Registercontrole handhaving

Wij hebben als wettelijke taak om te controleren of kentekenhouders voldoen aan de APK-keuringsplicht en/of de verzekeringsplicht.

Het is, op enkele uitzonderingen na, volgens de wet verboden om met een voertuig de weg op te gaan waarvan de APK verlopen is. Ook verplicht de wet u tot het afsluiten van een WA-verzekering als u kentekenhouder bent van bijvoorbeeld een personenauto, motorfiets of bromfiets.

Dit algoritme ziet er alleen op toe dat een kenteken geselecteerd wordt, wanneer er (mogelijk) niet aan één of beide voertuigverplichtingen is voldaan. De kentekenhouder ontvangt hierover een brief van de RDW of het CJIB.

 • De RDW voert elke dag een registercontrole uit. Dit wordt gedaan met een algoritme dat het kentekenregister tegen het verzekerings- en keuringsregister houdt. In deze controle komen kentekens naar voren die niet voldoen aan de APK-keuringsplicht. En kentekens waarbij geen verzekering is aangemeld.

  Constateert het algoritme dat er een overtreding is, namelijk het niet voldoen aan één of beide voertuigverplichtingen? Dan wordt de kentekenhouder geselecteerd om een brief over deze constatering te ontvangen.

  Als het gaat om een kentekenhouder die niet voldaan heeft aan de verzekeringsplicht, dan geldt een termijn van 6 weken waarin de kentekenhouder kenbaar kan maken dat hij of zij wel degelijk aan deze plicht voldeed op het moment van de constatering. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een verzekeraar een fout heeft gemaakt bij het aanmelden van een voertuig in het de verzekeringsregister.

  Wanneer deze kentekenhouder 6 weken na de brief niets van zich heeft laten horen, dan wordt mogelijk een boete opgelegd door een van de BOA’s van de RDW.
  De kentekenhouder die niet heeft voldaan aan de APK-verplichting heeft deze mogelijkheid niet. Die ontvangt direct een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daarop kan wel worden gereageerd naar de unit Handhaving van de RDW, door te bellen of een brief te sturen. In beide gevallen kan de kentekenhouder de boete aanvechten bij het Openbaar Ministerie.

  Voordat de boete daadwerkelijk wordt opgelegd controleert een medewerker van de RDW of er in de tussentijd ontwikkelingen zijn geweest en/of de boete terecht wordt opgelegd.
 • Dit algoritme gebruikt persoonsgegevens, zoals het BSN-nummer en NAW-gegevens in combinatie met het kenteken. Ook het geslacht, zaaknummer, geboortedatum en de RDW-persoonssleutel worden gebruikt. Deze sleutel wordt automatisch aangemaakt en gekoppeld aan een persoon zodra deze in ons register is vastgelegd. 

  Het algoritme kijkt ook of er een verzekering is gekoppeld aan het kenteken en of het voertuig voorzien is van een geldige APK.

  Het algoritme gebruikt het BSN-nummer in combinatie met het kentekennummer ter identificatie van de betrokken kentekenhouder.
 • Dit algoritme beslist niet of een kentekenhouder een boete opgelegd krijgt. Dit algoritme selecteert alleen welke kentekenhouders in overtreding lijken te zijn.
 • Dit algoritme maakt gebruik van gedeeltelijk automatische besluitvorming. Het algoritme selecteert zelfstandig welke kentekenhouders een brief moeten ontvangen. Dit algoritme neemt geen zelfstandige beslissing om wel of geen boete op te leggen.

  Voordat een boete daadwerkelijk wordt opgelegd vindt eerst een controle plaats op de juistheid van de gegevens en op eventuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een overlijden. Deze controle wordt gedaan door een medewerker van de RDW. De RDW zet zich in op Maatschappelijk Verantwoord Handhaven. Het doel hierbij is om maatwerk te leveren en niet boete op boete te stapelen.
 • Om ervoor te zorgen dat wij blijven voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacy, treffen wij de volgende maatregelen:

  • Om te voorkomen dat een boete onterecht wordt opgelegd vindt altijd een controle plaats door een medewerker.
  • Wanneer (persoons)gegevens worden gedeeld met andere overheidsinstanties, zoals het CJIB, dan gebeurt dit altijd op een veilige en betrouwbare manier.
  • Wanneer het algoritme of een medewerker afwijkingen constateren dan worden deze gecorrigeerd.
  • Er zijn controles ingebouwd waardoor bepaalde voertuigen of kentekenhouders niet in de steekproef vallen, bijvoorbeeld: voertuigen waarvan de kentekenhouder is overleden of voertuigen die zijn geschorst of een diefstalmelding hebben.
 • Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. Dit algoritme werkt op dezelfde manier voor alle kentekenhouders.
 • Unitmanager Handhaving
  Vragen over dit algoritme kunt u stellen via [email protected]

Heeft deze informatie u geholpen?