Juiste voertuigen op de weg

Norm 2016 Resultaat 2016 Norm 2015 Resultaat 2015

Steekproefpercentage:

APK 1 3% 3,1% 3% 3,1%
APK 2 3% 3,1% 3% 3,2%
LPG 5% 5,3% 5% 5,1%
Tacho 5% 5,0% 5% 5,1%
ASP 5% 5,2% 5% 5,4%
BCT 5% n.v.t.* 5% 5,1%

* Sinds 2014 is de subsidieregeling voor inbouw van BCT afgelopen, waardoor in 2016 alleen nog nieuwe en enkele laatste taxi's werden voorzien van een BCT.

Risicogestuurd toezicht:

Bedrijfsbezoeken Minimale bezoekfrequentie per bedrijf: Resultaat 2016 Norm 2015 Resultaat 2015
Voertuigtechniek VT): % bedrijven dat max 36 mnd resp. 24 mnd geleden is bezocht (APK resp. overig) VT APK: 1x per 3 jaar
VT overig: 1x per 2 jaar
97% VT APK: 1x per 3 jaar
VT overig: 1x per 2 jaar
95%
Controlebezoeken na afgifte erkenning: 100%:
VT binnen 9** maanden
53% 90% (dit cijfer is gebaseerd op bezoeken na 6 mnd en binnen 9 mnd, in afwijking van de afgesproken norm van < 6 maanden.
Registratie & Informatie (R&I): % bedrijven dat max 36 mnd is bezocht. minimale bezoekfrequentie per bedrijf: 1x per 3 jaar. 100% minimale bezoekfrequentie per bedrijf: 1x per 3 jaar. 99%
Controle bezoeken na afgifte erkenning: 100% 96% 100%: R&I binnen 3 maanden 100%
COP-typegoedkeuring (% fabrikanten met een geldige COP) 95% 97% 95% van de fabrikanten met een typegoedkeuring van de RDW heeft een geldige COP 90%

** Deze norm is gelijkgetrokken met die voor bedrijfsbezoeken R&I (zie toelichting normen jaarverslag 2015)

Gegevensverwerking op orde

Norm 2016 Resultaat 2016 Norm 2015 Resultaat 2015
Dienstverlening kernregisters: beschikbaarheid winframe
>99% 99,99% >99% 99,98%
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in en rondom BKR- en CRB-systemen Positieve mededeling externe accountant Behaald Positieve mededeling externe accountant Behaald
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen ter waarborging van de privacy rondom het kentekenregister Keurmerk 'privacy proof' Behaald Keurmerk 'privacy proof' Behaald

Beste mogelijke klantbeleving

Norm 2016 Resultaat 2016 Norm 2015 Resultaat 2015
Klanttevredenheid volgens periodieke meting RDW-breed of deelmetingen, bijvoorbeel per proces of klantgroep Rapportcijfer minimaal een 7 of beschrijving van positieve resultaten n.v.t. (er vond geen RDW-brede klanttevredenheidsmeting plaats) Rapportcijfer minimaal een 7 of beschrijving van positieve resultaten n.v.t. (er vond geen RDW-brede klanttevredenheidsmeting plaats)
Gemiddelde doorlooptijd van kentekenonderzoek tot start afgifteproces (niet modificaties) (voor zover aan de afgiftevoorwaarden is voldaan) < 72 uren 60,03 uren < 72 uren 57,48 uren
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 2 dagen < 2 dagen 1,04 dagen < 2 dagen 0,95 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 4 dagen < 4 dagen 2,83 dagen < 4 dagen 2,60 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 10 dagen < 10 dagen 4,25 dagen < 10 dagen 4,27 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van jaarontheffing < 5 dagen 1,32 dagen < 5 dagen 1,10 dagen
Doorlooptijd afgifte kentekencards (van ontvangst aanvragen tot verzendklaar staan) 90% binnen 1 werkdag gerealiseerd 90% binnen 1 werkdag gerealiseerd
Doorlooptijd afgifte rijbewijs gemeente 90% binnen 3 werkdagen gerealiseerd 90% binnen 3 werkdagen gerealiseerd
Doorlooptijd beantwoording brieven 95% binnen 5 werkdagen 100% 95% binnen 5 dagen 100%
Gemiddelde doorlooptijd beantwoording e-mail Binnen 3 werkdagen 0,6 dagen Binnen 3 dagen 0,6 dagen
Wachttijd gesprekken 80% van de calls wordt binnen 30 seconden aangenomen 80% 80% van de calls wordt binnen 30 seconden aangenomen 80%
Kwaliteit klantcontactcentrum ITO-certificaat Behaald ITO-certificaat Behaald
Klachtafhandeling binnen wettelijke doorlooptijd 100% < 6 weken. Afwijking 5% toelaatbaar. Onder 95% motiveren en nodig maatregelen nemen. 96% 100% < 6 weken. Afwijking 5% toelaatbaar. Onder 95% motiveren en nodig maatregelen nemen. 97%

Tariefontwikkeling

Norm 2016Resultaat 2016 Norm 2015 Resultaat 2015
Gemiddelde tariefontwikkeling + of - 5% exclusief inflatie -0,5% + of - 5% exclusief inflatie 0,3%