Voorregistratie pasfoto en handtekening DAR

Steeds meer Nederlandse gemeenten nemen deel aan Digitaal Aanvraag Rijbewijzen (DAR), oftewel: het online verlengen van het rijbewijs

Als uw rijbewijs binnenkort verloopt of uitgebreid moet worden met een categorie, en u in een van de deelnemende gemeenten woont, dan kunt u dit nieuwe rijbewijs digitaal aanvragen bij de RDW. U kunt uw rijbewijs vervolgens ophalen bij de gemeente waar u woont.

Omdat het met het menselijk oog niet altijd goed te zien is of een pasfoto voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt, hebben wij een algoritme ontwikkeld waarbij dit op accurate wijze gecontroleerd kan worden. In de wetgeving is beschreven dat wij dit algoritme moeten gebruiken en op wat voor manier.
 • Om een nieuw rijbewijs aan te vragen moet u een pasfoto aanleveren. U kunt deze pasfoto laten maken bij één van onze erkende fotografen. De fotograaf stuurt de gemaakte pasfoto (en handtekening) naar de RDW via een beveiligde verbinding.

  Het algoritme beoordeelt de pasfoto vervolgens op 2 onderdelen:

  1. Het algoritme bekijkt of de aangeleverde pasfoto voldoet aan de vereisten die in de wet zijn vastgesteld (de eisen worden gesteld in de Nederlandse pasfotomatrix, met eisen die afkomstig zijn uit Internationale ICAO normen). Dit betekent dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de positie van de pasfoto, de achtergrondkleur, contrast en of de cameraflits geen witte vlekken op de huid achter heeft gelaten.
  2. Het algoritme kijkt of de persoon op de nieuwe pasfoto overeenkomt met de pasfoto die in ons register is vastgelegd. De pasfoto in dit register is door uw gemeente/RDW aangeleverd en is identiek aan de foto die op uw huidige rijbewijs staat. Als de match groot genoeg is wordt de aanvraag doorgezet. In dat geval kunt u de aanvraag digitaal voortzetten.

  Is de match lager dan de ingestelde waarde dan krijgt u een afwijzingsmail en kunt u geen digitale aanvraag indienen. In dat geval kunt u uw rijbewijs aanvragen via de reguliere weg bij de gemeente. 

  Het kan voorkomen dat het algoritme aangeeft dat de pasfoto’s onvoldoende met elkaar overeenkomen. De redenen hiervoor kunnen verschillen. Het is mogelijk dat de foto die de RDW in het rijbewijzenregister heeft onvoldoende aan de wettelijke eisen voldoet of dat iemands gezicht aanzienlijk is veranderd. Dit laatste komt bijvoorbeeld relatief vaak voor bij jonge mensen.

  Wanneer blijkt dat uw foto niet geschikt is dan betekent dit niet dat u geen rijbewijs kunt aanvragen. Het betekent alleen dat u de aanvraag niet online kunt doen. U kunt de aanvraag dan via de reguliere weg doen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente. U kunt de geprinte foto die u van de fotograaf gekregen heeft hiervoor gebruiken.

  Wanneer uw foto wel geschikt is, dan kunt u digitaal uw nieuwe rijbewijs aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren via DigiD. 

 • Het algoritme gebruikt biometrische gegevens.

  Om te bepalen of de persoon op de pasfoto’s voldoende overeenkomt wordt er gekeken naar biometrische gegevens. Biometrische gegevens zijn unieke fysieke of gedragskenmerken, zoals een vingerafdruk, gezichtsscan of gezichtsafbeelding.

  Het algoritme kent een scoringspercentage toe aan de mate waarin de de nieuwe foto overeenkomt met de foto die de RDW in het rijbewijzenregister heeft. Dit percentage zal gelijk aan of hoger moeten zijn dan het percentage dat is vastgesteld.

  Wanneer u een foto maakt wordt het bestaande rijbewijsnummer ingegeven en de foto en handtekening digitaal doorgestuurd naar de RDW. Hierbij koppelt de RDW de pasfoto aan de juiste persoon en vergelijkt deze met de foto van deze persoon die al in het rijbewijzenregister is geregistreerd.

 • Wanneer het voor u niet mogelijk is om uw rijbewijs digitaal aan te vragen, dan kunt u uw rijbewijs via de reguliere weg aanvragen. Hiervoor kunt u bij uw gemeente terecht.
 • Dit algoritme besluit niet of u wel of geen rijbewijs krijgt. Dit algoritme beoordeelt alleen of u uw nieuwe rijbewijs digitaal kunt aanvragen.

  Wanneer het voor u niet mogelijk is om uw rijbewijs digitaal aan te vragen, dan kunt u uw rijbewijs bij een balie van uw gemeente aanvragen.

  Achter de schermen van dit algoritme controleren medewerkers (periodiek en steekproefsgewijs of naar aanleiding van meldingen) of het algoritme nog naar behoren werkt.

 • Om ervoor te zorgen dat wij blijven voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacy, treffen wij de volgende maatregelen:

  • De erkende fotograaf stuurt de pasfoto via een beveiligde omgeving naar de RDW.
  • De kwaliteit en juistheid van de gegevens wordt steeds opnieuw gecontroleerd.
  • Er wordt zowel periodiek als steekproefsgewijs getoetst of het getrainde algoritme nog het gedrag vertoont waar het voor ontworpen is. Als er afwijkingen worden geconstateerd, dan corrigeren wij die.
 • Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. Dit getrainde algoritme werkt op dezelfde manier voor alle aanvragers van een nieuw rijbewijs. Er zijn verschillende maatregelen genomen om discriminatie tegen te gaan. Zo is het algoritme getraind met verschillende datasets en wordt het percentage foutmeldingen in de gaten gehouden. 

Heeft deze informatie u geholpen?