerking tussen overheid en branche. VAT helpt en ondersteunt de RDW om tellerfraude te bestrijden.
VAT
www.aanpaktellerfraude.nl 

ANWB

De ANWB dankt een groot deel van zijn bekendheid aan de Wegenwacht. Leden kunnen bij de ANWB terecht voor informatie, advies en hulp, maar ook voor allerlei producten en diensten op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Daarnaast is voor een bijdrage aan een mobiel en leefbaar Nederland de behartiging van de collectieve belangen van de ANWB-leden ook heel belangrijk.
ANWB_1
www.anwb.nl/wegenwacht

EVO

EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders. De EVO-website biedt algemeen nieuws en informatie over de aangeboden producten en diensten.
EVO_1
www.evo.nl 

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Met ca. 6500 aangesloten bedrijven is Transport en Logistiek Nederland de grootste brancheorganisatie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Op alle mogelijke manieren behartigt Transport en Logistiek Nederland de belangen van individuele leden en die van de gehele transportsector.
TLN_1
www.tln.nl 

Overheid

De website www.overheid.nl is uw wegwijzer bij het zoeken naar informatie, beleid, producten en diensten van alle Nederlandse overheidsorganisaties op Internet.
overheid_1
www.overheid.nl 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Statistische informatie van de Nederlandse overheid.
CBS_1
www.cbs.nl 

Europese Unie online

De website "Europa" is de toegangspoort tot de Europese Unie. Deze site maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie.
Europese Unie_1

Website Europese Unie

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed