In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

No deal Brexit

Op dit moment is niet exact duidelijk welke vorm de Brexit krijgt. De informatie op deze pagina is geschreven vanuit het oogpunt van een ‘no deal’-Brexit. In dit geval sluiten de EU en het Verenigd Koninkrijk geen uittredingsakkoord. Inmiddels staat een voorlopige overeenkomst op papier met daarin de rechten van de Britten en burgers van de EU in geval van een Brexit. Deze is door het Britse parlement echter niet goedgekeurd. De informatie op deze pagina kan wijzigen of uitgebreid worden. 

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op deze link opent in een nieuw vensterwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit

De Brexit heeft gevolgen voor het recht om te wonen en te werken in Nederland. Wilt u weten welke gevolgen dit voor u of voor één van uw medewerkers heeft? Deze informatie is te vinden op deze link opent in een nieuw vensterde website van de IND.

Brexit en uw rijbewijs

Als er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op de voorgenomen Brexit-datum, dan hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU/EVA-landen. Wat betekent dit voor u? 

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland?

Ingeschreven voor de Brexit-datum
Staat u voor de Brexit-datum ingeschreven bij een Nederlandse gemeente (in de Basisregistratie Personen (BRP)) met een woonadres? Dan heeft u na de Brexit-datum nog 15 maanden de tijd om uw rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk om te wisselen. Tijdens deze 15 maanden kunt u het rijbewijs onder dezelfde voorwaarden omwisselen als voor de Brexit. Via de gemeente waar u staat ingeschreven vraagt u de omwisseling van uw rijbewijs aan bij de RDW. Ga voor meer informatie naar ‘Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs’.

Heeft u een Nederlands rijbewijs gehad?
Heeft u een Nederlands rijbewijs gehad (die nog geldig was na 30 juni 1985) dan kunt u ook na de Brexit-datum uw rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk omwisselen voor een nieuw Nederlands rijbewijs.

Rijden op de openbare weg
U mag vanaf de Brexit-datum nog 15 maanden met uw geldig rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland rijden. Ga voor meer informatie naar ‘Rijden met een buitenlands rijbewijs’.

Bent u beroepschauffeur? Dan gelden er andere regels. Lees voor meer informatie de tekst onder ‘U bent beroepschauffeur’.

Inschrijven na de Brexit-datum
Laat u zich vanaf de Brexit-datum inschrijven bij een Nederlandse gemeente (in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres)? Dan kunt u alleen uw rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk omwisselen als u voor werk in Nederland bent en onder de 30% regeling valt van de belastingdienst. Via de gemeente waar u staat ingeschreven vraagt u de omwisseling van uw rijbewijs aan bij de RDW. Ga voor meer informatie naar ‘Rijbewijs uit (niet EU/EVA landen) geschikt voor omwisseling’.  

Heeft u geen 30% regeling van de belastingdienst? Dan is het niet mogelijk om uw rijbewijs om te wisselen. Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet u theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR. Ga voor meer informatie naar deze link opent in een nieuw vensterwww.cbr.nl.

Rijden op de openbare weg
U mag na uw inschrijving in Nederland nog 185 dagen met uw geldig rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk rijden in Nederland. Ga voor meer informatie naar ‘Rijden met een buitenlands rijbewijs’.

U bent beroepschauffeur
Bent u beroepschauffeur en heeft u een kwalificatiekaart (code 95)? Dan is het advies om uw rijbewijs samen met de kwalificatiekaart voor de Brexit-datum om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Vanaf de Brexit-datum is het niet meer mogelijk om uw kwalificatiekaart (code 95) bij te laten schrijven op een Nederlands rijbewijs. Dit betekent dat u uw vakbekwaamheid opnieuw in Nederland moet halen.  

Rijbewijs uit Gibraltar
Heeft u een rijbewijs uit Gibraltar? Dan gelden dezelfde regels als voor een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk.   

