Algoritmeregister

Een algoritme is te vergelijken met een vaste set stappen of regels die de computer volgt om een bepaalde uitkomst te behalen. Hierbij kunnen uw gegevens als ingrediƫnt gebruikt worden.

Een algoritme kan wijzigen of de RDW kan nieuwe algoritmes introduceren. Ook wijzigen de inzichten binnen de overheid over welke informatie in een algoritmeregister moet staan. Indien van toepassing wordt dit algoritmeregister register daarop aangepast en geactualiseerd.


  • Het algoritmeregister geeft een overzicht van de algoritmen die wij gebruiken bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u op een laagdrempelige manier toegang hebt tot deze informatie. Daarom hebben wij dit algoritmeregister gemaakt.

    In dit algoritmeregister zijn de belangrijkste algoritmen opgenomen. Het gaat hierbij om algoritmen die de burgers raken, of waarvan burgers mogelijk zouden kunnen denken dat ze geraakt worden. De bedoeling van het algoritmeregister is om u te informeren over hoe wij algoritmen inzetten.
  • In dit register vindt u per algoritme informatie over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel. Daarnaast geven we aan in hoeverre onze medewerkers meekijken met het werk van het algoritme (menselijke tussenkomst) en wat wij doen om (persoons)gegevens te beschermen. Wij gebruiken geen zelflerende systemen.

    Bij de algoritmen die wij gebruiken letten wij erop dat wij ons houden aan de geldende wetten en regels. De RDW heeft een interne toezichthouder, namelijk de Functionaris Gegevensbescherming. Deze controleert of wij aan alle voorwaarden van privacy voldoen en goed omgaan met de persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Onze algoritmen

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed