Wilt u weten welke persoonsgegevens de RDW van u verwerkt? Dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen. Niet alleen de betrokkene kan een verzoek indienen, maar ook zijn of haar gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn). 

U dient uw verzoek schriftelijk in. Bij het verzoek voegt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe (indien gewenst met weggelakte foto en/of BSN) en indien van toepassing een machtiging. Het schriftelijk verzoek stuurt u naar:

De RDW, unit IV
t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens AVG
Postbus 30000
9640 RA  Veendam  

De RDW informeert u binnen de wettelijke termijn over de uitvoering van uw verzoek.

Mocht u andere vragen hebben over de rechten die u op grond van de AVG heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u eveneens via bovenstaande contactgegevens opnemen met de unit IV van de RDW.