Typegoedkeuringen

Typegoedkeuringen Verenigd Koninkrijk
Na de Brexit-datum verliezen e11-typegoedkeuringen hun geldigheid als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Fabrikanten die e11-typegoedkeuringen voor hun systemen, componenten of volledige voertuigen gebruiken, moeten hun typegoedkeuringen onderbrengen bij een andere Typegoedkeuringsinstantie (Type Approval Authority, TAA) in de Europese Unie. De TAA uit de desbetreffende lidstaat van de EU27 zal een nieuw goedkeuringscertificaat afgeven. Ook afzonderlijke e11-typegoedkeuringen binnen een niet-e11 Goedkeuring van volledige voertuigen (Whole Vehicle Type Approval, WVTA) verliezen hun geldigheid als gevolg van de Brexit, waardoor de gehele WVTA ongeldig wordt.

Voor UNECE-typegoedkeuringen (herkenbaar aan de E11-markering) verandert er niets. Verder moet de fabrikant een vertegenwoordiger in de EU aanstellen voor zover dit nog niet is gebeurd. Wilt u uw typegoedkeuringen onderbrengen bij RDW, neem dan per deze link opent in een nieuw venstere-mail contact op met VCA. VCA coördineert de omzetting van e11-typegoedkeuringen in het Verenigd Koninkrijk voor de diverse TAA's. Voor meer informatie kunt u terecht op deze link opent in een nieuw vensterde website van VCA.

Invoeren

Eerste inschrijving van voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk
Nieuwe en ongebruikte voertuigen met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) uit het Verenigd Koninkrijk (e11) kunnen na de Brexit alleen op dat CVO geregistreerd worden als het voertuig voor de Brexit in de handel is gebracht én de fabrikant voor de Brexitdatum een aanvraag heeft ingediend voor de omzetting van de e11-typegoedkeuring. De importeurs die de Versnelde Inschrijving (VI) gebruiken, zijn hierover al benaderd.

Kan het voertuig niet versneld worden ingeschreven, dan behandelt de RDW het voertuig als invoervanuit een land buiten de EU of EVA-land. Het voertuig moet dan individueel gekeurd worden op een keuringsstation van de RDW.

Invoer van een gebruikt voertuig uit het Verenigd Koninkrijk
Voertuigen die eerder geregistreerd zijn in het Verenigd Koninkrijk worden na de Brexit-datum niet meer in Nederland ingeschreven op basis van een EU-kentekenbewijs of een kentekenbewijs uit het Verenigd Koninkrijk. De RDW behandelt het voertuig als invoer vanuit een land buiten de EU of EVA-land. Het voertuig moet dan individueel gekeurd worden op een keuringsstation van de RDW.  

Houd er rekening mee dat de kosten door de uitgebreidere keuring onverwachts hoger kunnen uitvallen. De keuringslocaties doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Is een uitgebreide technische keuring nodig, dan kan het voorkomen dat de geplande keuringstijd onvoldoende is en de keuring niet (geheel) kan worden uitgevoerd. De RDW vraagt u dan om op een ander tijdstip nogmaals terug te komen om de keuring af te ronden.  

BPM en invoerrechten
Houd u er rekening mee dat u na de Brexit-datum te maken kunt krijgen met andere tarieven voor BPM en eventuele invoerrechten. Meer informatie hierover krijgt u bij de deze link opent in een nieuw vensterBelastingdienst/Douane.

Keuren zonder afspraak en Versnelde Individuele Aanvraag
Na een harde Brexit zijn Keuren zonder Afspraak (KZA) en Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) op het keuringsstation niet meer mogelijk voor voertuigen met een kentekenbewijs dat is afgegeven in het Verenigd Koninkrijk. In plaats hiervan kunt u een afspraak maken voor een keuring van een voertuig buiten de EU of EVA-land.    

Gegevens op het kentekenbewijs
Na de Brexit-datum vervallen ook alle Europese typegoedkeuringen die met e11 beginnen. Dat zijn typegoedkeuringen die door het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven. Heeft u een voertuig met een kenteken uit een land dat na de Brexit nog wel EU-lid is, dan nemen wij de gegevens over van het buitenlandse kenteken. Dit kan effect hebben op de voertuiggegevens die op uw kenteken komen.

APK-rapport overnemen bij invoeren
Na de Brexit wordt het APK-rapport niet meer overgenomen omdat het Verenigd Koninkrijk geen EU- of EVA-land is.