De RDW zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en goed worden beschermd. Wij zorgen er ook voor dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze taken. De RDW respecteert zo de privacy van alle burgers, klanten en gebruikers.

De RDW is, in vrijwel alle gevallen, de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de RDW in die gevallen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De RDW is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”.