Vanaf 1 februari 2020 geldt een overgangsfase tot en met 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode  blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Dat betekent voor de  RDW-dienstverlening op het gebied van rijbewijzen, typegoedkeuringen en invoeren van voertuigen dat er niets verandert tot eind 2020. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. De Britse premier Johnson heeft echter gezegd dat hij geen verlenging wil.

Meer informatie over de Brexit

Zodra er duidelijkheid is over de duur van de overgangsperiode, eventuele afspraken en de gevolgen hiervan voor rijbewijzen, typegoedkeuringen en invoeren van een voertuig, dan communiceert de RDW hierover op de website. Meer algemene informatie over de Brexit, het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden vindt u op deze link opent in een nieuw vensterde website van de Rijksoverheid onder het kopje 'Brexit'.