Wat heeft RDW nodig voor de behandeling van uw bezwaar?

Om een bezwaarschrift in behandeling te kunnen nemen, heeft de RDW het volgende van u nodig:

  1. uw naam en adres (en bij voorkeur ook een telefoonnummer);
  2. de datum van het bezwaarschrift;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een kopie van dat besluit;
  4. de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. uw handtekening.

Uw bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te worden opgesteld. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres dat op het door u ontvangen besluit staat vermeld.

Wie maakt bezwaar?

U moet het bezwaarschrift zelf indienen, maar het is mogelijk iemand te machtigen om dit in uw naam te doen. Stuurt u dan een ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee.

Hoe gaat het verder?

U ontvangt van de RDW een ontvangstbevestiging als het bezwaarschrift is ontvangen. Als uw bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, krijgt u de mogelijkheid dit te herstellen. 

Na het indienen van een bezwaarschrift wordt u meestal uitgenodigd voor een hoorzitting. U kunt dan uw bezwaarschrift persoonlijk of telefonisch toelichten aan een medewerker van de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken. Niet in alle gevallen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Een voorbeeld van een situatie waarin u niet wordt uitgenodigd, is wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is ingediend.

De behandelend medewerker bekijkt uw situatie opnieuw en houdt daarbij rekening met de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft gebruikt. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Niet eens met de beslissing op bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De rechtbank kijkt dan of de RDW uw bezwaarschrift op een goede manier heeft behandeld. De manier waarop u in beroep kunt gaan staat beschreven onderaan de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen.

Juridische vragen?

Voor juridische vragen kunt u contact zoeken met het deze link opent in een nieuw vensterJuridisch Loket.