Hoewel Europese Parlement nog moet instemmen met het akkoord, wordt wel al voorlopig toegepast. Dat betekent dat de nieuwe regels op 1 januari 2021 ingaan.

Typegoedkeuringen VK

Als gevolg van het vertrek van het VK uit de Europese Unie (EU) hebben de Britse e11-typegoedkeuringen hun geldigheid verloren. Fabrikanten hebben enkele e11-typegoedkeuringen voor hun systemen, technische eenheden, componenten of volledige voertuigen ondergebracht bij een andere Typegoedkeuringsinstantie (Type Approval Authority, TAA) in de Europese Unie. Het nieuwe goedkeuringscertificaat dat de TAA uit de desbetreffende lidstaat van de EU27 heeft afgeven, is wel geldig.  

Ook e11-typegoedkeuringen van systemen, technische eenheden en componenten binnen een niet-e11 typegoedkeuring van volledige voertuigen (Whole Vehicle Type Approval, WVTA) hebben hun geldigheid verloren. Daardoor is de gehele EU27 WVTA ongeldig. Ook voor deze typegoedkeuringen geldt dat ze ondergebracht moeten zijn bij een ander TAA in de Europese Unie.  

Voor UNECE-typegoedkeuringen (herkenbaar aan de E11-markering) is er niets veranderd.   De Vehicle Certificaton Agency (VCA) coördineert nu nog de omzetting van e11-typegoedkeuringen in het VK voor de diverse TAA's. Per 1 januari 2021 heeft de VCA de bevoegdheid verloren om typegoedkeuringen voor voertuigen en voertuigonderdelen af te geven voor de Europese Unie.

Eerste inschrijving van voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk

Nieuwe en ongebruikte voertuigen met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) uit het VK (e11) kunnen vanaf 1 januari 2021 alleen op dat CVO geregistreerd worden als het voertuig voor 1 januari 2021 in de handel is gebracht én de fabrikant voor 1 januari 2021 een aanvraag heeft ingediend voor de omzetting van de e11-typegoedkeuring. De deelnemers die de Versnelde Inschrijving (VI) gebruiken, zijn hierover geïnformeerd.

Kan het voertuig niet versneld worden ingeschreven, dan behandelt de RDW het voertuig als een nieuw voertuig met een vervallen typegoedkeuring. Het voertuig moet dan individueel gekeurd worden op een keuringsstation van de RDW.

Invoer van een gebruikt voertuig uit het Verenigd Koninkrijk

Voertuigen die eerder geregistreerd zijn in het VK worden vanaf 1 januari 2021 niet meer in Nederland ingeschreven op basis van een EU-kentekenbewijs of een kentekenbewijs uit het VK. De RDW behandelt het voertuig als invoer vanuit een land buiten de EU of EVA-land. Het voertuig moet individueel gekeurd worden op een keuringsstation van de RDW.  
Houd er rekening mee dat de kosten door de uitgebreidere keuring onverwachts hoger kunnen uitvallen. De keuringslocaties doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Is een uitgebreide technische keuring nodig, dan kan het voorkomen dat de geplande keuringstijd onvoldoende is en de keuring niet (geheel) kan worden uitgevoerd. De RDW vraagt u dan om op een ander tijdstip nogmaals terug te komen om de keuring af te ronden.  

BPM en invoerrechten

Houd u er rekening mee dat u vanaf 1 januari 2021 te maken kunt krijgen met andere tarieven voor BPM en eventuele invoerrechten. Meer informatie hierover krijgt u bij de Belastingdienst/Douane.

Versnelde Individuele Aanvraag

Na 31 december 2020 is Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) op het keuringsstation niet meer mogelijk voor voertuigen met een kentekenbewijs dat is afgegeven in het VK. In plaats daarvan kunt u een afspraak maken voor een keuring van een voertuig buiten de EU of EVA-land.    

Gegevens op het kentekenbewijs

Alle Europese typegoedkeuringen die met e11 beginnen en die niet zijn omgezet naar een typegoedkeuring van een andere lidstaat, zijn per 1 januari 2021 komen te vervallen. Heeft u een voertuig met een kenteken uit een land dat nog wel EU-lid is, dan nemen wij de gegevens over van het buitenlandse kenteken.

APK-rapport overnemen bij invoeren

Vanaf 1 januari 2021 wordt het APK-rapport uit het VK niet meer overgenomen omdat het VK geen EU- of EVA-land is.

Meer algemene informatie over de Brexit, het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden vindt u op deze link opent in een nieuw vensterde website van de Rijksoverheid onder het kopje 'Brexit'.