European Electronic Toll Service-register (EETS)

Elke lidstaat van de Europese Unie (EU) moet een register bijhouden van de wegen binnen haar grondgebied waarop het European Electronic Toll Service (EETS) van toepassing is. Voor Nederland beheren wij het EETS-register. Tolheffers en EETS-aanbieders kunnen dit register in de toekomst bijvoorbeeld gebruiken om na te gaan welke tolgebieden er zijn in Nederland en welke EETS-aanbieders daarbij zijn aangesloten.

EETS moet zorgen voor een goede Europese samenwerking op het gebied van elektronische tolheffing. Uiteindelijk moeten mensen met 1 tolkastje door meerdere landen van de Europese Unie kunnen rijden. Nederland heeft nu nog geen EETS-gebieden, maar landen als Duitsland en Oostenrijk al wel.

 • EETS-gebieden

  Er zijn geen EETS-gebieden in Nederland.
   

  EETS-providers

  Er zijn geen EETS-providers in Nederland geregistreerd.

  RDW is contactbureau

  Wij zijn aangewezen als contactbureau voor EETS-aanbieders. U vindt hier onze contactgegevens.

  Als u wilt e-mailen, gebruik dan dit adres: [email protected]

  Dit is het EETS-register sinds 25 oktober 2022. Het EETS-register kan in de toekomst veranderen.

 • In Nederland zijn nu nog geen tolgebieden. Als die er later wel zijn, komen in het register onder meer de volgende gegevens te staan:

  1. de betrokken tolheffers
  2. de gebruikte tolheffingstechnologieën
  3. de tolcontextgegevens
  4.  de EETS-gebiedsverklaring en
  5. de EETS-aanbieders die EETS-overeenkomsten hebben gesloten met de Nederlandse tolheffers.

  Tolheffers moeten deze gegevens aanleveren. Een tolheffer is een instantie die tolgelden heft op het gebruik van voertuigen in een EETS-gebied in Nederland.

  Het is belangrijk dat het EETS-register juist, actueel en volledig is. Is uw instantie of bedrijf aangewezen als tolheffer? Dan moet u een aantal gegevens bij ons melden. Als verantwoordelijke tolheffer bent u wettelijk verplicht de gegevens over een EETS-gebied of wijzigingen daarvan aan ons door te geven.
  Twijfelt u over de juistheid van een in het EETS-register opgenomen gegeven, dan moet u dit ook bij ons melden. 

  U stuurt hiervoor een e-mail naar [email protected] met de volgende informatie:

  Gegevens van uw organisatie (tolheffer):

  • Naam organisatie 
  • Vestigingsadres; straat, huisnummer, postcode en plaats
  • Correspondentieadres als anders dan vestigingsadres; straat, huisnummer, postcode en plaats

  Uw gegevens:

  • Naam 
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  Informatie over het EETS-gebied (nieuw en bij wijzigingen):

  • Een beschrijving van het EETS-gebied (in Nederland) waarvoor de tolheffer verantwoordelijk is
  • De gebruikte tolheffingstechnologieën
  • Waar de EETS-gebiedsverklaring inclusief de tolcontextgegevens staat (digitaal)
  • De EETS-aanbieders waarmee een overeenkomst is afgesloten: naam en adres

  Gegevens contactpersoon voor EETS-aanbieders (nieuw en bij wijzigingen):

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  Wij vragen om de gegevens van uw contactpersoon voor EETS-aanbieders zodat wij EETS-aanbieders met u in contact kunnen brengen, als een aanbieder daar om vraagt. Wij organiseren deze contacten omdat wij zijn aangewezen als contactbureau EETS. 

 • De RDW is aangewezen als contactbureau voor EETS-aanbieders. Dat betekent dat wij EETS-aanbieders in contact brengen met Nederlandse tolheffers. Wilt u als EETS-aanbieder bijvoorbeeld van de tolheffer weten hoe u kunt aansluiten bij het tolgebied waar de tolheffer verantwoordelijk voor is? Wij brengen u in contact met de tolheffer.  

  U vindt hier onze contactgegevens. 
  Als u wilt e-mailen, gebruik dan dit adres:  [email protected]

Handige link

Heeft deze informatie u geholpen?