• mobiliteit
  • verkeersveiligheid
  • milieu

Met informatie uit de registers, kennis van de voertuigtechniek, ICT en internationale regelgeving speelt de RDW in op brede maatschappelijke behoeften. Dit geldt rijksbreed.

Samenwerking

Naast samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de RDW intensief samen met ketenpartners in:

  • de belasting
  • de handhaving
  • de veiligheid
  • het rijbewijs