Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De RDW is een maatschappelijke organisatie en wil bijdragen aan een leefbare wereld. Deze leefbare wereld wordt in gevaar gebracht door maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, toenemende schaarste van grondstoffen en uitbuiting van mensen. De RDW speelt als eigenaar en gebruiker van gebouwen en voertuigen, als werkgever, als inkoper en als partner in mobiliteit een rol in deze problemen en wil bijdragen aan de oplossing.

MVO-thema's

De RDW zet zich daarom in voor de realisatie van zuinig en schoon wegverkeer, een klimaat neutrale bedrijfsvoering en tevreden werknemers. Dat doen we met concrete acties die gekoppeld zijn aan de volgende MVO-thema’s:

 • CO2, energie en schadelijke emissies
  Om de impact van de RDW-bedrijfsvoering op het milieu te verminderen, wil de RDW de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies verminderen. Onder andere door het gasverbruik terug te brengen, mobiliteit milieuvriendelijker te maken en te streven naar duurzame opwekking van elektriciteit.
 • Duurzaam inkopen
  De RDW koopt jaarlijks voor een bedrag van ongeveer 95 miljoen euro in. Door bij het uitgeven van dit bedrag naast prijs, kwaliteit en levertijd ook op sociale– en milieuaspecten te letten, heeft de RDW effect op het gedrag van haar toeleverancier.
 • Goed werkgeverschap
  Veiligheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers zijn belangrijk voor de RDW. Het is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de HR strategie en wordt via verschillende programma’s en maatregelen in de praktijk gebracht.
 • Maatschappelijke betrokkenheid
  Waar mogelijk zet de RDW haar expertise en faciliteiten in voor de ontwikkeling van de maatschappij. Zo helpt de RDW buitenlandse overheden bij problemen met de verkeersveiligheid en autorecycling. Terwijl we nationaal ondersteunen bij de ontwikkeling van zonneauto’s en de RDW testbaan beschikbaar wordt gesteld voor de Vet Cool Man.

 In het MVO-programma 2019-2022 (pdf, 381kb) komen naast de eerdere thema’s CO2 en energie, duurzaam inkopen en goed werkgeverschap ook afvalrecycling aan bod. Lees meer over de MVO-doelstellingen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed