• mobiliteit
  • verkeersveiligheid
  • milieu

Met informatie uit de registers, kennis van de voertuigtechniek, ICT en internationale regelgeving speelt de RDW in op brede maatschappelijke behoeften. Dit geldt rijksbreed.

Samenwerking

Naast samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de RDW intensief samen met ketenpartners in:

  • de belasting
  • de handhaving
  • de veiligheid
  • het rijbewijs

Ook mondiaal treedt deze verbreding op. Europese en mondiale regelgeving en samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling tussen staten nemen toe. De activiteiten van de RDW op dit gebied steunen deze ontwikkelingen.

RDW in het buitenland

De RDW heeft 2 permanente vestigingen in het buitenland. Sinds 2004 zijn medewerkers van de afdeling Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV) van de RDW gedetacheerd in Detroit (Verenigde Staten). In 2011 is ook een vestiging in Seoul (Zuid-Korea) geopend. Vanuit die lokale vertegenwoordigingen voeren RDW-medewerkers testwerkzaamheden uit en onderhouden contacten met fabrikanten.
De adresgegevens van deze vestigingen zijn te vinden bij Locaties.