Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De RDW onderschrijft en geeft uitvoering aan de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. 

Deze code, opgesteld door de Handvestgroep Publiek Verantwoorden, bevat principes die leidend zijn voor goed bestuur. De code gaat onder meer in op de:

  • taken en werkwijze van de bestuurders en de Raad van Toezicht;
  • financiële verslaglegging;
  • verhouding tot de externe accountant.

Klokkenluidersregeling

De directie heeft in 2006 gedragsregels opgesteld met betrekking tot vermoede misstanden binnen de RDW. Dit mede naar aanleiding van de Code Goed Bestuur voor Uitvoeringsorganisaties. Deze gedragsregels zijn opgenomen in een klokkenluidersregeling. Als een RDW-medewerker vermoedt dat er sprake is van misstanden kan hij dit volgens de Klokkenluidersregeling RDW melden. Dit heeft dan geen consequenties voor zijn eigen positie.

Heeft deze informatie u geholpen?