Herinneringsbrieven

Wanneer uw rijbewijs binnenkort verloopt of wanneer u bijna een nieuwe APK moet laten uitvoeren, dan ontvangt u daarvoor een herinneringsbrief van de RDW. De RDW stuurt deze brief om ervoor te zorgen dat u veilig en vertrouwd de weg op kunt.
De herinneringsbrief wordt geruime tijd voor het vervallen van uw rijbewijs of geldige APK verstuurd. De RDW verstuurt deze herinneringsbrieven uit service oogpunt.
 • Dit algoritme voert elke dag een controle uit op de vervaldata van rijbewijzen en geldige APK’s. Hierdoor worden herinneringsbrieven naar de rijbewijshouder of eigenaar/houder van een voertuig verstuurd met de constatering en mogelijke handelingsactie. De brief wordt bij het rijbewijs 19 weken voordat één van de rijbewijscategorieën verloopt verzonden. Bij een voertuig wordt 6 weken voordat het voertuig voor de APK moet zijn gekeurd de herinneringsbrief verstuurd.
 • Herinneringsbrief rijbewijs

  Er zijn verschillende soorten brieven die de RDW verstuurt als het gaat om het verlopen van een rijbewijs. De inhoud van de brief hangt af van de situatie van de rijbewijshouder.

  Om ervoor te zorgen dat een rijbewijshouder de juiste informatie krijgt worden de volgende gegevens gebruikt:

  1. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
  2. Leeftijd (75+ of niet)
  3. Soort rijbewijs (klein: A, B of groot: C, D of E)
  4. Of er sprake is van een medische indicatie waarvoor een medische keuring noodzakelijk is.

  Herinneringsbrief APK

  De herinneringsbrief ten aanzien van de APK is voor iedereen gelijk. Om ervoor te zorgen dat een kentekenhouder de juiste informatie krijgt worden de volgende gegevens gebruikt:

  1. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
  2. Gegevens van het voertuig: APK vervaldatum, datum eerste toelating , statussen, brandstof- en voertuigcategorie.
  3. Kenteken
 • De herinneringsbrief wordt uit service naar de rijbewijshouder of eigenaar/houder van een voertuig verstuurd. De rijbewijshouder en kentekenhouder blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig vernieuwen van het rijbewijs of tijdig laten uitvoeren van de APK. Het is hierbij niet van belang of u de servicebrief ook ontvangen/gelezen heeft. De impact van dit algoritme is daarmee nihil.
 • Dit algoritme neemt geen besluit, maar beoordeelt alleen of een rijbewijshouder of kentekenhouder in aanmerking komt voor het ontvangen van een herinneringsbrief en welke brief dit moet zijn.

  Bij dit algoritme vindt geen menselijke tussenkomst plaats.
 • Om ervoor te zorgen dat wij blijven voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacy, treffen wij de volgende maatregelen:

  1. De inhoud van de brief wordt bij wetswijzingen of andere ontwikkelingen telkens geactualiseerd
  2. Wanneer afwijkingen in het algoritme worden geconstateerd dan worden deze gecorrigeerd.

 • Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. Dit algoritme werkt bij de rijbewijzen herinneringsbrief op dezelfde manier voor alle rijbewijshouders en bij de APK herinneringsbrief op dezelfde manier voor alle kentekenhouders.
 • Unitmanager KCC (rijbewijzen) en ACN (voertuigen)
  Vragen over dit algoritme kunt u stellen via [email protected]

Heeft deze informatie u geholpen?